Direct naar content

Bij misstanden in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, spreekt ons hart. We willen helpen, of het nu met een gift, vrijwilligerswerk of een inzameling is. Een goede geefstrategie vergroot de impact van uw hulp.

Als het nodig is staan mensen klaar om te helpen, dat laat de oorlog in Oekraïne weer zien. In korte tijd werden miljoenen euro’s aan de samenwerkende hulporganisaties overgemaakt voor noodhulp. Daarnaast waren er duizenden particuliere initiatieven. We merken aan vragen van klanten dat dit hen stimuleert om kritisch na te denken over de wijze van geven en het effect van hun gift. Zo kan het door snelle ontwikkelingen lastig zijn voor gevers om te bepalen aan welke hulp de meeste behoefte is. Ook leeft de vraag of een gift goed terechtkomt. Binnen Filantropie Advies helpen we klanten daarbij. Door uzelf als donateur onderstaande vragen te stellen kunt u gerichter geven. Zo krijgt uw gift meer impact.

Wat is er nodig? 

De kernvraag van filantropie is wat er op dit moment nodig is. Dat kan namelijk verschillen in de tijd, zo laten de ontwikkelingen in Oekraïne zien. Sinds het begin van de oorlog is er grote behoefte aan medische noodhulp en voedsel voor mensen in het land. Inmiddels zijn er ook miljoenen Oekraïners op de vlucht. Dat vraagt om professionele psychosociale hulp voor deze mensen uit oorlogsgebied. En hulp van vrijwilligers bij het regelwerk om in een nieuwe woonplaats te starten.

Voordat u gaat doneren of zich op een andere manier inzet voor een goed doel, is het belangrijk te achterhalen wat er nodig is en wat u belangrijk vindt. Dat geeft richting bij de keuze uit het overweldigende aanbod aan initiatieven. Wilt u bijdragen aan organisaties die medische noodhulp bieden? Steunt u de opvang van de vele achtergebleven huisdieren van gevluchte Oekraïners? Of kiest u voor een meerjarig project om de rechtspraak en democratie in Europa te versterken? 

Heroverwegen geefstrategie

Een goed plan kan de effectiviteit van uw gift vergroten. U kunt uw middelen – vermogen, tijd, netwerk – inzetten om zo veel mogelijk goed te doen. Binnen de geefstrategie bepaalt u eerst welke ruimte u hebt om te schenken, zodat u invulling kunt geven aan filantropie op korte en lange termijn zonder dat andere financiële doelen in gevaar komen. Vervolgens kiest u de vorm waarin u wilt bijdragen. Dat kan met losse donaties of een periodieke schenking, of misschien een eigen stichting samen met de familie. Een aantal van deze opties levert fiscaal voordeel op, waardoor u nog meer kunt schenken. Ook voor bedrijven biedt de overheid fiscale vrijstellingen om schenken aan goede doelen te stimuleren (zie kader).

Flexibiliteit

Een geefstrategie is niet statisch. We stimuleren klanten om deze met enige regelmaat opnieuw te bekijken. Raadzaam is om verschillende goede doelen een (kleine) gift te geven om zo de werkwijze en effectiviteit van de organisatie te ervaren. Het kan slim zijn om binnen de geefstrategie nu al ruimte te houden voor bijdragen aan noodhulp in de toekomst. Een van onze klanten heeft al jaren een goededoelenstichting die zich richt op het voorkomen van klimaatverandering. Zijn wens is nu om Oekraïense vluchtelingen in Nederland te helpen. Samen met hem kijken we hoeveel flexibiliteit de wettelijke regels rond zijn stichting hiervoor bieden.

Toets de geefstrategie

Bij een geefstrategie hoort een regelmatige evaluatie. Daar helpen we klanten bij. Hoeveel van elke euro gaat daadwerkelijk naar het project of doel dat de organisatie nastreeft? En welk verschil wordt ermee gemaakt? Geef aan goede doelen die transparant zijn over wat ze met het geld doen. Zo’n evaluatie maakt ook inzichtelijk hoe goededoelenorganisaties impact met de gedoneerde euro’s weten te behalen. Ervaring bij eerdere hulpacties helpt daarbij. Zo zamelen diverse hulporganisaties zelf geen hulpgoederen meer in voor Oekraïne, maar kopen die in de regio of in buurlanden. Op die manier stimuleren ze de regionale economie en besparen ze op de transportkosten. Door dergelijke kennis kunt u een betere geefstrategie bepalen. Dat verhoogt de impact en de voldoening van een donatie.

Geven als onderneming

Veel ondernemers willen met hun onderneming in actie komen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Door gebruik te maken van de giftenregeling kan uw onderneming meer schenken. Onder voorwaarden is de schenking namelijk aftrekbaar. Voor zelfstandig ondernemers die over hun resultaat inkomstenbelasting betalen in box 1 is een gift een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor particulieren.

Betaalt u vennootschapsbelasting over de winst, dan kan uw bedrijf de giften aan goede doelen in mindering brengen op de winst. Daarbij gelden wel voorwaarden. Zo moet het gaan om schriftelijk vastgelegde giften aan algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) en is de aftrek ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van 100.000 euro. Schenkt uw onderneming meer, dan is het teveel niet aftrekbaar van de winst. Of dat deel van de gift wordt, als u die vanuit persoonlijke vrijgevigheid doet, aangemerkt als een belaste dividenduitkering.

Uw onderneming kan ook van de giftenaftrek gebruikmaken als er sprake is van een bevoordeling van goederen, zoals wanneer uw bedrijf voedsel, medicatie of kleding stuurt. De regeling geldt ook als uw onderneming een goed doel steunt door af te zien van een beloning of kostenvergoeding, bijvoorbeeld als u opvangruimte of personeel gratis ter beschikking stelt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.