Direct naar content

Het jaar 2023 is in zicht. Veel mensen willen het oude jaar 2022 nog goed afsluiten, ook op financieel en fiscaal gebied. Iedereen doet dat anders. Hieronder staan onze algemene fiscale eindejaarstips en enkele goede voornemens. Overleg met uw fiscalist en Private Banker over uw voorgenomen keuzes. Onderstaande tips zijn niet alleen gebaseerd op een selectie uit bestaande wetten en regelgeving, maar ook op de belastingplannen van het kabinet voor 2023 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen.

Tip 1. Optimaliseer de samenstelling van uw box 3 vermogen

Als u geplande privé-uitgaven nog in 2022 doet, betaalt u in 2023 tot maximaal 1,97% van het betaalde bedrag minder inkomstenbelasting in box 3. Deze besparing komt tot stand mits de aflossing ten laste gaat van bezittingen, anders dan bank- en spaartegoeden. In de nieuwe regeling voor box 3 worden bank- en spaartegoeden, doordat gerekend wordt met een laag fictief rendement in vergelijk tot dat op ‘overige bezittingen’, namelijk nauwelijks belast. In deze blog leest u daar alles over.

Met deze wetenschap in het achterhoofd, kunt u ook de samenstelling van uw box 3 vermogen optimaliseren. Het is wel zo dat in een aaneengesloten periode van drie maanden die aanvangt voor en eindigt na de peildatum (1januari), het heen en weer schuiven van vermogensbestanddelen kan worden genegeerd door anti-misbruikwetgeving.

Tip 2.  Schenkingsvrijstellingen benutten

Voor schenken bestaan diverse vrijstellingen. Ouders kunnen per kind in 2022 maximaal € 5.677 belastingvrij schenken, zonder voorwaarden. Voor anderen, zoals kleinkinderen, is het vrijgestelde bedrag € 2.274 in 2022. U kunt deze bedragen gewoon overmaken. Eenmalig kunt u een hoger bedrag belastingvrij schenken; daarvoor gelden dan wel bepaalde voorwaarden, zoals het doen van een beroep op de verhoogde vrijstelling in een aangifte schenkbelasting. Vanzelfsprekend moet u het geld ook kunnen missen. In deze blog leest u er meer over.

Bij schenking van een bedrag dat hoger is dan de vrijstelling zijn de ontvangers schenkbelasting verschuldigd. Bij kinderen bijvoorbeeld is dat 10% over de eerste € 130.425 en 20% over het meerdere. De tarieven voor erven en schenken zijn gelijk. Het kan daarom interessant zijn om een groter bedrag dan de vrijstelling te schenken, voor zover daarover 10% belasting is verschuldigd.

Tip 3. Benut de speciale schenkingsvrijstelling

Volgend jaar worden de mogelijkheden voor het benutten van de zogenaamde jubelton beperkt. Deze schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt in 2023 verlaagd tot een bedrag van € 28.947 en per 2024 helemaal afgeschaft. Wie toch al van plan was geld te schenken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning, danwel aflossing van de eigenwoningschuld, kan de volledige vrijstelling van maximaal € 106.671 nog dit jaar benutten.

De ontvanger van de schenking heeft met inbegrip van 2022 drie jaar de tijd om de schenking voor de eigen woning te besteden. Deze regeling blijft voor schenkingen gedaan in 2022 gehandhaafd. Deze kunnen dus nog in 2024 worden besteed aan de eigen woning. Lees hier alles over in deze blog.

Tip 4. Goede doelen financieel steunen

Giften aan erkende goede doelen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover het belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan  € 69.398, is het belastingvoordeel van aftrekbare giften in 2022 maximaal 40%. In 2023 is dit percentage 36,93%. In deze blog leest u meer over schenken aan goede doelen. En hier leest u meer over Filantropie Advies.

