Direct naar content
4 min. leestijd

Deze vraag heeft en had menigeen. De realiteit is dat er steeds meer kleine pensioenen worden opgebouwd doordat mensen geen 40 jaar meer bij dezelfde baas werken. En dan? wat gebeurt er met al die kleine pensioenen? Sommige worden zelfs vergeten. Ook worden ze afgekocht. Als je veel kleine pensioen aanspraken hebt en alles afkoopt dan heb je na 40 jaar werken geen levenslange pensioenuitkering.

Tot en met 2018 konden kleine pensioenen, onder voorwaarden, vaak worden afgekocht. De huidige afkoopgrens is gesteld op pensioenen die kleiner zijn dan € 520,35 bruto per jaar. Deze lage jaarlijkse pensioenuitkering wordt dan vervangen door een uitkering ineens waarover u inkomstenbelasting betaalt. Mogelijk valt hierdoor dan een groot deel, of zelfs alles, van de pensioenafkoop in de hoogste belastingschijf van 49,5% (2022).

Vanaf 1 januari 2019 zijn de wettelijke regels van afkoop rondom kleine opgebouwde pensioenen aangepast. Dit komt omdat veel mensen vaker wisselen van baan dan twintig jaar geleden en via verschillende werkgevers pensioen opbouwen. Dit betekent ook dat veel mensen veel verschillende pensioenen overal en nergens hebben. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat je je pensioen bewaart tot pensioendatum. Sinds 1 augustus 2019 worden kleine pensioenen overgedragen via het systeem van automatische waardeoverdracht. Tevens zijn er speciale regels opgesteld voor pensioenen van voor 2018 waarop ik nu verder niet inga.

Regelmatig wisselen van baan

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars kunnen met ingang van 2019 de kleine pensioenen, automatisch en zonder toestemming overdragen aan een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Maar alleen als je bij je nieuwe baan ook pensioen opbouwt. Dit is handig bij korte dienstverbanden. Als je geen pensioen opbouwt bij de nieuwe werkgever dan blijft je kleine opgebouwde pensioen staan.

Regels om toch het kleine pensioen af te kopen

Of de pensioenuitvoerder het kleine pensioen in één bedrag mag uitbetalen / afkopen, hangt af van het moment van baanwisseling. Na afkoop is er uiteraard geen recht meer op pensioen.

Wanneer is dit mogelijk (bron:Rijksoverheid):

  • Bij einde dienstverband vóór 1 januari 2007 geldt dat de pensioenuitvoerder het kleine pensioen alleen mag afkopen als er geen bezwaar wordt gemaakt.
  • Indien het dienstverband eindigde tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2018 dan mag de pensioenuitvoerder het kleine pensioen alleen afkopen bij instemming.
  • Bij een einde dienstverband na 1 januari 2018 is afkoop alleen mogelijk als de automatische waardeoverdracht van het pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder tot 5 keer toe niet is gelukt. Afkoop kan dan pas na 5 jaar.

Op 7 juni 2022 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een uitbreiding van de automatische waardeoverdracht van een klein pensioen.

Wat houdt deze uitbreiding in?

Het recht op automatische waardeoverdracht is verruimd en geldt nu ook voor kleine pensioenen die zijn ontstaan indien de werkgever overstapt naar een nieuwe pensioenuitvoerder zonder collectieve waardeoverdracht van het reeds opgebouwde pensioen bij de “vorige” uitvoerder.
Iemand die pas kort in de pensioenregeling zit zou dan met een klein pensioen achter blijven bij de vorige uitvoerder.

Dit is opgelost door een handige wettelijke bepaling op te nemen die ervoor zorgt dat de reden van het stoppen van de pensioenopbouw niet meer relevant is. Zo blijven er meer kleine pensioenen behouden die uiteindelijk tot een groter pensioen kunnen aangroeien.

Conclusie

Menigeen kijkt pas naar het pensioen als de pensioendatum nabij is. Het is altijd raadzaam om aandacht aan uw pensioen te geven vooral nu de nieuwe pensioenwet vorm begint te krijgen. Door de automatische waardeoverdracht kunnen veel kleine pensioenen zorgen voor één groter pensioen. Indien uw werkgever wisselt van pensioenuitvoerder en als u nog ergens een klein pensioen heeft staan dan zou u dit pensioen kunnen overdragen naar uw huidige pensioenregeling.

Door het afkopen van pensioen wordt de gehele uitkering in een keer belast en waarschijnlijk tegen het hoogste inkomstenbelasting tarief. Door een eenmalige afkoop van pensioen is er geen levenslange pensioenuitkering en geen spreiding van belastingbetaling over de toekomstige pensioenuitkeringen. Dit zijn al twee redenen om goed aandacht aan uw pensioen te geven.

Bent u benieuwd wat het exact voor u betekent? Heeft u voldoende pensioen opgebouwd om (op termijn) van een goede oude dag te kunnen genieten? Of wilt u eerder stoppen?

U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht  via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen of door een Interactieve Vermogensplanning te laten maken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.