Direct naar content

Als ondernemer hebt u vaak met meerdere soorten belastingen te makenEn moet u ook verschillende soorten belastingaangiften indienen bij de Belastingdienst. Onderneemt u via een BV of geniet u als zelfstandig ondernemer winst uit onderneming? Hebt u personeel in dienst? Afhankelijk van uw situatie kunnen meerdere soorten belastingaangiften nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aangifte inkomstenbelasting, loonheffingenomzetbelasting en vennootschapsbelasting. Hieronder gaan we op hoofdlijnen in op de aangifte inkomstenbelasting.

Aangifte inkomstenbelasting

In beginsel moet u als ondernemer sowieso aangifte inkomstenbelasting doenAls ondernemer bent u zelf immers ook een privépersoon. Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van uw BV? Dan moet u inkomstenbelasting betalen over de beloning die u van uw BV ontvangt. Bent u zelfstandig ondernemer of partner in een samenwerkingsverband, zoals een V.O.F. of maatschap? Dan moet u de winst uit onderneming aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Los daarvan kan het bezit van een eigen huis of ander privévermogen ook reden zijn om aangifte inkomstenbelasting te doen 

Uitstel aanvragen

Net als een ‘gewone’ particulier kunt u als ondernemer uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2020 tussen 1maaren 1mei 2021 indienen bij de BelastingdienstEn kunt u desgewenst ook om uitstel vragen voor het indienen van uw belastingaangifte. Meestal tot1september 2021 en soms nog wat langerLet erop dat u het verzoek om uitstel tijdig bij de Belastingdienst indient of laat indienen door uw fiscaal adviseur of accountantZo voorkomt u een boete wegens het niet tijdig nakomen van uw verplichtingen. Op de pagina ‘Uitstel aanvragen voor het doen van aangifte (voor ondernemers)’ van de Belastingdienst leest u er meer over.  

Houdt u er rekening mee dat de Belastingdienst daarnaast ten minste 4% belastingrente in rekening brengt als de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting niet tijdig kan opleggen. Op de pagina ‘Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting’ leest u daar meer over.  

Moet u per saldo inkomstenbelasting betalen over 2020? Dan kan het wenselijk zijn om de Belastingdienst te (laten) vragen om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen en die alvast te betalen. Dat geldt ook als u een teruggaaf inkomstenbelasting verwacht. De Belastingdienst vergoedt namelijk alleen nog in uitzonderingsgevallen belastingrente. Voordelig sparen bij de Belastingdienst is er niet meer bij! 

Coronamaatregelen

Onder andere voor de aangifte inkomstenbelasting kunnen de coronamaatregelen van de regering en van de banken voor ondernemers en particulieren belangrijk zijn. We bespraken eerder een aantal fiscale maatregelen in ons blog Coronamaatregelen om minder belasting te betalen’Op de pagina ‘Coronamaatregelen Belastingdienst’ van de Belastingdienst leest u daar ook meer over.  

Daar leest u ook dat sommige tegemoetkomingen van de regering onbelast zijn, namelijk de eenmalige uitkering van €4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De uitkering van het UWV in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is wel belast. 

Boxenstelsel

Hieronder bespreken we enkele punten die voor u als ondernemer belangrijk kunnen zijn bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. We doen dat aan de hand van de verschillende inkomensboxen in de inkomstenbelasting. 

Box 1

In boxwordt het belastbaar inkomen uit werk en woning belast. In 2020 was het tarief 37,35% tot een belastbaar inkomen van 68.507. Over het meerdere is 49,5% verschuldigdZoals hierboven al is opgemerkt, valt de winst uit onderneming voor zelfstandige en samenwerkende ondernemers in box1Bent u DGA van uw eigen BV, dan valt ook het loon dat u ontvangt in box 1. 

Een andere categorie waar ondernemers vaak in privé mee te maken hebben in box1, is ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als geld hebt uitgeleend aan uw BV. Of als u een bedrijfspand vanuit privé hebt verhuurd aan uw BV. Op de pagina ‘Ter beschikking stellen van bezittingen’ van de Belastingdienst leest u daar meer over. 

Box 2

In box2 wordt het belastbaar inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ belast. Daarbij gaat het simpel gesteld om een aandelenbezit vanaf 5%, meestal in een BVMaar in sommige situaties kan al bij een lager percentage van het in totaal uitstaande aandelenkapitaal sprake zijn van een aanmerkelijk belang. 

In box2 worden alle voordelen uit aanmerkelijkbelangaandelen belast. Zoals een dividenduitkering of de verkoopwinst bij vervreemding van (een deel van) de aandelen. Hebt u in 2020 een dividenduitkering uit uw BV ontvangen? Dan heeft de BV al 15% dividendbelasting als ‘voorheffing’ ingehouden en afgedragen. Dat betekent dat via de aangifte inkomstenbelasting uiteindelijk nog 11,25% moet ‘bijbetalen’. Het tarief in box2 was namelijk 26,25% in 2020 (in 2021: 26,9%).  

Box 3

Hebt u geld geleend van uw BV, anders dan voor uw eigen woning (hoofdverblijf)? Dan valt die schuld in beginsel in box 3. En komt deze in mindering op de waarde van uw bezittingen in box 3, behoudens een drempelbedrag van € 3.100 per persoon. Er is een specifieke regeling voor kleine rekening-courantschulden, als het saldo gedurende het hele jaar niet meer dan €17.500 is geweest. Op de pagina ‘Verschil tussen lening en rekening-courant’ van de Belastingdienst leest u daar meer over. 

Box3 kent in 2020 een algemene vrijstelling (het heffingvrije vermogen) van €30.846 per persoon. Het inkomen in box 3 wordt forfaitair vastgesteld. Het forfaitaire rendement neemt toe naarmate het vermogen groter is en varieert in 2020 tussen 1,79% en 5,28%. Uitgaande van een tarief van 30% (in 2021 is dit tarief 31%) varieert de belastingdruk in deze box van 0,54 tot 1,58% van het belaste vermogen in box3 over 2020Hebt u een fiscaal partner en is uw totale vermogen relatief scheef verdeeld? Dan is het goed te weten dat u het totale box 3-vermogen in een zelf te kiezen verhouding in uw aangiften inkomstenbelasting mag aangeven. Door het vermogen over beide aangiften te spreiden, kunt u optimaal gebruikmaken van ieders heffingvrije bedrag en de progressie in de rendementspercentages in box 3. 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.