Direct naar content
2 min. leestijd

Of het nu gaat om sparen of om lenen, de rente is ongekend laag. Maar de laatste tijd loopt de inflatie op. Wat gebeurt er met de rente als de recente inflatiestijging doorzet? En wat betekent dit voor de waardering van aandelen en koopwoningen?

Financiële markten kijken de laatste tijd gespannen naar de inflatiecijfers. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maanden namelijk behoorlijk opgelopen. De consumentenprijzen lagen in april 1,6% hoger dan een jaar eerder, terwijl ze in december nog met 0,3% daalden.

De recente inflatiestijging roept de vraag op of de inflatie duurzaam terug is. In dat geval kunnen wij onze borst natmaken. Een permanent hogere inflatie vormt de opmaat naar een hogere rente, wat het sentiment op financiële markten onder druk kan zetten.

Een duurzaam hogere inflatie zou een radicale breuk met het verleden betekenen. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de inflatie aanhoudend gedaald. Paul Volcker, president van de Amerikaanse centrale bank, maakte korte metten met de toen nog hoge inflatie door de officiële rentetarieven fors te verhogen. Dat hij daarmee de economie in een recessie duwde, nam hij op de koop toe.

Volckers ingrijpen herstelde het vertrouwen in centrale banken als hoeder van de inflatie. De komst van het internet, de Europese integratie en de toetreding van China zorgden bovendien voor meer concurrentie en prijstransparantie. Dat hielp centrale banken de inflatie verder te beteugelen.

Maar nu neemt de inflatie toe doordat de grondstoffenprijzen stijgen als gevolg van het economisch herstel. Verder zijn er verstoringen van aanbodketens door de tijdelijk blokkade van het Suezkanaal, de tekorten aan computerchips en doordat zeecontainers en -schepen zich door corona op de verkeerde plaats bevinden. Bovendien heeft Duitsland tijdelijke belastingverlagingen teruggedraaid.

Hier komt bij dat de Amerikaanse regering met fors geschut de economie wil stimuleren. Amerika is bereid zo diep in de buidel te tasten dat sommigen vrezen dat de vraag het aanbod ruimschoots zal overstijgen en de inflatie de pan uitrijst. Zeker wanneer Amerikanen ook het spaargeld, dat zij tijdens de coronacrisis hebben opgepot, massaal uitgeven.

Wij denken echter niet dat het zo ver komt. Ten eerste zijn de verstoringen slechts van tijdelijke aard. Ten tweede is de wereld sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw danig veranderd. De OPEC is minder machtig, grondstoffen vormen een kleiner aandeel in ons uitgavenpakket. Verder is de koppeling tussen de lonen en de inflatie losgelaten, zodat een loonprijsspiraal als toen is uitgesloten. Ten derde is er op dit moment gezien de hoge werkloosheid nog volop productiecapaciteit.

Tegen deze achtergrond is een hogere rente onwaarschijnlijk. Dit geldt eens temeer omdat centrale banken willen voorkomen dat het economisch herstel in de kiem wordt gesmoord. Zij houden daarom vast aan een ruim monetair beleid. Tot slot is er door de vergrijzing veel spaargeld en zijn bedrijven terughoudend met investeren. Ook dat zal de rente voorlopig laag houden.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.