Direct naar content

Vaak gaat ouder worden samen met veranderende woonwensen en meer behoefte aan zorg, verzorging en ondersteuning. De vraag is of uw huidige woning nog steeds passend is als uw zorgbehoefte toeneemt. En u kunt ook keuzes maken over hoe u de zorg gaat inrichten. Veel mensen staan hier niet bij stil en worden ‘overvallen door het leven’. Dan moet u dit soort zaken mogelijk bekijken vanuit een crisissituatie. Of wellicht kunt u dit zelf niet meer en komt dit op het bordje van uw naasten. Onze oproep aan u is: hou rekening met de mogelijkheid van toenemende behoefte van zorg en denk een fase vooruit.

In welke levensfase bevindt u zich?

Als u met pensioen gaat, is er meer gelegenheid om activiteiten te gaan doen, waar voorheen te weinig tijd voor was. In deze levensfase wilt u zo lang mogelijk gezond, fit en vitaal blijven.

Gemiddeld (!) rond de 75-jarige leeftijd ontstaan de eerste lichamelijke of psychische beperkingen. Vaak nemen deze beperkingen geleidelijk toe. In deze fase komt de vraag op tafel of uw huidige woning nog passend is. Verhuizen of uw woning aanpassen worden dan thema’s. De praktijk is dat de meeste mensen graag in de eigen vertrouwde omgeving willen blijven. Maar zijn voorzieningen als winkels en zorg wel in de buurt?

Er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer gaat en opname in een zorginstelling nodig is. De gemiddelde leeftijd van deze groep ouderen ligt boven 85 jaar.

Hoe wilt u de zorg organiseren?

Afhankelijk van de levensfase waarin u zich bevindt en de keuzes die u maakt, gaat de zorg u meer of minder geld kosten. De hoofdlijnen hiervan schetsen we in ons artikel “Hoe gaat u de zorg organiseren en wat zijn de kosten?”.

De eigen bijdrage voor zorgkosten

Veel mensen zijn bang dat zij hun vermogen moeten aanspreken voor de eigen bijdrage voor zorgkosten. Op dit moment is dat een vraagstuk dat speelt voor mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) komen te vallen en in een zorginstelling verblijven.

Meer over de eigen bijdrage voor langdurige zorg leest u in ons artikel “De eigen bijdrage voor zorgkosten in 2024”. In dat artikel komen we tot de conclusie dat de eigen bijdrage meestal geen bedreiging vormt voor uw vermogen. Maar toch leeft die gedachte nog breed in Nederland. We zien dit bijvoorbeeld terug in langstlevendetestamenten. Vaak wordt bepaald dat de kinderen hun erfdelen kunnen opeisen als de langstlevende een eigen bijdrage voor zorgkosten moet betalen. Soms wordt dit zelfs als slimmigheid verkocht. Is dat terecht? Vaak niet. Meer hierover leest u in “De eigen bijdrage voor zorgkosten en uw testament”.

Heeft u uw wensen in een levenstestament vastgelegd?

Ideeën vormen over uw toekomstige zorg is niet makkelijk. Maar als u het voor u uitschuift, kan de situatie ontstaan dat u niet meer zelf kunt beslissen. Anderen moeten dan voor u beslissen. Bijvoorbeeld uw kinderen. Weten zij van uw wensen? In de praktijk zien we hier vaak moeilijke situaties ontstaan. Het ene kind meent dat de ouder de zorg thuis wil organiseren, ongeacht de kosten. Het andere kind weet zeker dat de ouder dat, gezien de kosten, nooit zou hebben gewild. U kunt uw wensen vastleggen in een levenstestament.

Vergeet de belastingaftrek van zorgkosten niet

Sommige ziektekosten kunt u in aftrek brengen van uw inkomen. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Heeft u hoge uitgaven voor zorg- en verpleegkosten, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed? Dan is er een grote kans dat u deze kosten in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek kunt brengen. Deze belastingaftrek kan ook een factor zijn bij uw keuze hoe u de langdurige zorg wilt invullen.

Maatschappelijke uitdaging

Het aantal 80-plussers neemt de komende jaren sterk toe. In 2023 waren er 886.000 80-plussers en dat neemt toe tot 1.229.000 in 2030 (bron). En daarmee zullen ook de zorgkosten stijgen. Het kabinet wil juist bezuinigen op de zorgkosten. Onder meer door het aantal plekken in zorginstelling niet te laten groeien. Ouderen moeten dan langer thuis wonen en daar de zorg krijgen. Dat legt extra druk op de thuiszorg. Het scheelt dan als die ouderen geclusterd wonen, waarvoor nieuwbouw nodig is. U zult begrijpen dat dit een dossier is dat het komende kabinet veel uitdagingen geeft.

Probeer een stap vooruit te kijken

Ouder worden is niet alleen een thema voor u, maar ook voor uw familie. Misschien moet u uw woning aanpassen of hulp inschakelen en er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer haalbaar is. Het is verstandig om regelmatig 3 tot 5 jaar vooruit te kijken.

Laat u goed informeren en bespreek uw keuzemogelijkheden met uw private banker. Daarbij kunt u uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Zo houdt u de regie in eigen hand.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.