Direct naar content
4 min. leestijd

Zoals velen van u weten, komt de jubelton ten einde in 2023. Voor veel van onze klanten zal blijken dat het einde van de regeling hen er niet van zal weerhouden hun kinderen te helpen bij het maken van stappen op de woningmarkt. De woningmarkt mag dan niet meer op volle toeren draaien, dat betekent niet dat men met een lege portemonnee de markt kan betreden. In dit artikel verken ik de mogelijkheden die openliggen.

Wat kunt u eigenlijk nog in 2022 doen?

Mijn collega Tjarko Denekamp heeft in zijn artikel ’Jubelton: de bel voor de laatste ronde is geluid!’ uitgebreid gesproken over de mogelijkheden die nu nog voor u open staan binnen de huidige regeling. Kort gezegd kunt u de vrijstelling dit jaar nog gebruiken, u kunt de schenking spreiden over dit jaar en volgend jaar en de schenker kan besteden (grofweg aankopen of aflossen) in dit jaar en de komende twee jaren. Kijkt u in het genoemde artikel aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Maar wat als u verwacht dat uw kind niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden? Bijvoorbeeld doordat het kind pas na 2024 een eigen woning zal kopen. Wat kunt u dan doen?

‘De 7% jubelschenking’

Stel dat u volgend jaar EUR 100.000 schenkt aan een kind. De jubelton is dan de facto afgeschaft. Maar er is dan nog steeds een eenmalige vrijstelling van EUR 28.947. Daarbij ga ik ervan uit dat u deze nog niet benut heeft. Er blijft dan nog steeds een bedrag over van EUR 71.053 over. Hierover moet dan EUR 7.105 aan schenkbelasting betaald worden (10% bij een schenking aan een kind). U weet nu ook waar de ‘7%’ vandaan komt. Onze verwachting is dat mensen die zich deze schenking kunnen veroorloven, zich niet laten weerhouden door deze heffing. U beslist uiteraard zelf of u de schenking al dan niet onder bewind doet, waarover later meer.

‘De meermaals-de-vrijstelling-schenking (onder bewind)‘

De vrijstelling voor een schenking aan een kind bedraagt volgend jaar EUR 6.035. Stel dat uw kind net geboren is en u jaarlijks een bedrag van (afgerond) EUR 6.000 schenkt tot zijn of haar 25e levensjaar. Dat is dan een bedrag van EUR 150.000 dat u zonder schenkbelasting heeft overgedragen. Dit kan ook een bijdrage leveren aan een start op de woningmarkt. Als het geschonken bedrag bijvoorbeeld 3% rendement heeft gemaakt gedurende de looptijd dan komt het aangegroeide bedrag uit op ongeveer EUR 225.000. Hier leest u meer over beleggen voor minderjarige kinderen.

Bewind

U wilt waarschijnlijk zeker stellen dat de schenking aan het in uw ogen juiste doel wordt besteed. Bij de eigen woning schenking werd bijvoorbeeld regelmatig de schenking ‘onder de notaris gestort’, bij de aankoop van een woning. Wij geven u bij de genoemde schenkingen in overweging te werken met bewind. U benoemt dan uzelf of iemand anders tot bewindvoerder en voert dus het beheer over de schenking. U draagt dan bijvoorbeeld zorg voor het besteden van de schenking voor de aankoop van een woning. Hier leest u meer over schenken onder bewind.

De repeterende schenking

Vaak willen mensen hun toekomstige schenkingen in een keer vormgeven bij de notaris. Dit wordt dan een repeterende schenking genoemd. Ze hoeven dan niet telkens naar de notaris en wellicht worden er kosten bespaard.

Over de repeterende schenking is nogal wat te doen in de rechtspraak. De hamvraag is of een reeks van vijf schenkingen in een keer belast wordt voor de contante waarde van de optelsom van de schenkingen ofwel van jaar tot jaar? Bedenk dat het hier om vijf separate akten ging waarbij de toekomstige schenkingen voorwaardelijk waren verricht. De voorwaarde is dat de langstlevende ouder nog in leven is op de eerste januari van de volgende jaren.

De eerste optie zou vrij duur zijn en in overeenstemming met de wens van de inspecteur. Alles wordt immers in één keer belast zodat een hoger tarief in beeld komt.  De tweede is fiscaal gespreid en conform de wens van de schenker en begiftigde. Onlangs heeft Advocaat-Generaal IJzerman geconcludeerd dat de repeterende schenking als een reeks losse schenkingen moet worden gezien. Als de Hoge Raad dit oordeel overneemt, wat vaak het geval is, zou dat voor de begiftigde gunstig uitpakken. Wilt u meer lezen over het oordeel van de AG? Dat kan hier.

Een befaamde hoogleraar schreef overigens onlangs over de repeterende schenking: ‘schenk niet al te ver vooruit, want er moet in het leven ook nog iets te wensen blijven’. Ik sluit me graag bij dit devies aan.

Conclusie

U ziet dat u niet voor één gat te vangen bent. De praktijk blijft zich ontwikkelen. Uiteraard kunt u naast het verrichten van schenkingen ook als familiebank optreden. Met een lening doet u echter niet aan vermogensoverdracht. En ook vergroot u de leencapaciteit van een kind in beginsel niet. Wij gaan graag met u in gesprek over dit onderwerp. Het uiteindelijke advies haalt u bij uw accountant, fiscalist of notaris.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.