Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Nog drie jaar voordeel op zonnepanelen

In mijn blog van rendement op zonnepanelen ben ik ingegaan op het rendement op zonnepanelen, de BTW-teruggave en de salderingsregeling. Ik schreef toen dat de salderingsregeling in 2020 zou worden afgeschaft en vervangen zou worden door een subsidieregeling. De introductie van de subsidieregeling, en dus de afschaffing van de salderingsregeling, wordt met drie jaar uitgesteld.

Salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat uw energieleverancier de stroom die u aan het net levert, verrekent met de stroom die u van de energieleverancier koopt. Voor 1 KWh stroom betaalt u ongeveer 21 cent. Van deze 21 cent bestaat ongeveer 14 cent uit belasting. Kortom, de overheid subsidieert een behoorlijk deel van de stroom die u zelf opwekt.

Eind 2017 is aangegeven dat de regeling in 2020 zou worden afgeschaft. Maar, op 28 januari 2019 maakte minister Wiebes bekend dat de uitvoering van de nieuwe terugleversubsidie complexer is dan in eerste instantie werd gedacht. Zijn streven is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling te komen. De nieuwe regeling zou dan op 1 januari 2021 worden geïntroduceerd. Eind april 2019 heeft de minister bekendgemaakt dat de salderingsregeling blijft tot 2023.

Wat betekent dit voor u?

Verwacht wordt dat de nieuwe subsidieregeling minder gunstig is voor zonnepaneelhouders. Als u alzonnepanelen heeft, kunt u drie jaar langer profiteren van de huidige salderingsregeling. Hierdoor verdient u uw investering een paar maanden sneller terug en wordt uw rendement mogelijk iets hoger.

Bent u van plan dit jaar zonnepanelen te kopen? Dan kunt drie jaar langer gebruikmaken van de huidige gunstige regeling. Uw terugverdientijd wordt dan mogelijk een paar maanden korter. En uw rendement wordt iets hoger.

Meer weten over de fiscale en civielrechtelijke aspecten van zonnepanelen? Lees mijn blog Rente lening voor aanschaf zonnepanelen aftrekbaar?’ en het uitgebreidere blog Zonnepanelen worden benadeeld.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Wellicht is dit ook interessant...