Direct naar content

Hoewel nog steeds veel mensen klimaatverandering zien als iets van alle tijden, groeit de groep die zich wel zorgen maakt snel. En dat is terecht. De golf aan recente publicaties voert ons langs diverse scenario’s die ons dagelijks leven in meer of mindere mate gaan beïnvloeden. CO2-reductie op zo kort mogelijke termijn kan bewerkstelligen dat de meest gitzwarte uitkomsten buiten beeld blijven.

Met name in de vastgoedsector is op dit punt veel te winnen, want die is goed voor 40 procent van alle door menselijke handelingen uitgestoten CO2 wereldwijd. Hoewel het de bedoeling is dat de sector een CO2-reductie van 95 procent in 2050 bereikt, is het maar de vraag of dit wordt gehaald. Op dit moment bedraagt de reductie 34 procent sinds 1990, vooral dankzij isolatiemaatregelen. Uiteindelijk moeten wij met z’n allen van het aardgas af en bijvoorbeeld de overstap naar de hybride warmtepomp maken.

Veranderingen in de temperatuur en hevige neerslag, evenals andere weersextremen zoals droogte, zullen de komende jaren veel invloed hebben op waar wij leven, wonen en werken. Opmerkelijk is dat de daarbij behorende risico’s op bijvoorbeeld overstromingen en funderingsproblemen zich nog nauwelijks vertalen in een daling van de vastgoedprijzen. Daarmee blijft het de vraag wie uiteindelijk voor de kosten moet opdraaien.

Het inprijzen van klimaatrisico’s is een verdelingsvraagstuk. Omdat toekomstige eigenaren steeds meer de effecten van klimaatverandering op hun bord krijgen, is het in een vroeg stadium inprijzen van de risico’s wenselijk. Daarmee is het voor de huidige eigenaren van belang dat ze inzicht hebben in die risico’s, evenals in de eventueel te nemen maatregelen.

Zeker is dat de waarde van vastgoed op termijn in meer of mindere mate wordt geraakt en dat goede informatie onontbeerlijk is om klimaatbestendige keuzes te kunnen maken om de schade te beperken. Er is hier nog geen eenduidig proces voor, maar het begint aan de voorkant met de CO2-reductie waarop de taxateurs meer gaan sturen. Mocht die niet afdoende zijn, dan kan dit in een afwaardering resulteren. De funderingsproblematiek en overstromingen inprijzen volgt dan in een later stadium onherroepelijk.

Want na CO2-reductie is klimaatadaptatie een wezenlijke volgende stap om ons tegen het veranderende klimaat te wapenen. Dus mitigeren waar mogelijk en slim en adaptief bouwen als het niet anders kan. Wanneer de vastgoedsector nou in ieder geval die CO2-reductie versneld weet door te voeren, beperken we de klimaatschade en drukken we de kosten van ingrijpende klimaatadaptieve maatregelen. Vooruitzien is vandaag regeren.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.