Direct naar content

Als ondernemer loopt u dagelijks risico’s met het vermogen van uw bedrijf. De keuze van de juiste ondernemingsstructuur kan deze risico’s beperken.

Aansprakelijkheid beperken

Het beperken van privé-aansprakelijkheid is een belangrijke drijfveer om een bv op te richten en de onderneming daarin uit te oefenen. Hierdoor is het privévermogen gescheiden van het ondernemingsvermogen. Dit voorkomt dat zakelijke schuldeisers de ondernemer in privé kunnen aanspreken. Let wel, als u zich borg stelt, een lening aan de bv in privé mee tekent, onbehoorlijk bestuur pleegt of als de bv teveel dividend uitkeert aan uzelf, u toch weer persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Heeft u slechts één bv dan zullen naast de bedrijfsactiviteiten vaak ook een bedrijfspand en belegbaar vermogen in deze bv zijn opgenomen. Dat is overzichtelijk, maar het kan ook riskant zijn. Als alles in één bv is ondergebracht kunnen zakelijke schuldeisers bij financiële tegenslag het hele vermogen van de bv aanspreken. Met het risico dat alles verloren gaat wat u in uw bv heeft opgebouwd en u met lege handen komt te staan. Dat kunt u zo veel mogelijk voorkomen door een holdingstructuur met meerdere vennootschappen te creëren.

Flexibele holdingstructuur

In de groeifase van een bedrijf breiden activiteiten zich steeds verder uit en zal het nodig zijn om de bedrijfsorganisatie hierop aan te passen. Zo ontstaat vaak een flexibele bedrijfsstructuur, waarbij een holding-bv is opgericht die alle aandelen van één of meer werk-bv’s bezit. Als er meerdere eigenaren van het bedrijf zijn, kan ieder zijn eigen holding-bv oprichten en daarmee via een tussenholding participeren in de gemeenschappelijke werk-bv’s.

Elke werk-bv een eigen onderneming

Elke werk-bv drijft een eigen onderneming. Dit verhoogt het overzicht en beperkt de financiële gevolgen als een onderneming onverhoopt in problemen raakt. Winsten van de werk-bv’s kunnen na aftrek van te betalen vennootschapsbelasting als dividend worden uitgekeerd naar de holding-bv. Zo bepaalt u voor elke werk-bv het eigen vermogen dat toereikend is om de onderneming voort te zetten.

De verdeling van bedrijfsactiviteiten over verschillende werk-bv’s kan een toekomstige bedrijfsopvolging soepeler laten verlopen. Zeker als eventuele opvolgers of overnemers slechts in één of enkele ondernemingen zijn geïnteresseerd. Dan kopen ze alleen de aandelen in de over te nemen werk-bv.

Vastgoed-bv

Het kan aantrekkelijk zijn om bepaalde bedrijfsonderdelen in een afzonderlijke bv onder te brengen. Zo kunt u uw bedrijfspanden in een zogenaamde vastgoed-bv onderbrengen. Dit heeft als voordeel dat uw vastgoed-bv de bedrijfspanden kan verhuren aan uw werk-bv’s, terwijl de bedrijfspanden verder zo veel mogelijk buiten de risicosfeer van de werk-bv’s blijven. Meestal bezit de holding-bv alle aandelen van zo’n vastgoed-bv.

Optimaliseren rendement

Bij het optimaliseren van uw organisatiestructuur hoort ook een kritische blik op het vermogen binnen uw bedrijf. Als ondernemingsactiviteiten succesvol zijn, ontstaat er vaak een situatie waarbij een aanzienlijk deel van het vermogen in de holding-bv niet nodig is voor de bedrijfsvoering. Misschien kunt u het nettorendement van dit vermogen verbeteren.

Op hoofdlijnen heeft u de volgende mogelijkheden:

  • het overtollig vermogen blijft in uw holding-bv belegd;
  • u keert het overtollig vermogen van uw holding-bv als dividend naar privé uit om in de privésfeer te beleggen;
  • u leent het overtollig vermogen van uw holding-bv om in privé te beleggen. Wel moet u ermee rekening houden dat u maximaal € 500.000 (2024) mag lenen van uw bv, anders krijgt u te maken met “excessief lenen”.

Wat voor u de beste keuze is, is mede afhankelijk van uw toekomstplannen en het rendement dat u op uw vrij belegbaar vermogen verwacht te realiseren.

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Tot slot

Het is belangrijk om uw bedrijfsstructuur regelmatig kritisch tegen het licht te houden. Met name bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of het aangaan van een zakelijk partnerschap is dit van belang. Het optimaliseren van uw bedrijfsstructuur is een complexe materie. Hierbij kan een tijdige en deskundige begeleiding niet worden gemist.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.