Direct naar content

Stelt u zich eens voor dat u jaren lang in Nederland pensioen heeft opgebouwd door middel van lijfrenten, waarbij u de premies in mindering heeft gebracht op uw inkomen en daardoor een fiscaal voordeel heeft gehad. U besluit te emigreren en heeft dit lijfrente pensioen nodig  om van te leven na uw emigratie. Dan krijgt u waarschijnlijk op dat moment een tegenvaller omdat u bij emigratie een zogenaamde conserverende aanslag krijgt opgelegd die gelijk is aan het bedrag van het eerder genoten fiscale voordeel.

U hoeft uw conserverende aanslag niet te betalen als u zich 10 jaar aan de Nederlandse belastingregels houdt. Daarna kunt u om kwijtschelding van de aanslag vragen. Houdt u zich in die 10 jaar niet aan de regels, dan moet u de conserverende aanslag alsnog betalen. De afkoop van uw lijfrente is hier een voorbeeld van. De praktijk is veelal dat de Nederlandse verzekeraar tot afkoop overgaat bij emigratie. Aanvullend op de conserverende aanslag krijgt u mogelijk ook te maken met 20% (boete) revisierente.

Wat is nu de oplossing? Is er een manier om toch van de periodieke lijfrente uitkeringen te genieten zonder dat deze in een keer wordt afgekocht?

Woonachtig in het buitenland

Als u in het buitenland woont en met het in Nederland opgebouwde lijfrentekapitaal een lijfrente uitkering wilt aankopen in het buitenland dan is sprake van een zogeheten ‘grensoverschrijdende dienstverlening’. U kunt dan alleen een lijfrente uitkering aankopen bij een Nederlandse verzekeraar die een vergunning heeft in uw nieuwe woonland. Maar dat is vaak niet het geval.

Een alternatief zou zijn om de lijfrente uitkering aan te kopen bij een buitenlandse verzekeraar. Maar dat is fiscaal alleen toegestaan als de buitenlandse verzekeraar door Nederland is aangemerkt als ‘aangewezen buitenlandse verzekeraar’. Dat is ook vaak niet het geval.

Afkoop als gevolg van emigratie

Als u emigreert kunt u in veel gevallen geen direct ingaande lijfrente aankopen omdat u geen nieuw contract kunt sluiten met een verzekeraar die de uitkering gaat doen. Hierdoor ziet de Belastingdienst de lijfrente als een afkoop en moet u ineens belasting betalen over het opgebouwde kapitaal. Dat betekent dat u bij emigratie in één keer met de fiscus moet afrekenen in plaats van over een reeks van jaren zoals dat normaal gesproken het geval is. En dit is wat u wilt, u wilt een uitkering over een reeks van jaren om van te leven, hetgeen als bijkomend voordeel heeft dat de belasting betaling over meerdere jaren wordt uitgesmeerd.

Eén verzekeraar en één contract

In 2018 is er een versoepeling gekomen. Als de opbouw- en de uitkeringsfase bij één verzekeraar wordt ondergebracht dan is onder bepaalde voorwaarden sprake van één contract. Dat betekent dat u in de meeste gevallen wel periodiek een lijfrente uitkering kunt ontvangen. U kunt echter niet overstappen naar een andere verzekeraar! Maar hiervoor is een oplossing gekomen in 2022 met een verruiming van de regeling van 2018. Helaas zijn banken niet bij dit overleg betrokken geweest en is het overstappen naar een bancaire lijfrente vooralsnog niet mogelijk.

Verruiming in 2022: regel het vóór de expiratiedatum!

Op 12 januari 2022 is er een aanvulling op de regeling uit 2018 gepresenteerd. Hierin is het overnemen van een lijfrente contract door een andere verzekeraar verder uitgewerkt. De uitkeringsfase kan nu bij een andere verzekeraar dan waar de lijfrente is opgebouwd. De overdracht van het kapitaal moet dan wel zijn uitgevoerd vóórdat de lijfrente-expiratiedatum is bereikt. Als voorwaarde geldt wel dat de verzekeringnemer, de overdragende verzekeraar en de overnemende verzekeraar een drie-partijenovereenkomst sluiten. Door deze regel kunt u bij een andere verzekeraar de lijfrente uitkering aankopen dan waar het kapitaal is opgebouwd. Dit kan handig zijn als een andere verzekeraar betere voorwaarden biedt dan de huidige verzekeraar. Misschien kun je wel meer rendement maken door te beleggen in de uitkeringsfase hetgeen een hogere uitkering kan betekenen.

De overdragende verzekeraar draagt in deze situatie alle rechten en verplichtingen, behorende bij de destijds gesloten lijfrenteverzekering over aan de ontvangende verzekeraar. Hierdoor blijven de oorspronkelijke uitgangspunten van de verzekering in stand en is er geen sprake van grensoverschrijdende dienstverlening.

De overnemende verzekeraar moet het lijfrentekapitaal wel om zetten in een direct ingaande periodieke lijfrente uitkering.

Conclusie

Het beleid vanaf 2018 en de verruiming in 2022 zijn al een stap in de goede richting maar u dient wel voorafgaand aan de expiratiedatum de overzetting te regelen. U kunt hiermee dus niet wachten tot de pensioendatum of AOW ingangsdatum als deze verschilt van de expiratiedatum van de lijfrente verzekering. Helaas zijn banken niet bij dit overleg betrokken geweest en is het overstappen naar een bancaire lijfrente vooralsnog niet mogelijk.

Dit geeft maar weer eens aan dat het een complexe materie betreft en dat het noodzakelijk is om goed inzicht te hebben in deze materie. Laat u zich daarom hierover vooraf goed informeren!

Bent u benieuwd wat het exact voor u betekent? U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht  via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen of door een Interactieve Vermogensplanning te laten maken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.