Direct naar content
3 min. leestijd

Met pensioen gaan betekent onder andere inventariseren wat u heeft aan pensioen, lijfrente- en goudenhanddrukkapitalen én een besluit nemen wat u hiermee gaat doen.  Wat u met uw pensioen kunt doen leest u in onderstaand blog.

In dit blog beschrijf ik hoe u uw lijfrente en gouden handdruk flexibel kunt inzetten.

Gouden handdruk

Wellicht heeft u ooit een gouden handdruk ontvangen. Nu u met pensioen gaat moet u iets met het kapitaal doen. Met gouden handdruk kapitaal is veel mogelijk.

Heeft u een gouden handdruk ontvangen vóór 1995? Dan mag u de uitkeringen laten ingaan wanneer u wilt. Heeft u een gouden handdruk ontvangen na 1994? Volgens de wet moet u met dit goudenhanddrukkapitaal uiterlijk in het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt uitkeringen aankopen.

Vanaf het moment dat u volgens uw stamrechtovereenkomst de uitkeringen moet laten ingaan moet u met het gehele stamrechtkapitaal uitkeringen aankopen. Die mogen variëren zolang  vooraf maar is bepaald in welk jaar u welk bedrag krijgt.  Tussentijds deels afkopen is toegestaan. De uitkeringen moeten dan wel worden aangepast. Omzetten in een andere uitkering (ander hoogte en duur) is ook toegestaan. Door de lage huidige rente kan aanpassen van uw stamrecht overigens vervelende bijwerkingen hebben. Er moet een nieuwe berekening worden gemaakt op basis van de huidige lage rente).

U kunt met uw gouden handdruk ook eerder uitkeringen aankopen. Maar dat is omslachtig. Tegenwoordig kunt u namelijk ieder jaar een deel van uw stamrechtkapitaal  opnemen. Dat kan zonder boete van de Belastingdienst. U kunt ieder jaar bepalen of u wel of geen geld opneemt.

Lijfrenten

De meeste lijfrenten zijn afgesloten bij een bank of verzekeraar. Sommige lijfrenten zijn afgesloten bij de eigen BV. De regelgeving rondom eigen-BV-lijfrenten zijn complex. Heeft u zo’n lijfrente en heeft u geen of beperkte kennis over lijfrenten? Schakel dan een deskundige in voor advies. Hieronder ga ik in op lijfrenten die zijn afgesloten bij een bank of verzekeraar.

Lijfrente bij  bank of verzekeraar

Welke mogelijkheden u heeft met een lijfrente hangt  af van wanneer u deze heeft afgesloten. Grofweg zijn er 3 perioden te onderscheiden:

 • polissen in de jaren ’80 afgesloten
 • polissen in de jaren ’90 tot en met 2005 afgesloten
 • polissen vanaf 2006 afgesloten

Polissen in de jaren ’80 van de vorige eeuw afgesloten

Dit type polis kent heel veel flexibiliteit. U mag:

 • de polis zonder boete van de Belastingdienst (gedeeltelijk) afkopen
 • de eerste uitkering laten ingaan wanneer u zelf wilt (uitstellen mag dus)
 • de polis schenken aan iemand
 • (een deel van) de uitkeringen aan iemand anders schenken
 • zelf bepalen hoe lang u de uitkeringen wilt ontvangen

Zo kunt u dus zelf bepalen wanneer u het geld laat uitkeren  en of u bijvoorbeeld een deel van de uitkeringen aan uw kinderen schenkt.

Polissen in de jaren ’90 tot 2006 zijn afgesloten

De wetgever zag dat de oude lijfrenten werden gebruikt als aftrekpost en niet zo zeer als oudedagsvoorziening. De regels werden strenger. De flexibiliteit is sterk afgenomen. De mogelijkheden met dit type polissen zijn:

 • bent u in leven? Dan mogen de uitkeringen alleen aan uzelf toekomen;
 • u dient met het lijfrentekapitaal een levenslange of tijdelijke uitkering aan te kopen;
 • kiest u voor de tijdelijke uitkering? Dan moet u voldoen aan verschillende regels;
 • u kunt de polis inzetten om eerder te stoppen met werken;
 • de datum waarop de uitkeringen uiterlijk dienen in te gaan is 5 jaar na het jaar waarin u 65 wordt of 5 jaar nadat u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Voor polissen die in de jaren ’90 zijn afgesloten kan een andere uiterste ingangsdatum gelden;
 • koopt u de polis (gedeeltelijk) af? Dan moet u een boete aan de Belastingdienst betalen;
 • de uitkeringen dienen vast en gelijkmatig te zijn.

Polissen afgesloten vanaf 2006

Bij dit type polissen zijn de regels nog verder aangescherpt. Zo mag u deze polissen niet meer gebruiken om eerder te stoppen met werken.

Wanneer de uitkeringen in te laten gaan?

Wanneer u uw gouden handdruk of lijfrente het beste kunt laten ingaan, is van verschillende factoren afhankelijk. De twee belangrijkste zijn:

 • Wanneer heeft u het geld nodig?
 • Wanneer is de belasting over de uitkeringen het minst?

Financiële planning geeft antwoord op deze vragen. Een adviseur bespreekt met u de overige  factoren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.