Direct naar content

De afgelopen weken beheerst de oorlog in Oekraïne het nieuws. De grootsheid van wat er op dit moment gaande is in de wereld, is bijna niet te bevatten. De reacties zijn veelal een gevoel van ontzetting, machteloosheid en een behoefte om iets te betekenen voor de onschuldige slachtoffers.

U kunt als particulier goede doelen steunen die zich voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne inzetten. Maar u wilt misschien ook wel met uw bedrijf en samen met uw personeel hulpacties ondersteunen. Dat kan. Hierna volgen enkele mogelijkheden die u met uw fiscaal adviseur kunt bespreken.

Uw bedrijf doneert geld aan hulporganisaties

Zelfstandige ondernemers die over hun resultaat inkomstenbelasting betalen in box 1, kunnen gebruik maken van de mogelijkheden genoemd in de blog Schenken aan goede doelen. De gift is dan een aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting.

Als uw bedrijf vennootschapsbelasting betaalt over de winst, is er een speciale giftenregeling waar uw bedrijf gebruik van kan maken. Uw bedrijf kan namelijk giften aan goede doelen in mindering brengen op de winst. Hierdoor kan uw bedrijf een ‘bruto’ bedrag doneren. Daarbij gelden wel voorwaarden. Zo moet het gaan om schriftelijk vastgelegde giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen en is de aftrek ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Wordt er meer geschonken dan is het meerdere niet-aftrekbaar van de winst of wordt dat -als de gift vanuit uw persoonlijke vrijgevigheid wordt gedaan-  aangemerkt als een belaste dividenduitkering.

Uw bedrijf kan ook van deze giftenaftrek-regeling gebruik maken als er sprake is van een bevoordeling van goederen (bijvoorbeeld het sturen van voedsel, medicatie en/of kleding), het afzien van kostenvergoeding (bijvoorbeeld het gratis ter beschikking stellen van (opvang)ruimte) of het afzien van een beloning (bijvoorbeeld het gratis ter beschikking stellen van personeel).

Wilt u meer weten over de giftenregeling in de vennootschapsbelasting, lees dan de blog Uw BV als gulle gever.

Uw medewerkers zien af van verlofdagen

Uw werknemers kunnen ook hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door af te zien van (een deel van) hun nog op te bouwen (boven)wettelijke verlofdagen. Het voordeel dat hierdoor voor uw bedrijf ontstaat kan vervolgens geschonken worden aan een goed doel. Als voldaan wordt aan de voorwaarden, kan uw bedrijf deze gift als aftrekbare zakelijke kosten of als de hiervoor aangehaalde aftrekpost ten laste van haar winst brengen.

Doneren door af te zien van loon

Maar er zijn meer opties. Zo zouden uw werknemers kunnen afzien van een gedeelte van hun brutoloon, zodat uw bedrijf dit vrijgekomen bedrag  – eventueel met een aanvullende schenking- aan het goede doel schenkt. Maar let op: de kans is groot dat door de betrokkenheid van uw werknemers, zij  over het loon waarvan zij afzien toch loonbelasting moeten afdragen.

Uw medewerkers verrichten vrijwilligerswerk

Naast geld kunt u er ook voor kiezen om op praktische wijze iets te betekenen voor de Oekraïners op de vlucht. Zo kunt u ervoor kiezen om medewerkers uit uw bedrijf extra vrije dagen te bieden die zij dan kunnen inzetten om vrijwilligerswerk te doen. Ook kunt u als bedrijf dagen organiseren om u gezamenlijk in te zetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De fiscale behandeling van het loon voor de werknemers verandert hiermee niet. Daarover is in beginsel loonbelasting verschuldigd. Uw bedrijf kan de tijd die uw werknemers aan vrijwilligers werk hebben besteed niet aftrekken van de winst. Voor genoemde giftenaftrek in de vennootschapsbelasting moet het namelijk gaan om ‘daadwerkelijk gemaakte kosten’. De uren die de vrijwilligers gewerkt hebben, zijn niet als zodanig aan te merken.

