Direct naar content

Medio december 2021 hebben de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Daarin staan maatregelen die het nieuwe kabinet-Rutte IV nader zal uitwerken in wetgeving in de kabinetsperiode 2021-2025.

Fiscale maatregelen

Hieronder staan enkele fiscale maatregelen uit genoemd coalitieakkoord met vermelding van het jaar waarin de betreffende maatregel naar verwachting wordt ingevoerd.

 • 2023: het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting (algemene vrijstelling) gaat omhoog van € 50.650 (in 2022) naar circa € 80.000 per belastingbetaler, mogelijk gebeurt dit stapsgewijs. In dit blog leest u daar meer over.
 • 2023: afschaffing van de leegwaarderatio in de inkomstenbelasting voor verhuurde woningen in Nederland. Het gaat om woningen waarvoor de huurder recht heeft op huurbescherming. In dit blog leest u daar ook meer over.
 • 2023: verhoging van de overdrachtsbelasting van 8% (sinds 2021) naar 9% voor de verkrijging van met name bedrijfsvastgoed en van woningen waarin de eigenaar zelf niet langdurig gaat wonen, zoals het tweede huis en verhuurde woningen.
 • 2023: afschaffing van de verhuurderheffing. Volgens het coalitieakkoord hebben wooncorporaties met de afschaffing van de verhuurderheffing voor de periode 2020-2030 voldoende middelen voor onder andere de bouw van circa 250.000 sociale huurwoningen en voor het aardgasvrij maken van circa 450.000 woningen.
 • 2023: afschaffing van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting bij sterk wisselende inkomens in box 1.
 • 2023: verdere – stapsgewijze – verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting naar € 1.200 in 2030 (2022: € 6.310); ruime compensatie via een verhoging van de arbeidskorting.
 • 2023: verhoging van de drempel in het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ van € 500.000 naar € 700.000. In dit blog leest u daar meer over.
 • 2024: afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton). In dit blog leest u daar meer over.
 • 2024: verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding.
 • 2025: invoering van een belastingheffing in box 3 over het reële rendement. Vastgoed blijft vooralsnog op basis van een forfait belast.
 • De evaluatie van de huidige fiscale bedrijfsopvolgingsregels in de erf- en schenkbelasting (BOR) wordt in 2022 afgerond. In samenhang daarmee wil de coalitie onderzoek doen naar een verbetering van deze regels en naar het tegengaan van oneigenlijk gebruik daarvan, zodat deze regels worden gebruikt waarvoor zij zijn bedoeld. In dit blog leest u daar meer over.
 • De coalitie gaat onderzoek doen naar de invoering van een suikerbelasting en naar de verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9% (sinds 2019) naar 0%.
 • Als voorgenomen fiscale maatregelen tegen multinationals onvoldoende effect sorteren, gaat de coalitie mogelijk op termijn kijken naar het lage tarief in de vennootschapsbelasting en naar de schijflengte. Het lage tarief van 15% geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 aan belastbare winst; voor zover deze winst hoger is, is het tarief 25,8% in 2022. Daarbij wordt rekening gehouden met het vestigingsklimaat en met de positie van het midden- en kleinbedrijf.
 • In het coalitieakkoord is niets opgenomen over aanpassingen in de huidige fiscale regels voor het eigen huis (eigenwoningregeling). Het belastingvoordeel van de rente(kosten)aftrek (lees: hypotheekrenteaftrek) wordt op basis van al aangenomen wetgeving in 2022 en 2023 wel verder afgebouwd.

Op zoek naar een meerderheid in de Eerste Kamer

Het beoogde nieuwe kabinet-Rutte IV moet voor zijn plannen een meerderheid zien te vinden in ons parlement. In de Tweede Kamer hebben VVD (34), D66 (24), CDA (14) en ChristenUnie (5) samen 77 zetels van de 150 zetels en daarmee een Kamermeerderheid.

In de Eerste Kamer ligt dat anders. Daar hebben VVD (12), D66 (7), CDA (9) en ChristenUnie (4) samen 32 zetels van de 75 zetels, en dus geen Kamermeerderheid. Er zijn drie partijen die de coalitie zelf aan een meerderheid kunnen helpen: GroenLinks (+8), Fractie Nanninga/JA21 (+7) en PvdA (+6). Onder andere om een meerderheid te krijgen met één van deze partijen of met andere partijen, kan het nodig zijn om de kabinetsplannen in het coalitieakkoord enigszins te wijzigen. Het nieuwe kabinet kan ook altijd nieuwe maatregelen bekendmaken.

Andere kabinetsplannen en nadere analyse

Over deze en andere maatregelen leest u meer in het coalitieakkoord met bijlage. In dit blog leest u meer over wat het coalitieakkoord voor u betekent.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.