Chat with us, powered by LiveChat

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus

Mogelijkheden met Oudedagsverplichting (ODV) bij echtscheiding

Als u gaat scheiden, kunt u uw in eigen beheer opgebouwd pensioen, of en deel daarvan, overdragen aan uw partner. Maar welke opties heeft u met uw oudedagsverplichting (ODV)?

Heeft u uw pensioen in eigen beheer (PEB) omgezet in een ODV en u gaat scheiden? U kunt dan op verschillende manieren een deel van de ODV-uitkeringen laten toekomen aan uw (aanstaande) ex-partner.

Variant 1: ODV kapitaal nu (deels) overhevelen aan uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt een deel van het ODV-kapitaal en daarmee een zelfstandig recht. Uw overlijden heeft daarom geen invloed op de hoogte van de uitkeringen die aan uw ex-partner toekomen. Komt uw ex-partner te overlijden? Dan worden uw uitkeringen in beginsel niet verhoogd.

Variant 2: Uw BV betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen rechtstreeks aan uw ex-partner

Bij variant 2 krijgt uw ex-partner geen zelfstandige aanspraak op het ODV-kapitaal. Uw ex-partner krijgt slechts recht op uitbetaling van een gedeelte van de ODV-termijnen. De BV betaalt deze uitkeringen rechtstreeks uit aan uw ex-partner. De uitkeringen blijven gekoppeld aan uw geboortedatum. Bij uw overlijden stoppen de uitkeringen aan uw partner. Bij het overlijden van uw ex-partner krijgt u een hogere uitkering.

Variant 3: U betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen die u van uw BV ontvangt aan uw ex-partner uit

Bij deze variant keert de BV de totale ODV-uitkering aan u uit. U betaalt vervolgens een deel van de uitkering aan uw ex-partner. Het bedrag dat u aan uw partner uitkeert, is bij u aftrekbaar (en bij uw ex-partner belast). Bij uw overlijden stoppen de uitkeringen aan uw partner. Bij het overlijden van uw ex-partner houdt u de totale uitkering.

Overzicht mogelijkheden bij echtscheiding

In onderstaand schema heb ik voor u de mogelijkheden bij echtscheidng in kaart gebracht met de verschillende kenmerken.

     Mogelijkheden

 

 

 

 

Onderwerpen

ODV-kapitaal nu (deels) overhevelen aan uw ex-partner Uw BV betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen rechtstreeks aan uw ex-partner U betaalt te zijner tijd deel ODV-uitkeringen die u van uw BV ontvangt aan uw ex-partner
Ingangsdatum Afhankelijk van AOW-datum van uw ex-partner Afhankelijk van uw AOW-datum Afhankelijk van uw AOW-datum
Kan ex-partner lijfrente aankopen met ODV? Ja Nee Nee
Kan ex-partner ODV overhevelen naar andere BV? Ja Nee Nee
Wat gebeurt er bij overlijden van de ex-partner De uitkeringen gaan naar de erfgenamen van de ex-partner voor zover dit natuurlijke personen zijn. Komen weer aan u toe Komen aan u toe
Wat gebeurt er bij uw overlijden? De uitkeringen die aan uw ex-partner toekomen blijven aan uw ex-partner toekomen Alle uitkeringen komen toe aan uw erfgenamen (de uitkeringen aan uw ex-partner stoppen dus) Alle uitkeringen komen toe aan uw erfgenamen (de uitkeringen aan uw ex-partner stoppen dus)

Conclusie

Heeft u een ODV en gaat u scheiden, dan kunt u bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant afspraken maken hoe u en uw partner willen omgaan met het ODV-kapitaal. U heeft drie mogelijkheden. Iedere mogelijkheid heeft zijn voor- en nadelen.

Deel deze pagina

Artikel geschreven door:

Profiel foto van Masha Bril
Masha Bril Pensioenen, levensverzekeringen, banksparen, duurzaamheid

Masha Bril studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voltooide de Masteropleiding Financial Planning aan dezelfde universiteit. Daarnaast studeerde hij fiscaal pensioenrecht en pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. Hij werkt sinds 1999 binnen de Private Banking tak van de bank. Binnen het Kenniscentrum Vermogensadvies houdt hij zich onder andere bezig met pensioenen en lijfrenten. Daarnaast is hij een docent aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij studeert momenteel fiscaal recht aan Nyenrode Business Universiteit.

Vrijblijvend van gedachten wisselen met een specialist?

ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus
Logo of ABN AMRO MeesPierson | Financial Focus