Direct naar content
6 min. leestijd

Ongeveer de helft van de energie die we in Nederland gebruiken, gaat op aan de verwarming van woon- en bedrijfspanden. Besparingen en innovaties op dit gebied kunnen flink bijdragen het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en het behalen van het klimaatakkoord 2050. De komende jaren wil het kabinet daarom door een combinatie van normering, beprijzing, subsidiering en facilitering de verduurzaming van huizen en gebouwen stimuleren. Daarvoor is de komende 10 jaar 35 miljard euro gereserveerd. Met welke maatregelen kunt u aankomend jaar rekening houden?

1. Vervallen energieplafond en invoering schijven energiebelasting

Vanaf 2024 vervalt het tijdelijke energieplafond, daardoor zal de energierekening voor velen flink stijgen. Daarnaast wordt de energiebelasting aangepast zodat verduurzaming loont en vervuilers meer gaan betalen. Er komt een nieuw verlaagd tarief voor een deel van het gas en elektriciteitsgebruik van huishoudens. Dit wordt gedaan door het splitsen van de 1e schijf in 2 kortere schijven. Voor aardgas wordt de 1e korte schijf 0-1.000 m3 en voor elektriciteit wordt deze 0-2.900 KWh.

Met de splitsing in kortere schijven kan het kabinet, wanneer zij het nodig vindt, makkelijker het tarief van de energiebelasting aanpassen voor deze groepen. Naast het invoeren van de nieuwe schijven met lagere en hogere tarieven wordt de energiebelasting in de 1e schijf voor aardgas verhoogd en voor elektriciteit vanaf 2024 verlaagd. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte.

2. Besparen op de energierekening en subsidies om uw eigen woning te verduurzamen

Voor velen is de energierekening het afgelopen jaar flink gestegen en ook in 2024 hebben we nog te maken met onzekere en hoge tarieven. In ons artikel ‘Makkelijke en goedkope energie bespaartips’ hebben we tips voor u opgesomd om uw energierekening te verlagen.

Daarnaast kunt u, door uw woning te verduurzamen, de energielasten verder verlagen. Het nemen van verduurzamingsmaatregelen wordt ook in 2024 met subsidies gestimuleerd. Er zijn subsidies op landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau. U kunt soms zelfs tot 30% van uw duurzaamheidsmaatregelen, via een bijdrage van de overheid, terugkrijgen. Wilt u weten welke duurzame maatregelen u zelf kunt nemen en hoe u verder kunt besparen op de energiekosten? Doe dan de Energie Bespaarcheck of volg de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal.

Voordeel verduurzaming: een hoger energielabel en de waardestijging van uw woning

Veel particulieren hebben de afgelopen jaren al verduurzamingsmaatregelen genomen om bijvoorbeeld de maandlasten te verlagen, het wooncomfort te vergroten en/of een positieve bijdrage aan het milieu te leveren. Door te verduurzamen stijgt het energielabel van uw woning. Met een energielabel ziet u in één oogopslag hoe energiezuinig uw woning is. Het energielabel loopt van G (rood, zeer onzuinig) naar A++++ (groen, zeer zuinig).

Uit diverse onderzoeken blijkt dat door te verduurzamen uw woning aanzienlijk in waarde stijgt. Daarnaast blijkt uit cijfers van de NVM dat het prijsverschil tussen woningen met een rood en groen energielabel steeds groter wordt. Tevens blijkt dat een woning met een groener energielabel veel sneller verkoopt.

3. Zonnepanelen, in 2024 nog volledig salderen

Met zonnepanelen kunt u overdag energie leveren aan de energiemaatschappij. In de avond en nacht neemt u vaak energie af. Bij de levering en afname van elektriciteit mag u gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. Met behulp van de salderingsregeling ontvangt u hetzelfde bedrag, als het bedrag dat u betaalt bij afname van elektriciteit van de energiemaatschappij. Daar zit wel een maximum aan. Als u meer stroom levert dan u afneemt, krijgt u over het meerdere een lagere vergoeding van de energieleverancier. In 2024 kunt u de afgenomen en geleverde elektriciteit nog volledig salderen.

Maar het kabinet heeft besloten de salderingsregeling vanaf 2025 af te bouwen zodat in 2031 helemaal niet meer gesaldeerd kan worden. Echter, de Eerste Kamer heeft de wet, die de afbouw van de saldering regelt, nog niet goedgekeurd. Wel is er in de Eerste Kamer een meerderheid die de afbouw van de salderingsregeling steunt. Begin oktober geeft de voorzitter van de Eerste Kamer meer duidelijkheid.

4. Tijdelijke 0% btw bij installatie en levering van zonnepanelen

Vanaf begin 2023 is de investering in zonnepanelen extra aantrekkelijk omdat bij de levering en installatie van zonnepanelen geen (0%) btw wordt berekend. Deze tijdelijke maatregel geldt ook in 2024 en stimuleert de investering in zonnepanelen. Daarnaast verlaagt de maatregel de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst.

