Direct naar content

Hoe gaat de volgende generatie straks met uw vermogen om? Belangrijk om daar nu al samen over na te denken. De bank helpt volwassen kinderen zich voor te bereiden op de overdracht van het vermogen, inclusief het beheer van de beleggingsportefeuille.

‘Wat moet ik straks doen met de aandelen die ik krijg van mijn vader? En wat als ik duurzaam wil beleggen?’ Vragen van een dertiger die in de toekomst het vermogen van haar vader erft, waaronder de omvangrijke beleggingsportefeuille die hij heeft opgebouwd. Hij wil haar nu al jaarlijks een deel van de portefeuille schenken. Dat voelt als een grote verantwoordelijkheid voor haar. Dit is zomaar een voorbeeld van situaties die de adviseurs van Next en Connect in de praktijk tegenkomen. Next en Connect is dienstverlening specifiek gericht op de volwassen kinderen van klanten van ABN AMRO MeesPierson. Zij gaan in de toekomst het familievermogen beheren. De adviseurs van Next en Connect helpen hen zich voor te bereiden op het beheren van vermogen.

Beleggingsportefeuille ouders

Ouders willen dat het vermogen op een goede manier overgaat naar de volgende generatie. Kinderen vragen zich op hun beurt af of ze wel over voldoende kennis beschikken om het vermogen goed te beheren dat ze als erfenis van ouders of grootouders krijgen. Omgaan met vermogen en beleggen leer je immers niet op school. Kennis van de diverse beleggingsmogelijkheden wordt steeds belangrijker nu de komende jaren het geld van de naoorlogse generatie vererft, want die heeft meer vermogen dan de generaties ervoor. Het CBS becijferde dat er de komende jaren ruim 900 miljard euro vererft. Veel daarvan is belegd. Door de jarenlang lage spaarrente was beleggen meer dan ooit een goede manier om vermogen op te bouwen. Hierdoor is de kans groot dat jongvolwassenen na het overlijden van hun (groot) ouders een beleggingsportefeuille erven. Klanten van Next en Connect van ABN AMRO MeesPierson maken kennis met de verschillende manieren van beleggen, zodat ze weten welke het beste bij hen past. Beleggingen moeten aansluiten bij de wensen van het kind, onder andere op het gebied van risico en rendement (zie kader).

Passend beleggingsprofiel

Kinderen van klanten krijgen via Next (voor 18- tot 35-jarigen) en Connect (vanaf 35 jaar) toegang tot de dienstverlening van ABN AMRO MeesPierson. Een van de voordelen: de specialisten van de bank helpen hen een passend beleggingsprofiel te bepalen op basis van hun wensen en met de juiste verhouding tussen risico en rendement. Want beleggen is persoonlijk, afgestemd op het doel, de risicobereidheid en de tijdshorizon van de belegger. Voor kinderen vanaf 35 jaar stelt de bank bovendien een rapport met financiële inzichten op, dat de persoonlijke wensen en de haalbaarheid in kaart brengt.

Wensen van het kind

Kinderen van klanten beleggen graag op hun eigen manier, met veel aandacht voor duurzaamheid. Dat levert soms dilemma’s op. Een kind wil duurzaam beleggen, maar wat te doen met olieaandelen in de nalatenschap? Die passen ogenschijnlijk niet in een duurzame beleggingsstrategie. Maar door de aandelen te verkopen ontzeg je je de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Als aandeelhouder kan de belegger de onderneming aanspreken op de niet-duurzame bedrijfsvoering. Voor jongeren is de drempel om naar hun ouders te stappen met dat soort vragen soms hoog. De adviseurs van Next en Connect dienen als sparringpartner, die helpt de beschikbare informatie in perspectief te plaatsen en wijst op de mogelijkheden en instrumenten om duurzaam te beleggen. Met behulp van vakspecialisten binnen en buiten de bank. Door bij Next of Connect te bankieren krijgt een jongvolwassene toegang tot de dienstverlening van de bank, ongeacht of die zich qua vermogen daarvoor kwalificeert.

Hij of zij kan gebruikmaken van de kennis van een private banker en beleggingsadviseur, maar ook van de expertise van de meer dan 200 analisten die voor ABN AMRO MeesPierson de financiële markten volgen.

Rust voor ouders

Een toenemend aantal ouders draagt jaarlijks geld over aan de kinderen om hen ervaring op te laten doen met het beheer ervan. Dat geeft de rust dat het vermogen straks in goede handen is. Het is ook erg leuk: de private bankers merken dat ouders en hun volwassen kinderen elkaar vaak vinden in een gemeenschappelijke interesse inbeleggen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.