Direct naar content

Als er nu twee termen zijn die steeds vaker doorklinken in wereld van fondsenwerving dan zijn dat ‘transparantie’ en ‘impact’. Maar wat verstaan we er nu precies onder? Waarom zijn ze zo belangrijk? Hoe verhouden ze zich tot onze maatschappelijke doelstellingen? Hoe vertalen we ze in de praktijk? Er bestaan verschillende interpretaties van de betekenis, het belang en de invulling. Tijd voor een transparant en impactvol gesprek met bestuurders van fondsenwervende instellingen tijdens het jaarlijkse Goede Doelen Seminar.

16 december seminar ‘Transparantie en Impact anno 2020’

Een maatschappelijke organisatie bestaat bij de gratie van het vertrouwen van de samenleving. Als bestuurder bent u zich hier niet alleen van bewust, maar werkt u hier dagelijks hard aan. Deels wordt u gestuurd door regels en wetten. Daaromheen is het de uitdaging om dat vertrouwen actief aan te wakkeren. Dat vraagt om een continue dialoog met uw achterban en openheid van zaken naar de maatschappij als geheel. In feite gaat het om een logische samenhang in het beantwoorden van drie belangrijke vragen: Waarom is uw maatschappelijke organisatie op aarde? Wat doet u om dat te realiseren? En hoe goed slaagt u in deze missie?

Duurzame verandering kwantificeren

Transparantie en impact zijn hierin cruciaal. Transparantie gaat over duidelijk zijn, helderheid verschaffen, een volledig beeld geven en zowel successen als dilemma’s laten zien. Bij impact hebben we het over wat u heeft gedaan, wat u heeft bereikt, wat dit heeft opgeleverd, maar bovenal welke langetermijneffecten hiermee gepaard gaan. Veel maatschappelijke organisaties beperken zich tot het communiceren van het resultaat. Dat is alleen niet zo transparant omdat u dan van uw donateurs of achterban verlangt dat zij de rest van het verhaal zelf invullen. Bij impact gaat het erom concrete duiding te geven aan de duurzame verandering die u heeft gerealiseerd.

Werken aan vertrouwen

Voor donateurs is het van toenemend belang om te weten wat u nu precies doet, welk resultaat u hiermee boekt en welke duurzame verandering dit teweegbrengt. Zij willen de zekerheid dat hun geld goed besteed is, maar vinden het ook belangrijke dat het maatschappelijke doel dat u dient gerealiseerd wordt. Daarvoor hebben ze immers hun vertrouwen in uw handen gelegd. Als je precies weet waaraan je persoonlijk hebt bijgedragen, geeft dit extra voldoening. Hoe beter u in staat bent de impact die u realiseert te benoemen en concreet te maken, hoe meer vertrouwen u krijgt van uw donateurs. En dat vergroot de kans dat zij zich voor langere tijd aan uw goede doel willen binden.

“Mooie gesprekken gevoerd en veel input opgedaan om onze strategie aan te scherpen, een waardevolle middag.”

Goede Doelen Seminar ‘Transparantie en Impact anno 2020’

Het seminar was een mooie mix van inzichten uit de wetenschap, gesprekken met onze klanten en ervaringen die wij als bank opdoen rond deze thema’s. Met het oog op onze purpose ‘Banking fot better, for generations to come’ komen wij regelmatig voor vergelijkbare vraagstukken te staan als maatschappelijke organisaties.

Verschil tussen resultaat en impact

Stel, uw maatschappelijke organisatie zorgt voor drinkwatervoorzieningen in Afrika. Het resultaat van een project kan zijn dat er 1.000 bewoners van het dorp in Afrika nu de beschikking hebben over drinkwater. Dat is op zich een mooi gegeven, maar zegt nog niets over de impact die dit heeft op de mensen in het dorp. Impact laat zien wat de effecten zijn nu dit drinkwater onbeperkt beschikbaar is. Dan praten we bijvoorbeeld over meer hygiëne, betere gezondheid, minder kindersterfte en meer tijd om te werken. In een professionele impactanalyse gaat het erom al die effecten te kwantificeren en te monitoren.

“Impact maken door deel van de oplossing te zijn? Een prachtig verhaal van het Longfonds. Het heeft ons geïnspireerd en aangemoedigd om onze verregaande samenwerking met het onderzoeksveld te intensiveren.” – Pieter Brinkhorst, directeur Metakids

Seminar ‘Transparantie en Impact anno 2020’

In gesprek over transparantie en impact

Hoe toon je aan wat je daadwerkelijk bijdraagt?

