Direct naar content

U heeft vast een testament. Weet u eigenlijk wat er gebeurt met de inhoud van uw iPhone als u overlijdt? Bijvoorbeeld met uw foto’s en sociale media? Dat is juridisch allemaal nog niet zo duidelijk. Wist u dat Apple daarvoor een relatief eenvoudige oplossing heeft gemaakt? Dat heet bij Apple het erfeniscontact. We laten u zien hoe het werkt en waarom het nuttig is.

Elk jaar overlijden ongeveer 170.000 mensen in Nederland. De meeste mensen hebben tegenwoordig ook een digitale nalatenschap. Wilt u daarover meer lezen, lees dan ons artikel ‘Uw digitale nalatenschap: wat kunt u regelen?’. Wat zijn dan eigenlijk bijvoorbeeld onderdelen van uw digitale nalatenschap?

  • Denk aan foto’s en andere belangrijke digitale documenten in de cloud. Zo willen erfgenamen bij het afscheid vaak foto’s gebruiken van een overledene.
  • Veel mensen hebben een account bij bijvoorbeeld Instagram, WhatsApp of Facebook. Naast een manier om contacten te onderhouden tijdens uw leven, bieden deze platforms mogelijkheden om u te herdenken na uw overlijden.

Erfeniscontact

Apple heeft een functie genaamd ‘erfeniscontact’. U stelt daarbij een vertrouwde contactpersoon aan die toegang verkrijgt tot uw data. Dat kan alleen na uw overlijden en die persoon moet het overlijden aantonen door een kopie van de overlijdensakte te uploaden. Apple beoordeelt de aanvraag en geeft de persoon pas toegang tot uw account na verificatie van deze informatie. Nadat de toegang is goedgekeurd, ontvangt uw erfeniscontact een speciale Apple ID. Die kan deze persoon gebruiken om toegang te krijgen tot het account.

Het toevoegen van een erfeniscontact is een veilige manier om iemand die u vertrouwt na uw overlijden toegang te geven tot de gegevens. Dit kunnen gegevens zijn zoals foto’s, berichten, notities en bestanden. Sommige gegevens, zoals films, muziek en boeken die u heeft gekocht en betaalgegevens en wachtwoorden, zijn niet toegankelijk. Erfeniscontacten hoeven overigens niet over een Apple apparaat te beschikken.

Hoe regelt u het op uw Iphone?

U kunt één of meerdere erfeniscontacten toevoegen. Zodra u een contact toevoegt, ontvang u hier een e-mailbericht over. Volg deze stappen op uw iPhone of iPad:

  • Ga naar ‘Instellingen’ en tik op uw naam.
  • Selecteer ‘Inloggen en beveiliging’ en dan ‘Erfeniscontact’.
  • Kies ‘Voeg erfeniscontact toe’. Mogelijk moet u zich identificeren, bijvoorbeeld via Face ID.
  • Maakt u deel uit van een ‘Delen met gezin’-groep dan kunt u ook een lid kiezen.
  • Deel vervolgens de toegangssleutel met deze persoon.

Bewaar de toegangssleutel veilig. Uw contact heeft deze sleutel en uw overlijdensakte nodig om toegang te krijgen na uw overlijden. Daarna moet de persoon de toegangssleutel opnieuw gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens.

Meldingen

U kunt uw contact een melding sturen wanneer u hem of haar toevoegt. Als de beoogde persoon uw verzoek accepteert, wordt automatisch een kopie van de toegangssleutel opgeslagen in hun Apple ID-instellingen. U ontvangt een melding als de persoon het verzoek afwijst, zodat u iemand anders kunt kiezen.

Als de betreffende persoon geen Apple-apparaat heeft of geen toegang heeft tot de instellingen voor erfeniscontacten, moet u hem of haar een fysieke kopie van de toegangssleutel geven. Dit kan door de sleutel af te drukken, een pdf of schermafbeelding te sturen, of een kopie toe te voegen aan uw nalatenschapsdocumenten.

Controle

Het is verstandig om te controleren of uw contact de toegangssleutel heeft ontvangen. Bewaar altijd een kopie van de toegangssleutel samen met uw nalatenschapsdocumenten, ongeacht hoe u deze deelt.

Algemene tip

Meer in zijn algemeenheid geven wij u de tip om een erfgenaam de toegang te geven tot uw email. Als u tijdens leven een nieuw wachtwoord voor een bepaalde service wil instellen dan gaat dat immers via uw email. De gedachte van de provider is dat degene die toegang heeft tot het email account ook bevoegd is tot het wijzigen van een wachtwoord of het herstellen of beëindigen van een account. Op deze wijze kan een erfgenaam of executeur dus veel regelen.

Noodoplossing

Als erfgenamen op geen enkele manier de digitale nalatenschap kunnen benaderen, kunt u altijd nog denken aan de volgende noodoplossing. Er zijn in Nederland zogeheten ‘ethische hackers’ die zich bezighouden met dit vraagstuk. Die kunnen een erfgenaam helpen om verder te komen. Er zijn inmiddels ook bedrijven die zich met een team van data-experts op dit vraagstuk storten en erfgenamen tegen betaling toegang verschaffen tot de digitale nalatenschap. Maar voorkomen is uiteraard beter dan genezen, ook in uw digitale nalatenschap.

Andere telefoon

Wij weten dat niet iedereen een Iphone heeft. Een concurrent van Apple en zijn systeem IOS is uiteraard Android. Google is de maker van Android en werkt met zogenaamde inactiviteitsvoorkeuren. We komen hier op een later moment op terug.

Tot slot

Zoals u ziet gaat het hier niet om een testament in de traditionele zin van het woord. U kunt geen huis of een geldbedrag aan iemand doen toekomen met uw iPhone. Daarvoor moet u echt naar de notaris. Toch is dit een mooi staaltje van contractueel erfrecht dat een effectieve werking kan hebben bij de afwikkeling van uw digitale nalatenschap.

Voor meer informatie kijkt u overigens ook hier op de website van Apple zelf.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.