Direct naar content
3 min. leestijd

Hieronder staan de bedragen en percentages voor de belastingheffing in box 3 in 2020. Deze heffing wordt op 1 januari 2020 bepaald.

Cijfers en percentages box 3 in 2020

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 is in 2020 0,54% tot 1,60%, afhankelijk van de omvang van dat vermogen (2019: 0,58% tot 1,68%).

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement Is de inkomsten-belasting als % van box 3-vermogen
€ 0

(partners: € 0)

€ 72.797

(partners: € 145.594)

67% x 0,06% + 33% x 5,33% = 1,7991% 0,54%
€ 72.797

(partners: € 145.594)

€ 1.005.572

(partners: € 2.011.144)

21% x 0,06% + 79% x 5,33% = 4,2233% 1,27%
€ 1.005.572

(partners: € 2.011.144)

0% x 0,06% + 100% x 5,33% = 5,33% 1,60%

Tabel. Vermogensschijven en bijbehorende rendementspercentages in 2020 (voor fiscaal partners gelden dubbele bedragen).

Heffingvrij vermogen en tarief

Het heffingvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, gaat in 2020 omhoog naar € 30.846 per belastingbetaler (fiscaal partners: € 61.692). Bij de bedragen in bovenstaande tabel is al rekening gehouden met het heffingvrije vermogen. Het belastingtarief in box 3 is 30% in 2020.

Spaar- en beleggingsrendement

Het spaargedeelte in de rendementspercentages voor de belastingheffing in box 3 over 2020 is de gemiddelde spaarrente van juli 2018 tot en met juni 2019.  Hierbij is onder andere het gemiddelde rendement op deposito’s met een opzegtermijn kleiner dan 3 maanden in genoemde periode van belang. In 2020 is het forfaitair spaarrendement 0,06%, dat is lager dan in 2019.

Voor het beleggingsgedeelte gaat het om het rendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties. Het forfaitair beleggingsrendement is in 2020 5,33%, dat is lager dan in 2019.

Verhouding sparen en beleggen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Voor 2020 is dat als volgt.

  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tot € 72.797 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 1,7991% (= 67% x 0,06% + 33% x 5,33%).
  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tussen € 72.797 en € 1.005.572 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,2233% (= 21% x 0,06% + 79% x 5,33%).
  • Voor zover het belastbaar vermogen in box 3 meer is dan € 1.005.572 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,33% (= 0% x 0,06% + 100% x 5,33%).

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.