Tip 5. Via een lijfrente sparen

Wilt u dit jaar nog maximaal sparen via een lijfrente, om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen? De betaalde premie is aftrekbaar van uw inkomen in box 1 tegen maximaal 49,5%. Kijk op onze website als u wilt berekenen welk bedrag bij u over 2022 maximaal aan lijfrentepremie aftrekbaar is. U kunt meer lezen over kenmerken en voordelen van lijfrente in deze blog.

Tip 6. Partneralimentatie in 2022 afkopen

Moet u alimentatie betalen aan uw ex-partner? U kunt dan overwegen om deze alimentatieregeling af te kopen. Dan vervalt de betalingsplicht aan uw ex-partner in één keer. Betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover uw belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan € 69.398, is het belastingvoordeel in 2022 maximaal 40%, in 2023 maximaal 36,93%. Is de afkoopsom (veel) hoger dan uw inkomen in box 1? Dan kan dat voor u ook minder voordelig zijn. De ontvangst van een eenmalige hoge afkoopsom kan ook voor uw ex-partner nadelig uitvallen. In deze blog leest u meer over het afkopen van partneralimentatie.

Tip 7. Eigenwoningschuld (extra) aflossen

Is de netto hypotheeklast voor uw eigen huis, na verrekening van de hypotheekrenteaftrek, hoger dan het nettorendement na belasting op uw eigen middelen? Dan is het misschien financieel aantrekkelijker voor u om (extra op) uw eigenwoningschuld af te lossen. Als u wilt aflossen met privémiddelen, dan kan het voordelig zijn om dit nog in 2022 te doen. Deze privémiddelen behoren dan op 1 januari 2023 (peildatum) niet meer tot de rendementsgrondslag van box 3. Dit kan een besparing van maximaal 1,97% opleveren, mits de aflossing ten laste gaat van bezittingen anders dan bank- en spaartegoeden.  Laat u hierover goed adviseren. In deze blog leest u alles over de belastingheffing over uw eigen woning in 2023.

Tip 8. Voor starters gaat de vrijstelling van overdrachtsbelasting omhoog

Voor starters op de woningmarkt wordt de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor starters verhoogd. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen volgend jaar geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning van maximaal €440.000. Dit is in 2022 €400.000. Het moment van ondertekening van de notariële akte van levering is hier bepalend. Belangrijk daarbij is verder dat de vrijstelling komt te vervallen als de waarde van de te verkrijgen woning hoger is dan de vrijstelling. In deze blog leest u daar meer over.

Tip 9. Houd rekening met de overdrachtsbelasting

Kopers van vastgoed anders dan de eigen woning, betalen volgend jaar meer overdrachtsbelasting. Het hoge tarief voor de verkrijging van onder andere beleggingspanden en een tweede woning stijgt van 8% naar 10,4%. Het moment van ondertekening van de notariële akte van levering is hier bepalend. In deze blog leest u daar meer over.

Tip 10. Bundel uw zorgkosten

Zorgkosten zijn aftrekbaar voor zover ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. Hier leest u daar meer over. Door zorgkosten in een jaar te clusteren komt u mogelijk eerder boven deze drempel uit. Voor zover uw belastbaar inkomen in box 1 hoger is dan  € 69.398, is het belastingvoordeel in 2022 maximaal 40%, in 2023 maximaal 36,93%.

Tip 11. Let niet alleen op fiscale voordelen

U kunt met deze tips mogelijk profiteren van fiscaal voordeel. Maar misschien is deze laatste tip nog wel de belangrijkste. Het is belangrijk dat u zich bij het maken van keuzes niet alleen laat leiden door de fiscaliteit. Uw keuzes en de gevolgen daarvan moeten immers passend zijn in uw situatie. Tarieven en vrijstellingen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Uw keuzes en de gevolgen daarvan moeten wel bij uw situatie passen.

Terugkijken Webinar Eindejaarstips

Op maandag 7 november 2022 vond het webinar Eindejaarstips 2023 plaats. Experts Erwin van Elst en Peter Beets bespraken fiscale wijzigingen voor 2023 aan de hand van heldere voorbeelden. Dit alles onder de deskundige leiding van presentatrice Jade Clemens Agiss. Terugkijken kan via onderstaande knop.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.