Direct naar content
4 min. leestijd

Bij de overdracht van uw onderneming komt veel kijken. Als u uw onderneming wil schenken of nalaten wordt het nog ingewikkelder. Alleen door te voldoen aan de vele voorwaarden kunt u uw onderneming fiscaal-vriendelijk overdragen. Sommige voorwaarden liggen voor de hand, maar er zijn er ook die u makkelijk over het hoofd ziet. Regelmatig bespreken wij met klanten en hun fiscalist deze voorwaarden. Recent nog met Charlotte Zandvoort-Gerritsen, werkzaam bij Meijburg & Co. Met haar bespraken wij waar je (vastgoed)onderneming aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de Bedrijfsopvolgingsregeling. Als fiscalist zit zij geregeld met klanten en de belastingdienst aan tafel om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Welke tips heeft zij voor u?

Charlotte, kun je nog eens op een rijtje zetten hoe je een onderneming fiscaal-vriendelijk kunt schenken of nalaten?

De wetgever wil met de ‘bedrijfsopvolgingsregeling’, ook wel de ‘BOR’ genoemd, er voor zorgen dat de continuïteit van ondernemingen door belastingheffing bij overdracht, niet in gevaar komt. Zonder deze regeling is de overdrager namelijk 26,9 % inkomstenbelasting verschuldigd over de waardestijging van zijn onderneming en is de voortzetter schenk- of erfbelasting verschuldigd over de verkregen onderneming. Door de BOR kan de inkomstenbelastingclaim van de overdrager naar de voortzetter doorgeschoven worden én blijft een substantieel deel van de onderneming buiten de heffing van schenk- of erfbelasting. Omdat deze regeling bedoeld is voor ‘echte’ bedrijfsoverdrachten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Waar moet een bedrijf dan aan voldoen om in aanmerking te komen voor de BOR?

De wet stelt dat er sprake moet zijn van een onderneming. Formeel gesteld moet het daarbij gaan om een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal gericht op het maken van winst. Het mag dus niet gaan om het beheren van vermogen.

Is het altijd duidelijk wanneer er sprake is van ondernemen of het beheren van vermogen?

Nee, zeker niet. Wij gaan regelmatig is gesprek met de Belastingdienst om samen vast te stellen in hoeverre er sprake is van ondernemen. Stel de activiteiten van een b.v. alleen bestaan uit het beheren van een grote vastgoedportefeuille. Over het algemeen is dan de conclusie dat hierop de BOR niet van toepassing is. Uitzondering op deze hoofdregel is als aan twee voorwaarden voldaan wordt. Ten eerste als de verrichte arbeid qua aard en omvang meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is (‘arbeid+’). Ten tweede moet het doel zijn het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat (zogeheten ‘rendements+’criterium). De BOR staat minder ter discussie bij b.v.’s voor de projectontwikkeling- en het bouwen. Die twee activiteiten voldoen in beginsel wel aan deze twee voorwaarden en komen dan ook veelal wel in aanmerking voor de BOR. Kwalificeert de verhuur-b.v. dan nooit voor de BOR? Indien sprake is van verhuur én ontwikkeling/bouw, kan ook nog gekeken worden naar de onderlinge verbondenheid tussen deze activiteiten. Worden de ontwikkeling/bouw-activiteiten bijvoorbeeld gefinancierd met de huurstromen uit de beheertak of houdt de verhuur-b.v. buffervermogen aan voor de ontwikkeling/bouw-activiteiten? De Belastingdienst kan dan stellen dat (een bepaald percentage van) de beheertak kwalificeert voor de BOR. Voor het beste resultaat is het belangrijk om zeer goed voorbereid het gesprek met de Belastingdienst aan te gaan. Dat vereist het nodige papierwerk.

Er geldt toch ook zoiets als een ‘beleggingsmarge’? Kan je daar nog wat mee?

Voor de vrijstelling van schenk- en erfbelasting mag van het beleggingsvermogen 5% van de waarde van de onderneming tot het kwalificerende ondernemingsvermogen gerekend worden. Op deze wijze kan toch nog een klein stukje beleggingsvermogen meeliften met de BOR.

Tot slot. Heb je nog een tip voor een ondernemer die wil zijn bedrijf wil gaan schenken of nalaten?

De weg naar een toekomstbestendige structuur kost tijd. Het is van belang tijdig te beginnen met bedrijfsopvolging. Naast het fiscale voorwaarden, is eveneens de inrichting van de ‘governance’ (de verhouding tussen eigendom en zeggenschap tijdens en na de overdracht) onlosmakelijk verbonden bij een opvolgingstraject. Het is een kwestie van goed plannen en voldoende tijd nemen om tot de gewenste beslissingen te komen.

Daarnaast wordt de bedrijfsopvolgingsregeling dit jaar geëvalueerd. De grote vraag daarbij is of de regeling zo attractief blijft. Als u toch al een bedrijfsoverdracht overweegt, is het om deze redenen raadzaam nu al voor te sorteren op de regeling.

Zoals gezegd stelt de wet veel voorwaarden aan de overdrager, de voortzetter en de ondernemingsactiviteiten. Alleen als aan alle voorwaarden voldaan wordt, kunnen de overdrager en de voortzetter van het bedrijf maximaal profiteren van de fiscale voordelen van de BOR. Wij gaan graag met u en uw fiscalist hierover in gesprek. Heeft u nog geen adviseur bedrijfsoverdracht, neem dan contact met ons op. Wij beschikken over een groot netwerk en brengen u graag met een ter zake deskundige fiscalist in contact.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.