Direct naar content

Dit jaar is de Wet Excessief Lenen voor de dga in werking getreden. De reden hiervan is dat de regering het onwenselijk vond dat de dga ging lenen bij de bv, in plaats van dividend uit te keren. Hierdoor kon de dga langdurig de aanmerkelijk belangheffing (hierna: ab-heffing) in box 2 uitstellen.

Vele dga’s hebben voor het jaar 2023 al actie ondernomen om de schuld bij de bv te verlagen naar € 700.000. Dit om te voorkomen dat ze belasting moeten betalen over het deel van de schuld boven de € 700.000. Inmiddels ligt er het voorstel om in 2024 schulden boven de € 500.000 als excessief aan te merken. Op 19 december 2023 zal de Eerste Kamer hierover gaan stemmen. Grote kans dat dit voorstel wordt goedgekeurd. Wat is dan wijsheid? De aanmerkelijk belang tarieven (box 2) gaan namelijk ook in 2024 wijzigen

Wat is Excessief Lenen?

Als de dga eind 2023 een schuld bij de eigen bv heeft die hoger is dan € 700.000, dan wordt het meerdere belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2 inkomen). Ook schulden aan verbonden personen in de bv tellen mee. De eigenwoningschuld (box 1) bij de bv valt hier niet onder. De peildatum hiervoor is 31 december. Wilt u meer weten, lees dan Weet u wat de Wet Excessief lenen voor u betekent? De meeste dga’s hebben al hierop actie ondernomen.

Excessief Lenen in 2024

In 2024 wordt het bedrag dat de dga maximaal bij de eigen bv mag lenen, zonder getroffen te worden door Excessief Lenen, verlaagd naar € 500.000. Peildatum is 31 december 2024. Voor vele dga’s zal de oplossing zijn om de schuld met € 200.000 te verlagen door een dividenduitkering te doen en de schuld bij de bv hiermee af te lossen.

Voorbeeld: dga heeft een lening van € 700.000 bij de bv

Uitgangspunten:

  • Dga heeft de wens om de lening bij de bv met € 200.000 te verlagen door een dividenduitkering te plegen en daarmee de schuld af te lossen.
  • Dga heeft geen box 3 vermogen om de ab-heffing te betalen en zal daarom de ab-heffing moeten bruteren. Dit betreft de te betalen inkomstenbelasting in box 2.

Optie 1: in 2024 netto dividenduitkering van € 200.000

Box 2: ab-heffing, met opstaptarief van 24,5%

Inkomen in box 2: € 200.000

·        zonder fiscaal partner

Tarief Box 2 heffing  
Netto dividend     € 200.000
€ 0 – € 67.000 24,5% €   16.415  
€ 67.000 – € 200.000 33% €   43.890 +  
Ab-heffing   €   60.305  
Te betalen inkomstenbelasting   (brutering 100/67) €   90.007 +
       
Bruto dividend (afgerond)     € 290.000

 

Inkomen in box 2: € 200.000

·        met fiscaal partner

Tarief Box 2 heffing  
Netto dividend     € 200.000
€ 0 – € 134.000 24,5% € 32.830  
€ 134.000 – € 200.000 33% € 21.780 +  
Ab-heffing   € 54.610  
Te betalen inkomstenbelasting   (brutering 100/67) €   81.507 +
       
Bruto dividend (afgerond)     € 281.500

Box 2: ab-heffing, zonder opstaptarief van 24,5%

Inkomen in box 2: € 200.000

·        zonder opstaptarief

Tarief Box 2 heffing  
Netto dividend     € 200.000
€ 0 – € 200.000 33% € 66.000  
Ab-heffing   € 66.000  
Te betalen inkomstenbelasting   (brutering 100/67) €   98.507 +
       
Bruto dividend (afgerond)     € 298.500

De dga zal bij een netto dividenduitkering van € 200.000 om de schuld bij de bv daarmee af te lossen een bruto dividend van tussen de € 281.500 en maximaal € 298.500 moeten uitkeren.

Optie 2: in 2023 netto dividenduitkering van € 200.000  

Box 2: aanmerkelijk belangtarief: 26,9%.

Inkomen in box 2: € 200.000 Tarief Box 2 heffing  
Netto dividend     € 200.000
€ 0 – € 200.000 26,9% € 53.800  
Ab-heffing   € 53.800  
Te betalen inkomstenbelasting   (brutering 100/73,1) €   73.597 +
       
Bruto dividend (afgerond)     € 273.600

 

De dga zal bij een netto dividenduitkering van € 200.000 om de schuld bij de bv daarmee af te lossen een bruto dividend van € 273.600 moeten uitkeren.

Verschil in ab-heffing 2023 en 2024

  Bruto dividend in 2024 Bruto dividend in 2023 Verschil in ab-heffing
Dga, zonder fiscaal partner € 290.000 € 273.600 € 16.400
Dga, met fiscaal partner € 281.500 € 273.600 €   7.400
Dga, zonder opstaptarief € 298.500 € 273.600 € 24.900

Het box 3-effect bij een dividenduitkering in 2023 is buiten beschouwing gelaten.

Wat is wijsheid?

Indien de dga in 2024 een dividend wil uitkeren om de schuld bij de bv met € 200.000 te verlagen, kan het interessant zijn om de dividenduitkering naar voren te halen om in 2023 nog te profiteren van het lagere box 2-tarief van 26,9%. Het belastingvoordeel kan zelfs oplopen tot bijna € 25.000 aan ab-heffing.

Het voorgaande betreft rekenvoorbeelden. Als u wilt weten of en zo ja welk voordeel u kunt behalen, bespreek dan nog in 2023 met uw fiscalist wat in uw situatie de meest passende optie is. Na advies van uw fiscalist kunt u eventueel besluiten tot een dividenduitkering in 2023.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.