Direct naar content

Vaak gaat ouder worden samen met veranderende woonwensen en meer behoefte aan zorg, verzorging en ondersteuning. De vraag is of uw huisvesting nog steeds passend is en welke zorg u nodig zult hebben. Daarbij is van belang voor welke periode u zorg nodig hebt en hoe u de zorg wilt vormgeven.

In welke levensfase bevindt u zich?

Als u met pensioen gaat, is er meer gelegenheid om activiteiten te gaan doen, waar voorheen te weinig tijd voor was. In deze levensfase wilt u zo lang mogelijk gezond, fit en vitaal blijven.

Gemiddeld rond de 75-jarige leeftijd ontstaan de eerste lichamelijke of psychische beperkingen. Vaak nemen deze beperkingen geleidelijk toe. Maar sommigen krijgen hier eerder mee te maken, terwijl anderen tot op zeer hoge leeftijd fit en vitaal blijven. Er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer gaat en opname in een verpleeghuis nodig is. De gemiddelde leeftijd van deze groep ouderen ligt boven 85 jaar.

Wel of niet verhuizen?

Vaak veranderen de eisen die u aan uw woning stelt naarmate u ouder wordt. Is uw huidige woning nog steeds de beste plaats om de komende tijd in te wonen? Misschien zijn er aanpassingen nodig of is het handiger om in de buurt van winkels of zorg te gaan wonen.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage voor zorgkosten?

De eigen bijdrage voor zorgkosten speelt met name voor mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) komen te vallen. Dit is het geval als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen en u de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Er ontstaat dan recht op verblijf in een zorginstelling. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen.

Hoe wilt u de zorg organiseren?

Afhankelijk van de levensfase waarin u zich bevindt en de keuzes die u maakt, gaat de zorg u meer of minder geld kosten. We kunnen onderscheid maken tussen twee woonsituaties:

  1. U woont thuis en u heeft zorg nodig
    Nederlanders willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ook als er steeds meer zorg nodig is. Er is regelgeving die u hierbij helpt. Hoe ziet die regelgeving er op dit moment uit? En wat zijn de kosten? In het artikel Zorg thuis in 2021leest u hier meer over.
  2. U woont niet meer zelfstandig thuis
    Als het thuis echt niet meer gaat, moet een andere oplossing worden gevonden. Welke mogelijkheden zijn er dan? In het artikel Zorg uit huis in 2021 leest u hier meer over.

De eigen bijdrage voor zorgkosten en uw testament

De gedachte dat de eigen bijdrage voor zorgkosten een reële bedreiging vormt voor het eigen vermogen, leeft nog breed in Nederland. We zien dit bijvoorbeeld terug in langstlevendetestamenten. Vaak wordt bepaald dat de kinderen hun erfdelen kunnen opeisen als de langstlevende een eigen bijdrage voor zorgkosten moet gaan betalen. Soms wordt dit zelfs als slimmigheid verkocht. Is dat terecht? In dit artikel leest u er meer over.

Heeft u uw wensen in een levenstestament vastgelegd?

Ideeën vormen over uw toekomstige zorg is niet makkelijk. Maar als u het voor u uitschuift, kan de situatie ontstaan dat u niet meer zelf kunt beslissen. Anderen moeten dan voor u beslissen. Bijvoorbeeld uw kinderen. Weten zij van uw wensen? In de praktijk zien we hier vaak moeilijke situaties ontstaan. Het ene kind meent dat de ouder de zorg thuis wil organiseren, ongeacht de kosten. Het andere kind weet zeker dat de ouder dat, gezien de kosten, nooit zou hebben gewild. U kunt uw wensen vastleggen in een levenstestament.

Vergeet de belastingaftrek van zorgkosten niet

Sommige ziektekosten kunt u in aftrek brengen van uw inkomen. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Heeft u hoge uitgaven voor zorg- en verpleegkosten, die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed? Dan is er een grote kans dat u deze kosten in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek kunt brengen. Deze belastingaftrek kan ook een factor zijn bij uw keuze hoe u de langdurige zorg wilt invullen.

Probeer een stap vooruit te kijken

Ouder worden is niet alleen een thema voor u, maar ook voor uw familie. Misschien moet u uw woning laten aanpassen of hulp inschakelen en er kan een moment komen dat zelfstandig wonen niet meer haalbaar is. Het is verstandig om regelmatig 3 tot 5 jaar vooruit te kijken.

Laat u goed informeren en bespreek uw keuzemogelijkheden met uw private banker. Daarbij kunt u uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Zo houdt u de regie in eigen hand.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.