Direct naar content

Dit is het derde deel in een reeks waarbij eerder de bewindvoerder en de executeur aan de orde kwamen. In onderstaande bijdrage ga ik in op de rol van een gevolmachtigde in het levenstestament en de volmacht. Wilt u de eerdere delen in deze reeks lezen bekijk dan ‘ Wat kan een bewindvoerder voor u betekenen?’ en ‘Wat kan een executeur voor u betekenen’.

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. Degene die u aanwijst heet een gevolmachtigde of levensexecuteur. Hieronder gaan we in op de betekenis van de gevolmachtigde en wie u daarvoor kunt kiezen. Ook vindt u de nodige verwijzingen naar informatie over het levenstestament op Financial Focus.

Volmacht of levenstestament

De Nederlandse wet kent slechts de term volmacht. Letterlijk staat er in de wet: ‘volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten’. Op zich is deze definitie vrij juridisch maar u zult waarschijnlijk elementen in de definitie herkennen als u aan een volmacht denkt.

Wat is dan een levenstestament? Het is dus niet zozeer een wettelijke term. Als u naast de volmacht nog andere zaken regelt, denk aan wensen in verschillende situaties op persoonlijk en medisch vlak, gebruiken we tegenwoordig vaak het woord ‘levenstestament’.

Lees ons artikel ‘Wat is het verschil tussen een volmacht en een levenstestament?’ voor meer informatie

Wat doet de gevolmachtigde?

Aan welke praktische zaken moet u dan denken?

 • Het beheren van uw vermogen. U kunt dan denken een effecten, onroerende zaken, private equity enzovoort.
 • Als u aandeelhouder in een BV bent dan moet die ook beheerd worden. Lees ook ‘Uw BV en uw levenstestament’.
 • Het beheren van uw woning.
 • Een eenmaal ingezette schenkingsstrategie afmaken.
 • Afleggen van rekening en verantwoording.

Dit is allemaal naar believen in te vullen. U moet ook weten dat de gevolmachtigde ook een aantal dingen niet mag. Denkt u daarbij in elk geval aan de volgende onderwerpen.

 • Het wijzigen van uw testament, codicil, levenstestament of volmacht.
 • Het uitbrengen van uw stem bij de verkiezingen.

Een algemene volmacht kan heel kort zijn: ‘alles mag’. Dat lijkt duidelijk, maar is het niet. In ons artikel  ‘7 aandachtspunten voor uw levenstestament’ schrijven wij dat het juist beter is om zoveel mogelijk handelingen die nodig kunnen zijn, op te schrijven. Denkt u daarbij aan het wijzigen van een risicoprofiel bij beleggingen en het verrichten van schenkingen namens de volmachtgever aan de gevolmachtigde.

Wat doet de levensexecuteur?

De term levensexecuteur is gemunt door hoogleraar Bernhard Schols. Naast de bovenstaande werkzaamheden voor een gevolmachtigde kunt u bij een levensexecuteur in een levenstestament nog aan de volgende punten denken.

 • Uitvoeren wensen op medisch gebied. Lees ook ‘De medische paragraaf in uw levenstestament’.
 • Zorgen dat u na wilsonbekwaamheid de gepaste verzorging krijgt.
 • Denkt u daarbij aan de keuze voor een zorgvilla of het inhuren van zorg in uw eigen woning.
 • Ook kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de zorg voor uw huisdier op de juiste manier wordt vormgegeven.

Rol gevolmachtigde

Over de do’s en de dont’s voor een gevolmachtigde kan veel gezegd worden. Wanneer gaat de volmacht in? Hoe ver gaan de bevoegdheden? Wiens belangen worden gediend? Wilt u hierover meer lezen, kijken dan in ‘Bent u de gemachtigde in een levenstestament? Let dan op deze zaken’.

We lezen met enige regelmaat in de media berichten over ouderenmisbruik. Dat kan ook spelen bij een volmacht of levenstestament. Leest u ons artikel ‘Wat als een gemachtigde misbruik maakt van een volmacht?’.

Wie benoemt u tot gevolmachtigde?

Een niet onbelangrijke vraag is wie u dan benoemt tot gevolmachtigde. Wie liggen voor de hand? U kunt denken aan uw partner, uw kinderen, een familielid of een goede huisvriend. Belangrijk is dat de gevolmachtigde een praktische aanleg heeft. Hij hoeft niet per se alle kennis in huis te hebben, want hij of zij mag ook voor onderdelen hulp inschakelen van derden.

De belangrijkste regel voor een gevolmachtigde is dat hij altijd het belang van de volmachtgever in ogenschouw moet nemen.

Al deze dingen overwegend is het soms een goed idee om te kijken naar een professionele gevolmachtigde. U kunt dan bijvoorbeeld aan uw notaris of accountant denken. Bij te verwachten onenigheid, afwezigheid van een ‘doorpakker’ of simpelweg omdat u anderen niet wil opzadelen met een wellicht zware taak, kan dat een goed idee zijn.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.