Direct naar content

In deze coronatijd kiezen meer ondernemers voor een BV in plaats van een eenmanszaak. Bij deze keuze speelt de fiscaliteit een minder grote rol. Het veiligstellen van vermogen is belangrijker geworden. Tegelijkertijd onderzoekt de regering of het oprichten van een BV eenvoudiger kan. Naar verwachting zal het aantal BV’s dan ook verder toenemen in de toekomst.

Begin 2020 waren volgens onderzoeksbureau CBS 1,85 miljoen bedrijven actief, waarvan ruim 1,2 miljoen eenmanszaken en bijna 370.000 BV’s. Hieronder leest u meer over het beperken van aansprakelijkheid en enkele belastingen bij ondernemers.

Ondernemers willen aansprakelijkheid beperken

Uit cijfers die nieuwszender BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel, blijkt dat veel ondernemers begin 2020 ervoor hebben gekozen hun bedrijf om te zetten in een BV (+21% ten opzichte van het jaar ervóór). Let op dat hierbij een goede deskundige begeleiding van uw accountant, fiscalist en notaris wenselijk is. Waarschijnlijk gaat het om ondernemers zonder schulden. Zoals hierboven al vermeld, is de beperking van risico’s een belangrijke reden daarvoor. Bij een eenmanszaak bijvoorbeeld, is de ondernemer in privé namelijk voor 100% aansprakelijk. Dus ook zijn of haar privébezittingen lopen dan risico.

De ondernemer kan deze aansprakelijkheid zo veel mogelijk verminderen als de ondernemer bijvoorbeeld zijn bedrijf uitoefent in een BV. Overigens kan de directeur-grootaandeelhouder van de BV wel persoonlijk aansprakelijk zijn in bepaalde situaties. En het is vaak mogelijk om bij de notaris huwelijkse voorwaarden met de privépartner af te spreken en zo de bezittingen van de partner zo veel mogelijk buiten schot te houden.

Oprichting BV moet eenvoudiger

Staatssecretaris Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat heeft, mede namens minister Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming, eind juli 2020 het onderzoeksrapport ‘Oprichten zonder omwegen’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting komt de staatssecretaris eind 2020 met een beleidsstandpunt hierover. Het rapport bevat een aantal scenario’s voor vereenvoudiging. Nu is voor het oprichten van een BV een notariële akte vereist. De oprichters/bestuurders moeten daarna opgave doen bij de Kamer van Koophandel met het oog op inschrijving van de BV en de bestuurders en commissarissen in het Handelsregister.

Er zijn natuurlijk meer rechtsvormen dan een BV en een eenmanszaak. Elke rechtsvorm heeft eigen regels. Er is een overzicht van de Kamer van Koophandel beschikbaar met rechtsvormen en kenmerken. Het is belangrijk dat u een rechtsvorm kiest die passend is in uw situatie.

Belastingen

De fiscaliteit mag misschien dan wel minder vaak belangrijk zijn bij de keuze van de rechtsvorm. Het is wel belangrijk om te weten hoe de fiscale regels eruitzien.

Eenmanszaak
Vaak betaalt u bij een eenmanszaak vooral in de eerste jaren van het bedrijf geen of weinig inkomstenbelasting over de winst. Er zijn namelijk enkele aftrekposten onder bepaalde voorwaarden beschikbaar, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Die zorgen ervoor dat de winst en daardoor de inkomstenbelasting daarover, lager is. Hieronder staan de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting in 2020 voor belastingbetalers die jonger zijn dan de AOW-leeftijd (zie Tabel 1).

2020 Jonger dan AOW-leeftijd
Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van méér dan maar niet meer dan is het gecomineerde tarief (inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen)
€ — € 68.507 37,75%
€ 68.507 € — 49,5%

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen in box 1 in 2020 voor belastingbetalers jonger dan AOW-leeftijd.

Naar verwachting daalt het tarief van 37,35% in 2021 naar 37,1%.

Onder andere bovengenoemde zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling zijn in 2020 nog slechts verrekenbaar tegen maximaal 46%. Dit verrekentarief gaat na 2020 verder omlaag naar 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,1% in 2023. Deze afbouw van het verrekenpercentage staat al vast.

BV
Bij bijvoorbeeld een BV is de belastbare winst belast met vennootschapsbelasting. De BV kan aanspraak maken op diverse aftrekposten. Het tarief in 2020 is 16,5% over de eerste € 200.000 belastbare winst. Voor zover de belastbare winst hoger is, is het tarief 25%. Zie onderstaande Tabel 2.

Bij een belastbaar bedrag is het tarief
Tot € 200.000 16,5%
Voor zover meer dan € 200.000 25%

Tabel 2. Tarieven vennootschapsbelasting in 2020.

Deze tarieven gaan naar verwachting omlaag naar 15% en 21,7% per 2021.

Let op! Deze tarieven in de vennootschapsbelasting zijn lager dan bovengenoemde tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting. Om een eerlijke vergelijking te maken, moeten we ook rekening houden met het tarief dat u moet betalen als u het geld uit de BV bijvoorbeeld als dividend ontvangt. In 2020 is het tarief daarvoor 26,25% in box 2; dit tarief gaat in 2021 verder omhoog naar 26,9%. De gecombineerde belastingdruk van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting komt in 2020 uit op 38,42%, rekening houdend met 16,5% vennootschapsbelasting en 26,25% inkomstenbelasting over de resterende 83,5%.

In de praktijk blijkt een BV fiscaal pas aantrekkelijker bij een relatief hoge belastbare winst; de hoogte daarvan is afhankelijk van diverse factoren. Maar zoals ook uit het bovenstaande volgt, kiezen ondernemers ook bij een lage belastbare winst tegenwoordig vaker voor een BV om het vermogen zo veel mogelijk veilig te stellen.

Nuttige informatie

Er zijn meer (belasting)aspecten van belang bij ondernemers en hun onderneming. Het is raadzaam om tijdig hierover te sparren met uw contactpersoon bij de bank en advies te vragen aan uw accountant, fiscalist en notaris. Als u met een onderneming begint, dan is het ook belangrijk om te weten dat ook veel nuttige informatie daarover beschikbaar is bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en bij de bank.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.