Direct naar content

Overweegt u om te stoppen met werken? Dan is dat een goed moment om te bekijken of u uw geldzaken op orde heeft. Dat begint met het in kaart brengen van uw inkomen en uw vermogen. Uw toekomstig inkomen zal meestal bestaan uit een AOW- en pensioenuitkering. En misschien heeft u in het verleden nog enkele lijfrenteproducten afgesloten.

Ook de samenstelling van uw vermogen verdient een kritische blik. Streeft u naar vermogensbehoud of vermogensgroei? Wilt u uw spaargeld en uw beleggingen gebruiken om uw pensioeninkomen verder aan te vullen? Misschien is het nodig om uw beleggingsprofiel aan te passen. Hoe ziet uw financiële planning er voor de komende tijd uit? In dit blog zet ik een aantal keuzemogelijkheden voor u op een rij.

Gemiddelde pensioenleeftijd boven 65 jaar

Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek uit 2019 geven aan dat de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers inmiddels is gestegen naar 65 jaar en 1 maand. Dat is 4 maanden hoger dan in 2018. Tot 2007 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers nog rond 61 jaar.

Deze stijging komt door maatregelen die de overheid sinds 2007 heeft genomen om vervroegd pensioen te ontmoedigen. Het aandeel van het totaal aantal werknemers dat vóór hun 65e verjaardag met pensioen gaat, is gedaald van 88 procent in 2006 naar 34 procent in 2019.

Welke keuzes zijn er met uw pensioen mogelijk?

Tegenwoordig bieden pensioenregelingen veel keuzemogelijkheden zoals:

 1. Deeltijdpensioen
  Bij deeltijdpensioen kunt u voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week met pensioen gaan, terwijl u de andere dagen nog doorwerkt.
 2. Hoog/laag pensioen
  Vaak kunt u de hoogte van uw pensioen laten variëren. Met een hoog/laag-pensioen kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld in de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te ontvangen. Vervolgens ontvangt u dan na deze periode levenslang minder pensioen. De verhouding hoge uitkering versus lage uitkering mag maximaal 100:75 zijn.

  Een hoog/laag-pensioen kan interessant zijn, als u eerst meer inkomen nodig heeft en later minder. Bijvoorbeeld omdat u in uw eerste pensioenjaren meer geld nodig heeft voor uw levensonderhoud, om te reizen of om andere activiteiten te ondernemen.
 3. Eerder of later met pensioen
  U kunt overwegen om de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen eerder of later vast te stellen. Als u uw pensioen eerder wilt laten ingaan, ontvangt u een lagere pensioenuitkering. Als vuistregel valt uw pensioenuitkering levenslang ongeveer 7% lager uit voor elk jaar dat u eerder met pensioen gaat. Omgekeerd krijgt u een hogere pensioenuitkering, als u later met pensioen gaat. De uiterste ingangsdatum van uw ouderdomspensioen is 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Het kost wel enig rekenwerk om te bepalen wat voor u de optimale ingangsdatum is. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld: Heeft u uw pensioen nu of later nodig? Welk rendement levert uw vermogen naar verwachting op? En hoeveel inkomstenbelasting betaalt u per saldo over uw pensioen?

Heeft u een lijfrente afgesloten?

De meeste lijfrenten zijn afgesloten bij een bank of een verzekeraar. Ook met een lijfrente kunt u uw inkomen aanvullen. Hierbij heeft een lijfrente die is afgesloten vóór 2006 de meest flexibele mogelijkheden. Als u eerder wilt stoppen met werken, kunt u zo’n lijfrente gebruiken om bijvoorbeeld uw inkomen aan te vullen tot de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen.

Lijfrenten die zijn afgesloten vanaf 2006 zijn minder flexibel, maar kunnen in combinatie met bijvoorbeeld het eerder laten ingaan van uw pensioen prima worden gebruikt om uw inkomen verder aan te vullen. Uw verzekeraar of uw tussenpersoon kan u informeren over alle keuzemogelijkheden.

Tijdelijk leven van spaargeld of beleggingen?

In 2021 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Vanaf de AOW-leeftijd gaat u in de eerste belastingschijf van box 1 tot een belastbaar inkomen van €35.129 minder inkomstenbelasting betalen. U betaalt dan immers geen AOW-premie (17,9%) meer.

Soms kan het voor u financieel interessant zijn om vóór uw AOW-leeftijd nog geen pensioen uit te laten keren. Door tijdelijk te leven van uw spaargeld of uw beleggingen, wordt dan misschien een groter deel van uw pensioen later lager belast.

Tot slot

Als u overweegt om te stoppen met werken is het van belang om een goed overzicht te hebben van uw financiën. Zo heeft veel keuzemogelijkheden met uw ouderdomspensioen en eventuele lijfrenten die tot uitkering komen.  Zet uw inkomsten en uitgaven nog eens op een rij en bepaal of u aanvullingen nodig heeft uit uw vermogen voor uw levensonderhoud.

Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met uw private banker en ontvang een Financieel Inzicht rapport. Als klant van ABN AMRO MeesPierson kunt dat via de website aanvragen of u kunt hiervoor contact opnemen met uw private banker.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.