Direct naar content

Veel mensen vinden cryptovaluta of crypto’s, zoals bitcoins, enorm interessant. Ze horen mooie verhalen erover van vrienden of familie, of ze hebben zelf crypto’s. Forse koersstijgingen zijn mogelijk. U kunt er (straks) een auto, zoals een Tesla, mee kopen. Maar crypto’s zijn ook risicovol, ze kunnen fors in waarde dalen. U kunt uw inleg verliezen. Aan het eind van dit blog vindt u een filmpje hierover van de NOS met meer achtergrondinformatie.

Daarnaast zijn er bedenkingen tegen deze valuta, op ecologisch gebied bijvoorbeeld. Wanneer ze namelijk worden gebruikt voor transacties, is daar veel energie voor nodig. In het artikel ‘Bitcoin flink in de min’ leest u daar meer over. Hieronder ga ik in op acht vragen, over basisinformatie en over enkele belastingen bij crypto’s, zoals inkomstenbelasting, btw, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting.

1. Waar vind ik basisinformatie over crypto’s?

Op de website van De Nederlandsche Bank (DNB) leest u onder andere over de voor- en nadelen van deze nieuwe manier van betalen, hoe ze werken en over belangrijke begrippen in de wereld van crypto’s. DNB stelt ook regels aan cryptobedrijven.

2. Ik had mijn crypto’s in mijn aangifte inkomstenbelasting moeten opnemen en heb dat niet gedaan, wat nu?

Crypto’s moet u meestal in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting opgeven. Uw crypto’s zijn dan daar belast evenals uw andere bezittingen in box 3. U leest daar meer over in mijn blog ‘Belastingaangifte: bitcoins en andere valuta’.

U betaalt in box 3 inkomstenbelasting over een forfaitair (lees: vast) rendement waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van uw vermogen binnen drie vermogensschijven. De belastingdruk in deze box varieert in 2021 van 0,59% tot 1,76% van uw vermogen in box 3.

Heeft u uw crypto’s ten onrechte niet opgegeven in uw belastingaangifte en heeft u die al wel ingediend? Dan kunt u dat vaak nog rechtzetten. Dat kunt u dan wel beter zo spoedig mogelijk doen. Op de website van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Als u bijvoorbeeld opzettelijk uw crypto’s niet of onjuist heeft aangegeven in box 3, dan riskeert u een boete van 150% bovenop de belasting die u alsnog moet betalen. De Belastingdienst bekijkt of er redenen of omstandigheden zijn om de boete verder te verhogen of te verlagen. Daarnaast kan de Belastingdienst ook minimaal 4% rente in rekening brengen over het bedrag dat u nog moet betalen.

3. Mijn crypto’s zijn inmiddels minder waard; kan ik daar nog iets mee doen?

Als uw crypto’s tot box 3 behoren, dan moet u in uw belastingaangifte de waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het jaar van de belastingaangifte vermelden. Voor uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2020 gaat het dan om de waarde op 1 januari 2020, om 0:00 uur. Wat kunt u doen als deze waarde daarna, bijvoorbeeld op 3 januari 2020, is gedaald?

Deze waardedaling verandert helaas niets aan de hoogte van de inkomstenbelasting die u daarover moet betalen over het jaar 2020 in dit voorbeeld. Bovengenoemde peildatum was namelijk op dat moment al verstreken. En de hoogte van de door u verschuldigde inkomstenbelasting in box 3 was toen al bepaald. De keerzijde is dat als u later alsnog winst realiseert met uw crypto’s in box 3, u in dat geval over deze winst geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

4. Is de opbrengst van het minen van crypto’s belast met inkomstenbelasting?

Als u meer doet dan het houden van crypto’s, dan moet u in bepaalde gevallen uw opbrengst opgeven in box 1 in uw belastingaangifte. Maar volgens de opbrengst van het minen van crypto’s. De kosten die daarmee samenhangen, zullen namelijk vaak zo hoog zijn dat niet snel sprake is van een voordeel. Daarbij speelt ook een rol dat u maar een beperkte hoeveelheid crypto’s per dag kunt minen. Als u alleen maar kosten heeft gemaakt, zullen deze kosten dan ook vaak niet aftrekbaar zijn.