Als je weet hoe mensen denken, kun je beter op hun wensen en behoeften inspelen. Paul Smeets, Associate Professor Finance aan de Universiteit van Maastricht, wil begrijpen wat mensen beweegt om te geven aan goede doelen. Tijdens het seminar ging hij in op de vraag hoe fondsenwervende instellingen hun donateurs beter aan zich kunnen binden. Impact speelt hierin een belangrijke rol. Dat begint met een aantal belangrijke vragen. Welke impact wil je bereiken? Zou het project ook plaatsvinden zonder jouw betrokkenheid? Hoe meet je of dit doel wordt bereikt? Het model ‘Theory of Change’ helpt hierbij. Stel jezelf ook de vraag wat de focus van andere goede doelen is en wat jouw organisatie hieraan kan toevoegen. Paul Smeets deed een appel op het publiek om zeker ook een beroep te doen op de wetenschap.

Hoe borg je integriteit in je organisatie?

Vertrouwen staat of valt met de vraag of de maatschappij jouw organisatie als integer bestempelt. Wies Wagenaar, head of Compliance, Conduct & Ethics bij ABN AMRO nam het publiek mee in de vraag hoe je een integer en gewenst gedrag kunt stimuleren in je organisatie. Je moet bij integriteitsvraagstukken niet de rotte sinaasappel in de kist aanpakken maar heel zorgvuldig de kist bestuderen. Om mensen in je organisatie het goede te laten doen vraagt om voorbeeldgedrag door leidinggevenden en medewerkers en om heldere regels. Ook moet je faciliteren dat zaken bespreekbaar zijn. Wies gaf openheid van zaken over de dilemma’s waar wij als bank tegenaan lopen. Hoewel de bank een commercieel bedrijf is, dienen we ook een maatschappelijk doel. Net als bij goede doelen is integriteit in onze sector de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek geweest in het publieke debat.

Hoe zorg je dat impact je belangrijkste drijver wordt?

Een organisatie is altijd in beweging, maar soms is een drastische koerswijziging nodig om de toekomst een stap voor te blijven. Voor Michael Rutgers, algemeen directeur Longfonds, vraagt fondsenwerven anno nu om verbindingen leggen, de samenwerking opzoeken en allianties smeden. Stap voor stap maakt hij met Longfonds de draai naar een impact gedreven organisatie. Met zijn gedachtegoed legde hij de basis voor onder andere de alliantie Rookvrij Nederland. Zijn vernieuwende visie leverde hem een derde positie op in de top 100 van de invloedrijksten van De Dikke Blauwe. Michael daagde het publiek uit goed stil te staan bij de vraag wat je wilt zijn als organisatie. Wil je een financier zijn? Een lobbyist? Of een beweging? Of misschien wel deel van de oplossing? Het Longfonds koos voor deze laatste route.

“Met 20% minder donaties en twee keer meer impact per euro per saldo 60% effectiever. Het kan volgens Paul Smeets.”

Drie impactvolle workshops

De impact van uw vermogen

Beleggers vinden het steeds belangrijker dat hun vermogen ook maatschappelijk rendement oplevert. Impact beleggen wint dan ook steeds meer terrein. Voor maatschappelijke organisaties een mooie mogelijkheid hun missie ook via hun vermogen kracht bij te zetten. Onlangs introduceerde de bank het Impact Mandaat, dat mede door de vraag vanuit maatschappelijke organisaties werd ontwikkeld.

De weg naar Integrated reporting

ABN AMRO is sinds enkele jaren actief in integrated reporting. Dit is eigentijdse en transparante vorm van verslaglegging. Met een vierde plaats in de Transparantiebenchmark 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat behoort de bank tot de meest transparante organisaties op het gebied van maatschappelijke verslaggeving in Nederland. Het Impact Report leverde de bank bovendien de prijs op voor grootste innovatie in verslagging. Een belangrijk moment is de start omdat je dan met elkaar bepaalt voor wie je welke waarde wilt creëren.

De ontwikkeling van de wereldeconomie

Mondiale ontwikkelingen zijn van invloed op de wereldeconomie. Wat er allemaal gebeurt en met welke onzekerheden dit gepaard gaat lees je dagelijks in de krant. De vraag is hoe je dit alles moeten duiden en welke signalen belangrijk zijn om rekening mee te houden. Hoewel van een andere orde, hebben we hier ook duidelijk te maken met de impact die dit heeft voor landen, producenten en consumenten.

In gesprek over impact

Wilt u meer weten over de waardevolle inzichten van het seminar of van gedachten wisselen over impact en transparantie? Neem dan contact op met Koosje Ploegmakers van ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas, e-mail koosje.ploegmakers@nl.abnamro.com of mobiel (06) 12509741. Nog geen klant van Instituten & Charitas, maar wel interesse in een gesprek? Dan maken we graag een afspraak voor een kennismaking.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.