Als u daarnaast onder de zogenaamde registratiedrempel blijft (u heeft een omzet van minder dan € 1.800), is er ook geen btw-verplichting bij het leveren van stroom aan de energiemaatschappij. Dit geldt gemiddeld voor de meeste particulieren die minder dan 20 zonnepanelen op het dak hebben liggen. Door de vermindering van administratie, meestal geen btw bij de aanschaf en het nog volledig salderen, is een investering in zonnepanelen in 2024 bijzonder aantrekkelijk. Maar ook bij afbouw van de salderingsregeling blijven zonnepanelen een aantrekkelijke investering.

5. Subsidie voor een elektrische auto

In 2024 is er subsidie beschikbaar als u een nieuwe of gebruikte elektrische auto koopt. De subsidie voor een gebruikte auto is € 2.000 en voor een nieuwe auto zelfs € 2.550. De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor deze zogenaamde SEPP-subsidie staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er is bijna € 90 miljoen subsidie beschikbaar en vanaf 9 januari 2024 kunt u de subsidie aanvragen.

De praktijk leert dat de subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s de afgelopen jaren snel leeg was. Echter, dit jaar dalen de subsidie-aanvragen fors. Op dit moment wordt daarom onderzocht waardoor dit komt. Wellicht komen er meer stimulerende maatregelen. Het voornemen is wel om na 2025 de aanschafsubsidie en de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische voertuigen te stoppen. Wel zal de overheid dan de aanschafkosten van auto’s met een hogere CO2 uitstoot zwaarder gaan belasten.

6. Fiscaal voordeel voor groene beleggingen

De overheid wil het investeren in groene projecten stimuleren. Als u spaart of belegt in door de overheid aangewezen fondsen met een groenverklaring, is er een belastingvrijstelling waarschijnlijk tot maximaal € 143.028 (samen met uw fiscale partner in 2024) voor groene spaargelden en beleggingen. Deze vrijstelling verlaagt uw box-3 vermogen en dus uw belasting. Naast deze belastingvrijstelling krijgt u ook nog een heffingskorting van 0,7% (2024) op de te betalen belasting (tot maximaal het vrijgestelde bedrag).

Sinds begin 2023 is de belastingheffing over vermogen in box 3 flink gewijzigd (lees hierover meer in onze blog: Overbruggingswet box 3). Daardoor is de belastingdruk op bank- en spaargelden nu veel lager dan op overige bezittingen. Voor de nieuwe belastingheffing over vermogen in box 3 vallen groene spaartegoeden onder spaargelden en de groene beleggingen onder overige bezittingen. U mag de belastingvrijstelling (heffingsvrije vermogen) eerst in mindering brengen op de groene beleggingen. Daarna kunt u de vrijstelling die resteert toerekenen aan de groene spaartegoeden.

Er is nog een voordeel als u groen spaart. Door te sparen op een groen spaardeposito krijgt u namelijk een hogere rente dan op een normale spaarrekening.

Alles bij elkaar kan het maximale belastingvoordeel bij groen sparen of beleggen oplopen tot meer dan 2,5%. Daarbovenop komt de spaarrente of uw beleggingsrendement. Winst voor u en het milieu wanneer u groen spaart of belegt!

7. Een hybride warmtepomp vanaf 2026 verplicht?

In mei 2023 informeerde De Jonge over zijn voornemen om vanaf 2026 hoge eisen te stellen bij het vervangen van verwarmingsinstallaties. Hij noemt in een kamerbrief de (hybride) warmtepomp een logische oplossing. Maar, De Jonge schrijft ook dat er ruimte is voor andere duurzame technieken en er uitzonderingen zijn voor woningen waar een duurzaam alternatief niet rendabel is. De verdere elektrificatie van de gebouwde omgeving en de opschaling van warmtepompen in de bestaande woning- en utiliteitsbouw zijn cruciaal voor het succes van de energietransitie.

Momenteel wordt gewacht op aanvullende wetgeving en instrumenten. Een vertraging leidt tot onzekerheid bij leveranciers en installateurs die momenteel fors investeren in hun capaciteit, anticiperend op de aanstaande regulering.

Wetsvoorstellen in ontwikkeling

Op dit moment liggen diverse wetvoorstellen in de tweede kamer die voorvloeien uit het Klimaatakkoord en van groot belang zijn bij de energietransitie. Dit zijn bijvoorbeeld de nieuwe Energiewet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Deze wetten zijn op dit moment niet controversieel verklaard. De val van het kabinet heeft consequenties voor de invoering en het doorgaan van deze wetten. Het is afwachten welke onderwerpen daadwerkelijk behandeld worden in de huidige Tweede Kamer, omdat deze over iets meer dan een maand met verkiezingsreces gaat.

Daarnaast is de Wet betaalbare huur van minister de Jonge nog niet aangenomen. Deze wet zou, door herziening van het puntenstelsel, het verduurzamen van de verhuurde woningsector aanzienlijk moeten stimuleren. Aankomende tijd houden we de ontwikkelingen in deze wetsvoorstellen voor u in de gaten.

Tot slot

Er zijn talloze aantrekkelijke financiële regelingen om te verduurzamen. De overheid speelt daarbij een belangrijke rol. Ook in 2024 door het aanbieden van subsidies, fiscale voordelen en zelfs lagere belastingen door groen te beleggen.

Investeren in de verduurzaming kan u dus financiële voordelen geven en levert bovendien thuis vaak meer comfort. Daarnaast draagt u bij aan een beter milieu. Een mooie win-win.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.