Direct naar content

In mijn blog “op weg naar het nieuwe pensioen” heb ik vorig jaar mei de inleiding beschreven voor hetgeen nu werkelijkheid gaat worden. In dit blog beschrijf ik nu de hoofdlijnen van de overgang naar het nieuwe stelsel waarna ik in vervolgblogs in ga op de inhoudelijkheid van de wijzigingen van het pensioenuitkering zelf. De Eerste Kamer heeft vorige week dinsdagavond ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De Wet gaat op 1 juli dit jaar van start. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren. Dit gaat nog een hele onderneming worden.

Waarom een nieuw stelsel?

Even kort vooraf: het huidige stelsel is voornamelijk gebaseerd op het verleden waarbij het de gedachte was dat via een “doorsnee premie” iedereen, procentueel, evenveel voor het pensioen betaalt. Dit ongeacht de werkelijke kosten voor het pensioen. Door dit systeem betaalt de jongere deelnemer mee aan de premie voor de oudere deelnemer. Voorts zijn er de nodige maatschappelijke ontwikkelingen zoals, langer doorwerken, meerdere malen van baan veranderen, schevere verhouding van werkenden en gepensioneerden, rente ontwikkelingen en uiteraard het langer leven van de pensioengerechtigden waarmee rekening gehouden moet worden.

Dit bovenstaande maakt een nieuw stelsel noodzakelijk.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Opbouw van eigen pensioenkapitaal

Het nieuwe pensioenstelsel is gebaseerd op eigen vermogensopbouw en niet meer op gegarandeerde pensioenuitkeringen. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op beleggingsresultaten en de rentestand. Iedereen krijgt dus een eigen pensioenpot. Hoe meer rendement des te meer pensioen en andersom.

Koppeling aan AOW leeftijd

In de nieuwe pensioenwet wordt vanaf 2025 de AOW leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting

Solidariteit tussen alle deelnemers, geen discriminatie

Er komt een collectieve buffer voor tegenvallende resultaten en onvoorziene omstandigheden en voor mensen die geen pensioen opbouwen door tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Betere koppeling salaris aan Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen wordt sterk hoger en tot wel 50% van het salaris.

Ruime verbetering van het Wezenpensioen

Er komt een ruimer wezenpensioen gebaseerd op 20% van het salaris en een eindleeftijd van 25 jaar in plaats van 21 tot 27 jaar.

10% opname pensioenkapitaal

Ineens geld opnemen om iets leuks, of wat dan ook, mee te doen kan ook. Uiteraard betaalt u hierover wel inkomstenbelasting.

Invaren

De opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden ingebracht in het nieuwe stelsel. Dit heet invaren! Als de pensioenfondsen hier niet voor kiezen dan moeten ze twee pensioensystemen naast elkaar administreren. Kiezen ze wel voor “invaren” dan verdwijnt de zekerheid van een gegarandeerde uitkering voor de deelnemer.

Ruime Informatievoorziening over het nieuwe stelsel

Pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers starten met de overheid een voorlichtingscampagne om Nederlanders van goede informatie te voorzien over wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel. Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.

Wat wordt opgelost met het nieuwe systeem?

De dekkingsgraad problematiek zal verdwijnen omdat er geen gegarandeerde pensioenen meer zijn. Wat houdt dit in:

Een dekkingsgraad van 100% houdt in dat het pensioenfonds aan de uitkeringsverplichting kan voldoen. Bij een verlaging van de rente moet er dus meer kapitaal aanwezig zijn om aan de uitkeringsverplichting te voldoen. Door een rentedaling wordt de dekkingsgraad lager en volgt er mogelijk een correctie (verlaging) van pensioenuitkeringen of er moet geld worden bijgestort.

Conclusie

  • De omzetting naar het nieuwe stelsel is nog een hele klus
  • Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van de persoonlijke spaarpot en hoeveel pensioen dit zal opleveren
  • Er is nog veel onduidelijkheid over het invaren

Bent u ook benieuwd of u voldoende pensioen heeft opgebouwd om (op termijn) van een goede oude dag te kunnen genieten? Of dat u wellicht eerder wilt stoppen met werken, maar heeft u dan wel voldoende pensioen en/of vermogen opgebouwd?

U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht  via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen of door een Interactieve Vermogensplanning te laten maken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.