Is uw zakelijke donatie belast bij de ontvanger?

Naast de fiscale gevolgen voor uw bedrijf en uw werknemers, is het ook goed om kort stil te staan bij de fiscale gevolgen voor degenen die de gift ontvangen. U verwacht het misschien niet, maar strikt genomen kan de ontvanger namelijk schenkbelasting verschuldigd zijn. Wat is het geval? Als er wordt geschonken door iemand die in Nederland woont, is daarover in beginsel schenkbelasting verschuldigd door de ontvanger . Als uw bedrijf gevestigd is in Nederland en, bijvoorbeeld, een gift doet aan een Oekraïens gezin, is daar dus sprake van. Ongeacht waar de ontvanger woont. Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. Als uw bedrijf of werknemers schenken aan een ANBI en die doet de uitkering, dan hoeft er geen schenkbelasting betaald te worden. Vindt de gift niet plaats via een ANBI, dan geldt er nog een jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting van € 2.274. Is de gift groter dan deze vrijstelling, dan is over het meerdere 30% schenkbelasting verschuldigd. En als dit meerdere groter is dan € 130.424, is daarboven zelfs 40% schenkbelasting verschuldigd.

Heeft u de best passende vorm gevonden om u met uw medewerkers in te zetten voor de slachtoffers van de oorlog? Dan kunt u in actie komen. Onderstaand geven wij u nog een aantal tips mee om dit zo effectief mogelijk te doen.

Een hulpactie selecteren

Er zijn de afgelopen weken vele hulpacties opgezet om de slachtoffers van de oorlog te helpen. Hieronder vindt u een aantal hulporganisaties die zich op dit moment hard inzetten om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen en uw donatie goed kunnen gebruiken:

Ook op de website van CBF, de Toezichthouder op goede doelen in Nederland, kunt u zien welke CBF-erkende goede doelen zich inzetten voor Oekraïne: Steun voor Oekraïne, Giro 555 geopend (cbf.nl)

Zelf in actie komen

Naast het doneren van geld, kunt u ook helpen bij het inzamelen van spullen voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland arriveren. En er is grote behoefte aan vrijwilligers. Zo zoekt het Rode Kruis op dit moment vrijwilligers die helpen bij de opvangcentra in Nederland. Op de website van Ready2help van Het Rode Kruis kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

Verder is er behoefte aan opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Heeft u bedrijfsruimte beschikbaar voor de opvang? Of heeft u panden in uw bezit waar Oekraïense gezinnen kunnen wonen? Overleg met uw gemeente over de mogelijkheden. Ook kunnen u en uw medewerkers zich aanmelden als gastgezin voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, u kunt hier meer informatie over vinden op de website van TakeCareBnb

Effectief doneren: let op

Wij raden u aan om goed na te denken over de effectiviteit van uw inzet. Wellicht denkt u ook na over het inzamelen van kleding en spullen voor vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne. Internationale hulporganisaties geven aan dat het verzamelen, controleren en opsturen van spullen een erg duur en logistiek complex proces is. Daarom kopen deze hulporganisaties goederen van goede kwaliteit ter plaatse, dit stimuleert ook de lokale economie rond de conflictgebieden. In dit geval kunt u beter een internationale hulporganisatie financieel ondersteunen.

Mocht u vragen hebben over de fiscale gevolgen als uw bedrijf of uw medewerkers gaan doneren, raadpleeg dan uw fiscaal adviseur. Als u vragen hebt over hoe u met uw bedrijf zich kunt inzetten voor de slachtoffers van Oekraïne dan staan de Filantropie Specialisten van ABN AMRO MeesPierson voor u klaar om u hierbij te helpen. U kunt contact met hen opnemen via filantropieadvies@nl.abnamro.com.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.