Direct naar content
  • Auteur

Beleggen is leuk en interessant, maar vraagt wel om kennis van zaken. Bijvoorbeeld om de juiste bedrijven te kiezen en een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen. Rodger van Aalderen, beleggingsadviseur bij ABN AMRO MeesPierson legt uit wat u moet weten om succesvol te beleggen.

In de documentaire Het Geheim van Succesvol beleggen kijken we mee hoe de beleggingsclub Tegen beter weten in de gezamenlijke beleggingsportefeuille beheert. De leden van de beleggingsclub verdiepen zich in de kansen van bedrijven en sectoren. Hun advies aan beginnende beleggers: doe eerst kennis op over beleggen voor je begint. Een goed punt, met de juiste kennis belegt u beter.

Start met het doel

Een goede beleggingsportefeuille start altijd met een helder beleggingsdoel en beleggingshorizon. Bepaal eerst hoeveel rendement er nodig is om het beleggingsdoel te behalen. Hoeveel risico kan en wilt u nemen? Om het beleggingsdoel op lange termijn te behalen is het belangrijk niet te veel maar ook niet te weinig risico te nemen. Meer risico leidt immers vaak tot meer rendement waardoor u uw doel mogelijk eerder bereikt. Het omgekeerde geldt echter ook. Het is belangrijk om te beleggen op basis van de passende verhouding tussen risico en rendement en de beleggingshorizon. Kies er bijvoorbeeld voor om naast aandelen ook obligaties of alternatieve beleggingen, zoals grondstoffen, op te nemen in de portefeuille om het risico van de beleggingsportefeuille te verlagen.

Selecteer aantrekkelijke bedrijven

Het selecteren van kansrijke bedrijven is een van de meest interessante onderdelen van beleggen. Daarvoor moet u weten wat het bedrijf doet en in welke sector en in welke regio het actief is. Een bedrijf als Unilever heeft zijn oorsprong in Nederland, maar haalt inmiddels een aanzienlijk deel van de omzet uit Azië. Soms veranderen de activiteiten van een onderneming. Dat moet je weten als belegger. Philips – ooit actief in de sector consumentengoederen – verlegde de focus een aantal jaar geleden naar medische apparatuur. Om de onderneming goed te beoordelen moet je deze dus vergelijken binnen de sector healthcare.
Kennis van bedrijven helpt ook bij het bereiken van de juiste spreiding over regio’s en sectoren. Zo zorgt u dat u niet te sterk bloot staat aan eventuele risico’s binnen een sector of regio. Wanneer we een aantrekkelijk beleggingsfonds of ETF (indextracker) in de IT-sector voorleggen toetsen we binnen onze systemen of de klant al belegt in IT-bedrijven. Dit geldt voor klanten die met een beleggingsadviseur beleggen.

Schat de kansen op groei in

Voor u belegt in een onderneming moet u weten hoe winstgevend de onderneming nu is. En hoe dit in de toekomst ontwikkelt. Onder andere de koers-winstverhouding (kw) zegt iets over de waardering van het aandeel en de winstverwachtingen van het bedrijf. Om bedrijven onderling binnen dezelfde sector te vergelijken, zetten we de winst af tegen de koers; de prijs van het aandeel van de onderneming. Kies altijd juiste tools om een onderneming te analyseren. Bij platformbedrijven als online maaltijdbezorgdienst Just Eat Takeaway en digitaal prikbord Pinterest zijn traditionele maatstaven zoals de kw niet bruikbaar. Deze bedrijven maken namelijk nog geen winst. Ze investeren elke verdiende euro weer in de onderneming om het marktaandeel te vergroten. We gebruiken daarom andere maatstaven om de kans op toekomstige groei in te schatten.

Verbreed uw gezichtsveld

Beleggers kiezen traditioneel voor bedrijven die ze kennen en waar makkelijk informatie over te vinden is. We zien veel Koninklijke Olie, Philips en Unilever in de beleggingsportefeuilles. Of grote bekende Amerikaanse IT-bedrijven. Wie niet verder kijkt, mist kansen. Spreiding over uiteenlopende regio’s en sectoren kan bovendien het risico van de portefeuille verlagen. Denk aan beleggingen in opkomende markten als China. Kijk ook eens naar aantrekkelijke ondernemingen op de Amerikaanse markt; de index van de grootste Amerikaanse bedrijven heet niet voor niets de S&P500-index. De index bevat vijfhonderd aandelen.

Onderhoud met kennis van zaken

Is de portefeuille eenmaal samengesteld, dan is het onderhouden ervan belangrijk. De prestaties van beleggingen zijn immers niet los te zien van de ontwikkelingen in de sector en in de markt. Inzicht in de economische ontwikkelingen is noodzakelijk. Neem de verscherpte regels en heffingen rond import van de Amerikaanse overheid, die zijn van invloed op de prestaties van Chinese bedrijven. Ook het beleid van de centrale banken heeft veel invloed op de financiële markten.

Koester zelfkennis

Zelfkennis is cruciaal om succesvol te beleggen. Als de beurzen neerwaarts bewegen, valt het beleggers soms zwaar de gekozen beleggingsstrategie vol te houden. De risicobereidheid blijkt soms minder groot dan gedacht. We helpen klanten de huidige ontwikkelingen in perspectief te zien. Beleggen doe je voor de lange termijn. Samen met een beleggingsadviseur beleggen, helpt om de gekozen aanpak vol te houden.
Voor beleggers met lef en liquiditeiten, kunnen volatiele beurzen juist kansen bieden: zij kunnen kwalitatief goede ondernemingen in de uitverkoop dan juist kopen. Zelfkennis is ook waardevol als het heel goed gaat op de beurzen. Het voelt vaak onprettig om posities die op winst staan te verkopen. Een grote weging in één belegging zoals een aandeel vormt echter een risico. Als klanten voor beleggen met een beleggingsadviseur hebben gekozen helpen we ze hierbij. Neem bijvoorbeeld over een deel van de belegging toch winst. Verkoop bijvoorbeeld beleggingen ter grootte van je oorspronkelijke inleg. Het portie beleggingen dat je laat staan is voor het gevoel pure winst. Dalen deze beleggingen in de toekomst dan komt dat verlies minder hard aan.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.