Direct naar content

Financial Focus magazine december 2021

Erfgenamen

In deze laatste editie van het jaar staat het Financial Focus magazine in het teken van erfgenamen. In het dossier leest u alles over nalatenschap, van overdracht tot schenken. Ook komen er kinderen met hun ouder aan het woord. Zij vertellen alles over hun weg naar nalatenschap. Leest u over Eric Kuster zijn sleutelmoment en nog veel meer.

Open communicatie, de sleutel voor nalatenschap

Nalatenschap is en blijft een precair onderwerp. Waar in het verleden vooral over ‘de erfenis’ werd gesproken bij een overlijden, is het inmiddels al wat normaler geworden om nalatenschap in een vroeger stadium bespreekbaar te maken. Ook ik merk dat bij mij en mijn familie, het voelt als snel oncomfortabel om het onderwerp bespreekbaar te maken wanneer iemand waarvan je houd nog vol in het leven staat.

De komende jaren verschuift er meer vermogen dan ooit tevoren, verwacht het CBS. Dan komt het vermogen vrij dat de generatie
babyboomers, de huidige 66- tot 75-jarigen, bij leven hebben opgebouwd. Deze generatie is omvangrijk door de geboortegolf vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het CBS schat dat er de komende jaren meer dan 900 miljard euro vererft. Terwijl schenkingen voor de kinderen vanzelfsprekend zijn, is dat vaak veel minder het geval voor de oudere generatie. Zij hebben dikwijls hard moeten knokken en vinden dat hun kinderen aan hun eigen weg moeten timmeren. Ze hebben iets opgebouwd en laten dat niet graag los. Daarnaast moest vermogen vroeger vooral in de familie blijven, maar tegenwoordig wordt het – ingegeven door de Amerikaanse Giving Pledge – ook belangrijker gevonden om de maatschappij te steunen in de vorm van schenkingen. Ook de maatschappelijke discussie over vermogensongelijkheid is en wordt een steeds belangrijker onderwerp van aandacht.

Vanuit ABN AMRO MeesPierson helpen we families bij het omgaan en nalaten van vermogen. Hoe maak je het bespreekbaar binnen je familie? Hoe wil de erflater het vermogen nalaten? Het ‘Calvinistische Nederland’ maakt ook hierin een verandering door. De volgende generatie wordt mondiger. Wat doet het met kinderen dat het familievermogen ooit hun kant op komt?

Het is zeker niet altijd even gemakkelijk, maar open communicatie is de sleutel tot een constructief gesprek over nalatenschap. Exact hierover gaat het dossier op pagina 16. De komende maanden zullen we u met onze campagne ‘Erfgenamen’ verder informeren en inspireren over de belangrijkste thema’s rondom het onderwerp nalatenschap. Houdt dan ook financialfocus.nl in de gaten.

– Choy van der Hooft-Cheong –

Dossier: Erfgenamen

Portret: 2x kind en ouder over nalatenschap

Meer interessante artikelen