Direct naar content
2 min. leestijd

Private equity is een beleggingscategorie waar nog niet veel particulieren in beleggen. Nog niet.

Vanwege de lage rente en de opgelopen beurskoersen van de afgelopen jaren zijn beleggers continu op zoek naar mogelijkheden om hun portefeuille meer te spreiden en nieuwe kansen te creëren om extra rendement te behalen. De rendementsverwachtingen van traditionele portefeuilles met aandelen en obligaties dalen al jaren, dus dat betekent dat u om een bepaald rendementsdoel te halen kunt overwegen om andere soorten beleggingen toe te voegen. Bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zien we de afgelopen jaren de trend dat zij steeds vaker kiezen om niet-liquide beleggingen zoals private equity toe te voegen aan hun beleggingsmix, een trend die we sinds kort ook in toenemende mate zien bij een selecte groep zeer vermogende beleggers.

Even het geheugen opfrissen: wat is private equity ook alweer? Private equity is een alternatieve vorm van financiering, weg van publieke (aandelen)markten, waarbij fondsen en investeerders investeren in niet beursgenoteerde (‘private’) bedrijven met het oogmerk om strategisch en operationeel waarde te creëren. Het doel is om uiteindelijk het bedrijf door te verkopen met een significante waardestijging.

Private-equitybedrijven vervullen een essentiële rol in de economie door kapitaal te verschaffen waarmee nieuwe en bestaande ondernemingen kunnen groeien. Zo zorgen bedrijven niet alleen voor mogelijk rendement voor investeerders, maar ook voor nieuwe banen. In tijden van crisis, zoals de COVID-19-pandemie, vervullen private-equity-investeerders een belangrijke rol door bedrijven met financiering en kennis te ondersteunen. Gezien de hoge toetredingsdrempels – private equity fondsen vragen vaak minimale investeringen van 5 tot 10 miljoen dollar – is private equity tot nu toe vooral een beleggingscategorie voor professionele beleggers.

Tegenwoordig zijn er echter nieuwe structuren op de markt die de toegangsdrempel verlagen, waardoor ook vermogende particulieren toegang kunnen krijgen tot deze categorie. Binnen het concept Private Equity Advies van ABN AMRO MeesPierson kunnen klanten met een vrij belegbaar vermogen vanaf 3 miljoen euro een deel hiervan in private equity investeren, via een speciaal hiervoor opgezet Luxemburgs beleggingsfonds. Dat fonds belegt op zijn beurt door in internationaal toonaangevende private-equityfondsen. Hierdoor is de drempel om in private equity te investeren voor deze beleggers nog ‘maar’ 125.000 euro per fonds en kunnen beleggers met relatief kleinere bedragen toch een goed gespreide portefeuille in private-equityfondsen opbouwen.

Voor beleggers met een offensief risicoprofiel kan private equity een aantrekkelijke aanvulling zijn op hun beleggingsportefeuille. Naast extra spreiding bieden private-equitybeleggingen kans op een hoger rendement dan beursgenoteerde aandelen. Houdt u er wel rekening mee dat private-equitybeleggingen lange looptijden hebben van vaak 10 tot 12 jaar en tussentijds niet verhandeld kunnen worden. Snel in- en uitstappen is dus niet mogelijk. Beleggen in private equity is daarom alleen geschikt voor ervaren beleggers die de risico’s kunnen overzien en dit deel van hun vermogen langdurig kunnen missen. ABN AMRO adviseert dan ook niet meer dan 10 procent van uw vrij belegbare vermogen in private equity te beleggen. Voor alle beleggingen, dus ook beleggingen in private equity, geldt dat de waarde van uw belegging kan fluctueren en u een deel van uw inleg kunt verliezen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.