Maar als u er bijvoorbeeld echt geld mee gaat verdienen, dan kan dat anders zijn. Als uw opbrengst hoger is dan uw kosten, kan sprake zijn van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming en moet u uw inkomsten aangeven in box 1. Bijvoorbeeld omdat u met extra arbeid, dus bovenop uw beleggingsactiviteiten, vaak extra inkomsten verdient. Dan kunt u in principe ook rekening houden met uw kosten. In box 1 kennen we een basistarief van 37,1% en een toptarief van 49,5% over het belastbaar inkomen boven € 68.507 (cijfers 2021).

5. Heb ik te maken met btw bij het minen van crypto’s?

Als u crypto’s gaat minen, dan bent u mogelijk (ook) ondernemer voor de btw. En dan kunt u mogelijk voor het minen gebruikmaken van de btw-vrijstelling bij kredietverlening en -bemiddeling. De btw op de apparatuur, zoals computer- en koelapparatuur die u mogelijk daarvoor heeft aangeschaft en de elektriciteit die nodig is om de apparatuur te laten werken, kunt u dan in principe niet terugvragen van de Belastingdienst. Dit is anders voor zover uw afnemers buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

Dat blijkt ook uit een recente uitspraak hierover van de Rechtbank Den Haag. In deze procedure ging het ook over de vraag op welke wijze de ondernemer kan aantonen waar zijn of haar afnemers zijn gevestigd. Inmiddels is duidelijk dat alles wat de ondernemer daarvoor ter beschikking staat, hij of zij daarvoor in principe kan gebruiken.

6. Is de opbrengst van crypto’s in mijn BV belast?

Als uw BV crypto’s bezit op de balansdatum, dan moet u deze waarderen op de kostprijs of lagere marktwaarde. De winst die uw BV realiseert met deze valuta is belast met vennootschapsbelasting. Voor de belastbare winst van de BV tot € 245.000 is het tarief van de vennootschapsbelasting 15%. Voor zover deze winst hoger is, is het tarief 25% in 2021.

Betalingen in crypto’s die uw BV voor haar diensten of leveringen ontvangt, moet u omrekenen naar euro’s. Het omgerekende bedrag is onderdeel van de omzet van de BV. De winst of het verlies bij het omwisselen van crypto’s is zichtbaar in de winst- en verliesrekening.

7. Zijn verliezen op crypto’s dan ook aftrekbaar in mijn BV?

Als uw BV een verlies op crypto’s laat zien, dan is het de vraag of de belastinginspecteur dat wel accepteert als aftrekbaar verlies voor de vennootschapsbelasting. Mogelijk mag u dit verlies dan niet verrekenen met positieve resultaten van uw BV. Een belangrijke vraag is dan of de aankoop van deze valuta wel zakelijk was. Zou een andere ondernemer deze beslissing om crypto’s aan te kopen ook hebben genomen?

8. Wat zijn de fiscale gevolgen als ik mijn crypto’s deel met anderen?

Als u uw crypto’s, of de opbrengst daarvan, deelt met anderen, dan kan sprake zijn van een belastbare schenking aan die anderen. Daarover moeten zij dan schenkbelasting betalen, afgezien van eventuele vrijstellingen. Het tarief is afhankelijk van zowel de hoogte van schenking als van de relatie tussen die anderen en uzelf als schenker. Het tarief voor de schenkbelasting varieert van 10% tot 40%. Bij overlijden geldt ongeveer hetzelfde, maar dan is sprake van erfbelasting. Zorg er dan wel voor dat uw erfgenamen ook aan uw crypto’s kunnen komen. Maar daarover had u vast al gelezen in mijn hierboven genoemde blog.

Nadere informatie en advies

Op de website van de NOS staat het artikel ‘Waarom zo veel mensen juist nu in bitcoin stappen’ met een filmpje. Mede gelet op de hierboven genoemde risico’s kan het raadzaam zijn om over het bovenstaande nader advies te vragen aan uw accountant en fiscalist.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.