Direct naar content
4 min. leestijd

De regering maakt jaarlijks in september de nieuwe cijfers (bedragen en percentages) voor de belastingheffing over uw vermogen in box 3 voor het komende jaar bekend. Onlangs is ontdekt dat enkele percentages voor 2019 en 2020 niet juist zijn. “Hierdoor lijkt het alsof mensen meer belasting moeten betalen over hun vermogen in box 3 dan zij straks daadwerkelijk behoeven.” Dat blijkt uit de Kamerbrief forfaitaire rendementen box 3 van de nieuwe staatssecretaris Vijlbrief (D66) van Financiën. De Belastingdienst zal de fouten herstellen.

Uit genoemde brief blijkt overigens dat de gevolgen voor de belastingbetalers zeer beperkt zijn. In de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over 2019 en 2020 zal de Belastingdienst rekenen met de juiste percentages.

Hieronder staan de juiste bedragen en percentages voor de belastingheffing in box 3 in 2020. Deze heffing is op 1 januari 2020 bepaald.

Cijfers box 3 in 2020

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 is in 2020 nu 0,54% tot 1,58%, afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Op basis van de eerder bekendgemaakte en naar nu blijkt onjuiste cijfers was de belastingdruk 0,54% tot 1,60%.

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan Maar niet meer dan Is het forfaitaire rendement Is de inkomsten-belasting als %
van het box 3-
vermogen
€ 0

(partners: € 0)

€ 72.797

(partners: € 145.594)

67% x 0,07% + 33% x 5,28% = 1,789% 0,54%
€ 72.797

(partners: € 145.594)

€ 1.005.572

(partners: € 2.011.144)

21% x 0,07% + 79% x 5,28% = 4,185% 1,26%
€ 1.005.572

(partners: € 2.011.144)

0% x 0,07% + 100% x 5,28% = 5,28% 1,58%

Tabel 1. Vermogensschijven en bijbehorende rendementspercentages in 2020 (voor fiscaal partners gelden dubbele bedragen).

Enkele rekenvoorbeelden

Wat betekenen bovenstaande cijfers over de belastingheffing voor uw box 3-vermogen? Dat is afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Hieronder staan enkele voorbeelden met een belastbaar box 3-vermogen van € 50.000 tot € 5.000.000. Meer informatie leest u op de website van de Belastingdienst.

Belastbaar vermogen
per belastingbetaler
Is de inkomstenbelasting het belastingtarief x het forfaitaire rendement Is de
inkomsten-
belasting als %
van het box 3-
vermogen
€ 50.000 € 269 0,54%
€ 100.000 € 732 0,73%
€ 250.000 € 2.615 1,05%
€ 500.000 € 5.754 1,15%
€ 1.000.000 € 12.031 1,20%
€ 2.000.000 € 27.853 1,39%
€ 5.000.000 € 75.373 1,51%

Tabel 2. Verschuldigde inkomstenbelasting bij verschillende vermogens (behoudens afrondingsverschillen)

Heffingvrij vermogen en tarief

Het heffingvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, gaat in 2020 omhoog naar € 30.846 per belastingbetaler (fiscaal partners: € 61.692). Bij de bedragen in bovenstaande tabellen is al rekening gehouden met het heffingvrije vermogen. Het belastingtarief in box 3 is 30% in 2020.

Spaar- en beleggingsrendement

De rendementspercentages in de vermogensschijven bestaan uit een spaargedeelte en een beleggingsgedeelte. Het spaargedeelte is de gemiddelde spaarrente van juli 2018 tot en met juni 2019. Hierbij is onder andere het gemiddelde rendement op deposito’s met een opzegtermijn kleiner dan 3 maanden in genoemde periode van belang. In 2020 is het forfaitair spaarrendement nu 0,07% in plaats van 0,06%.

Voor het beleggingsgedeelte gaat het om het rendement op onroerende zaken, aandelen en obligaties. Voor 2020 is het forfaitaire rendement op beleggen nu zelfs lager, namelijk 5,28% in plaats van 5,33%.

Verhouding sparen en beleggen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Voor 2020 is dat als volgt.

  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tot € 72.797 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 1,789% (= 67% x 0,07% + 33% x 5,28%) in plaats van 1,799%.
  • Bij het belastbaar vermogen in box 3 tussen € 72.797 en € 1.005.572 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 4,185% (= 21% x 0,07% + 79% x 5,28%) in plaats van 4,223%.
  • Voor zover het belastbaar vermogen in box 3 meer is dan € 1.005.572 gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,28% (= 0% x 0,07% + 100% x 5,28%) in plaats van 5,33%.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.