Direct naar content

Als er iemand in uw omgeving overlijdt dan komt er veel op u af. Naast de emotie is er ook een taak om de nalatenschap af te wikkelen. Vaak vragen instellingen dan een verklaring van erfrecht op bij de erfgenamen. Wij doen dat als bank ook. Wat is dat document eigenlijk? Hoe weet u of het noodzakelijk is? Op welke punten moet u letten als de verklaring wordt opgesteld? Leest u vooral verder als u meer wilt weten over de verklaring van erfrecht.

Wat is de verklaring van erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Het is een belangrijk document om tot de afwikkeling van een nalatenschap te komen. Als u als erfgenaam wilt beschikken over een bankrekening van iemand die overleden is, heeft u als klant van ABN AMRO MeesPierson meestal een verklaring van erfrecht nodig. U krijgt de verklaring pas als de notaris van alle erfgenamen de juiste documenten heeft ontvangen.

Wat zijn de voordelen van een verklaring van erfrecht?

  • Zowel u als de bank weet zeker dat aan de juiste personen wordt ‘uitbetaald’.
  • De verklaring zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat een koper van een goed uit de nalatenschap zeker weet dat de verkoop goed verloopt.
  • Ook voor andere partijen (bijvoorbeeld het kadaster) is duidelijk wie de nieuwe eigenaar wordt.

Kijk eerst op de website van uw bank

ABN AMRO kan een verklaring van erfrecht aan u vragen. Had de overledene een testament waarin een executeur is benoemd? Dan kan ABN AMRO de bankzaken van de overledene soms afhandelen met een verklaring van executele. Deze verklaring is vaak eenvoudiger, goedkoper en sneller op te stellen door de notaris dan een verklaring van erfrecht.

ABN AMRO vereist niet in alles situaties een verklaring van erfrecht. Kijk op onze website voor meer informatie. U kunt daar ook meteen documenten aanvragen via een notaris. Uiteraard kunt u ook contact zoeken met uw private banker.

Denk na of u de nalatenschap wilt accepteren

De erfgenamen maken ook een keuze of ze de nalatenschap zonder meer willen accepteren. De notaris informeert hen over de gevolgen van die keuze. Het is vaak de vraag van mensen of ze een voorbehoud moeten maken. Aan zuiver aanvaarden kunnen nogal wat vervelende gevolgen zitten. Als u bezittingen van de overledene verkoopt, heeft u volgens de wet overigens de erfenis zuiver aanvaard.

Hier leest u vanuit de Rijksoverheid meer over dit onderwerp. Als u meer wilt weten over beneficiair aanvaarden in relatie tot de nalatenschap van de langstlevende kijkt u in ons artikel ‘Hoera, de langstlevende is failliet’.

Als er sprake is van een keuzetestament, houdt de keuzes open

Als het testament van de overledene een keuzetestament betreft dan moet er vaak het een en ander aan keuzes worden gemaakt. Deze keuzes kunnen fiscale gevolgen hebben voor de langstlevende en de kinderen. Voorkom dat deze keuzemogelijkheid ongedaan wordt gemaakt bij het opmaken van de verklaring van erfrecht. Als de langstlevende van beide partners overlijdt, dan zijn de keuzes in het testament al gemaakt. Voor de kinderen is de situatie dan eenduidiger.

Laat de verklaring van erfrecht inschrijven bij het kadaster

Als uw erfenis (deels) uit een registergoed bestaat dan is het verstandig om de verklaring van erfrecht in te laten schrijven bij het kadaster. Denkt u bij een registergoed in eerste instantie aan een woning of een stuk grond. Voor de inschrijving staat een woning nog op naam van degene die overleden is. Als u overgaat tot inschrijving dan wordt u genoteerd als eigenaar. U kunt dan bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een WOZ-aanslag of een energielabel aanvragen.

Doorloop het proces digitaal bij uw notaris

U kunt de verklaring van erfrecht vaak geheel digitaal bij uw notaris aanvragen. Het moet dan evenwel niet om de Europese variant gaan (hierover later meer). Ook moeten alle erfgenamen de erfenis aanvaarden en moeten hun gegevens bekend zijn. Vaak wordt uw identiteit vastgesteld met behulp van iDIN. Dat is een systeem dat is ontwikkeld door de Nederlandse banken. Het werkt eenvoudig en is vergelijkbaar met hoe u geld overmaakt voor online bankieren.

Wat als de nalatenschap internationale elementen heeft?

Als er sprake is van een nalatenschap met internationale elementen dan kan er tegenwoordig een Europese verklaring van erfrecht worden opgesteld (EVvE). Is bijvoorbeeld uw kinderloze oudtante in het Duitsland overleden? En had zij een Nederlandse nationaliteit, een Nederlands testament of in Nederland gelegen onroerend goed? Dan kan de EVvE vaak goed gebruikt worden. Uw notaris kan u zeker verder helpen met dit vraagstuk.

Tot slot

U ziet dat er veel aspecten vallen te belichten bij de verklaring van erfrecht. Doe uw voordeel met deze tips en bespreek het met uw notaris.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.