Direct naar content
3 min. leestijd

Geen van de Nederlandse vermogenden verwacht in een bejaardentehuis terecht te komen, zo blijkt uit de Vermogensmonitor 2018. 49% hoopt met de nodige aanpassingen thuis te blijven wonen. 43% denkt dat te financieren dankzij het verhuren of verkopen van onroerend goed. Vermogenden zijn in de gelukkige positie dat ze voorbereidingen kunnen treffen om de oude dag zo veel mogelijk zelf te regisseren. Vitaal ouder worden is de nieuwe norm, zo blijkt uit de Vermogensmonitor 2018. Althans, die ambitie

Tjarko Denekamp, Estate Planner bij ABN AMRO MeesPierson, adviseert om op tijd na te denken over huisvesting en zorg. ‘Te vroeg nadenken over je eventuele zorg voor later is echter helemaal niet nodig. Gemiddeld komen mensen na hun 85ste in een zorginstelling en die leeftijd is voor velen vaak nog ver weg. Wel is het goed om alvast na te gaan in hoeverre er in de woning aanpassingen nodig zijn of al gedaan zijn, bijvoorbeeld voor als je minder goed ter been raakt. Mochten de aanpassingen er niet zijn of niet eenvoudig te realiseren, dan is het verstandig om eerder te verhuizen dan pas op het moment dat er fysieke noodzaak ontstaat. Als dan nog allerlei zorg- en woonkeuzes gemaakt moeten worden, ben je wellicht te laat om je wensen nog te realiseren.’

Bejaardenhuis niet populair

Dat thuis blijven wonen een brandend verlangen is van veel vermogenden, blijkt uit de onderzoeksresultaten van de Vermogensmonitor. Het aantal vermogenden dat verwacht op zijn oude dag (met de nodige aanpassingen) thuis te blijven wonen, is geklommen van 40% in 2017 naar 49% in 2018. Particuliere woon-zorgcomplexen (9%) worden steeds minder populair. Vermogenden vrezen het opgebouwde vermogen te zien verdampen door een verplichte bijdrage in de zorgkosten. ‘Maar die vrees is echt onnodig’, stelt Denekamp. ‘Het kabinet wil de regels aanpassen, waardoor mensen minder snel de maximale eigen bijdrage hoeven te betalen. Op dit moment betalen ouderen in een zorginstelling de maximale eigen bijdrage van 28.000 euro per jaar, als ze een vermogen hebben van ongeveer 250.000 euro of meer.

Te vroeg nadenken over je eventuele zorg voor later is niet nodig

Vanaf volgend jaar betalen mensen met alleen een AOW-inkomen die bijdrage pas vanaf ongeveer 450.000 euro. Is er een aanvullend pensioen, dan wordt de maximale eigen bijdrage bij een lager vermogen bereikt. Daarnaast wordt de eigen bijdrage voor hulp vanuit de gemeente verlaagd tot nog geen twee tientjes per vier weken. Weliswaar kunnen de eigen bijdragen dus leiden tot een lastenstijging, maar niet tot een verdamping van het vermogen.’

Een fijne oude dag … en daarna?

Heeft u in beeld welk deel van uw vermogen u nodig heeft om van uw oude dag te genieten? Dan komt wellicht de vraag wat te doen met het vermogen dat overblijft en u wilt nalaten. Op verschillende manieren is te zorgen dat het vermogen na de overdracht aan een volgende generatie intact blijft of niet in de verkeerde handen valt. ‘Om na een schenking of erfenis grip te houden op hoe de kinderen met het vermogen omgaan, is het bijvoorbeeld mogelijk om bewind in te stellen’, legt Gordon Doull uit. Hij is Specialist Estate Planning bij ABN AMRO MeesPierson. ‘Dat doe je bijvoorbeeld uit vrees dat de volgende generatie onbezonnen met het geld zal omgaan. Wel is het zo dat de ontvanger na vijf jaar aan de rechter kan vragen het bewind op te heffen. Die moet dan toetsen of het vermogen echt in gevaar is als de ontvanger autonome zeggenschap krijgt.’

"Het kan ongewenst zijn dat een vermogen versplintert"

Verschillende belangen

Het optuigen van een boel juridische schillen om de continuïteit te waarborgen, gebeurt vaak bij grotere vermogens. Door een speciale stichting op te richten, is de zeggenschap en het economische eigendom van het vermogen bijvoorbeeld te splitsen. ‘Het kan ongewenst zijn dat een vermogen versplintert’, legt Doull uit. ‘Stel dat er drie kinderen gezamenlijk erfgenaam zijn, waarvan er eentje andere belangen heeft en een deel van het geld wil opmaken. Als het vermogen in een stichting zit, dan lukt dat niet zonder slag of stoot. ‘Ook is goed te voorkomen dat uw vermogen onbedoeld in handen komt van aangetrouwde familie, bijvoorbeeld na een scheiding of bij overlijden van een van uw kinderen. Een uitsluitingsclausule bij een schenking of erfenis instellen, biedt uitkomst bij een echtscheiding. Bij overlijden maakt u gebruik van een voorwaardelijke schenking of erfenis. Sowieso behoort een erfenis sinds 1 januari 2018 onder omstandigheden niet meer tot de gemeenschappelijke pot van de voormalige partners.’