Direct naar content
5 min. leestijd

Gaat u bijna met pensioen? Dan wilt u natuurlijk weten hoe uw pensioen ervoor staat. Hoeveel inkomen heeft u na uw pensionering te besteden en hoeveel heeft u nodig? Uit welke bronnen komt uw inkomen en wat zijn uw keuzemogelijkheden? En hoe gaat u uw vrije tijd invullen?

Als u met pensioen gaat, zal uw inkomen meestal uit een AOW- en pensioenuitkering bestaan. Vaak zijn er nog andere inkomensbronnen beschikbaar zoals vrijvallende lijfrenteverzekeringen. Of  heeft u een eigen woning, waarbij u de hypotheek voor een groot deel heeft afgelost. Misschien heeft u extra vermogen opgebouwd, dat u kunt gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Als u bijna met pensioen gaat, is het een goed moment om nog eens alle geldzaken op een rij te zetten.

AOW

In 2024 gaat de AOW-uitkering in op een leeftijd van 67 jaar. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd staan op 67 jaar. In 2028 gaat de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog, naar 67 jaar en 3 maanden. Dit volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De Sociale Verzekeringsbank geeft aan dat in 2024 een alleenstaande € 1.542 bruto per maand ontvangt. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan ontvangt u in 2024 per persoon € 1.048 bruto per maand. Wees ervan bewust, dat inmiddels de ingangsdatum van uw AOW meestal niet gelijk loopt met de ingangsdatum van uw pensioen.

Pensioen

U vindt op mijnpensioenoverzicht.nl informatie over uw AOW en het pensioen dat u bij al uw werkgevers heeft opgebouwd. Op basis hiervan kunt u inzicht krijgen over hoe uw pensioen eruit kan gaan zien. Er zijn enkele vragen die u zichzelf al kunt stellen voordat u met pensioen gaat, zoals:

1. Wilt u nog enkele dagen per week tot ingang van uw pensioen blijven werken?
Bij veel pensioenregelingen is het mogelijk om vóór uw pensionering in deeltijd te gaan werken. Bij deeltijdpensioen kunt u voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week met pensioen gaan, terwijl u de andere dagen nog doorwerkt.

2. Wilt u de hoogte van uw pensioen laten variëren?
Vaak kunt u de hoogte van uw pensioen laten variëren. Met een hoog/laag-pensioen kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld in de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te ontvangen. Vervolgens ontvangt u na deze periode levenslang minder pensioen. Dat kan interessant zijn als u in uw eerste pensioenjaren hogere uitgaven verwacht en later lagere uitgaven.

3. Wilt u eerder of later met pensioen?
U kunt ervoor kiezen om de ingangsdatum van uw pensioen eerder of later vast te stellen. Als u uw pensioen eerder laat ingaan, ontvangt u een lagere pensioenuitkering. Als vuistregel valt uw pensioenuitkering levenslang ongeveer 7% lager uit voor elk jaar dat u eerder stopt met werken en uw pensioen eerder laat ingaan. Omgekeerd krijgt u een hogere pensioenuitkering, als u later met pensioen gaat.

4. Heeft u een lijfrente afgesloten?
De meeste lijfrentes zijn afgesloten bij een bank of een verzekeraar. Als het opgebouwde kapitaal vrijvalt, kunt u hiermee een lijfrente-uitkering aankopen. U heeft dan de keuze om bij een verzekeraar of bank, de lijfrente-uitkering onder te brengen.

  • Bij de bank ontvangt u dan elke maand of elk jaar een bedrag over een vooraf afgesproken periode, minimaal 5 jaar (tijdelijke lijfrente) of minimaal 20 jaar (‘levenslange’ lijfrente). Dit is een goede optie als u na afloop van deze periode voldoende andere middelen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Bij vroegtijdig overlijden, komt het restant van het kapitaal toe aan de erfgenamen.
  • Bij een verzekeraar kunt u kiezen voor een bedrag over een vooraf afgesproken periode, minimaal 5 jaar (tijdelijke lijfrente) of een levenslange uitkering (levenslange lijfrente). Dit is een goede optie als u er verzekerd van wilt zijn dat u tijdelijk of tot overlijden een uitkering ontvangt om in uw levensonderhoud te voorzien. Bij vroegtijdig overlijden, komt het restant van het kapitaal toe aan de verzekeraar, tenzij in de polis staat vermeld dat de (lagere) uitkering overgaat op uw partner.

U kunt op de datum van vrijval een lijfrenterekening bij een bank openen of u kunt een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Een lijfrenteverzekering die is afgesloten vóór 2006 biedt meer flexibele mogelijkheden. Lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten vanaf 2006 zijn minder flexibel, maar kunt u in combinatie met bijvoorbeeld het eerder laten ingaan van uw pensioen goed gebruiken om uw inkomen aan te vullen. Uw bank, verzekeraar of tussenpersoon kan u informeren over alle keuzemogelijkheden.

5. Wilt u de overwaarde van uw huis benutten?
Veel huiseigenaren hebben de overwaarde van hun huis in de laatste jaren zien toenemen. Misschien wilt u een deel van deze overwaarde gebruiken om uw pensioeninkomen aan te vullen.

6.Wilt u uw pensioen aanvullen met uw vermogen ?
U kunt er ook voor kiezen om een deel van uw spaargeld en/of uw beleggingen te consumeren als aanvulling van uw inkomen. Welk deel van uw vermogen wilt u hiervoor reserveren?

Een nieuwe levensfase

Als u met pensioen gaat is dat niet alleen een financiële stap. Vaak wordt te weinig stil gestaan bij de sociale gevolgen. Hoe gaat u deze nieuwe levensfase invullen? Zijn uw partner en u hierop voldoende voorbereid? En is uw sociale netwerk buiten uw werk groot genoeg? Dit zijn enkele vragen om over na te denken als u zich voorbereidt op uw pensioen.

Een goede voorbereiding begint ruim voordat u met pensioen gaat. Hoe blijft u actief en waar haalt u voldoening uit? Misschien bent u van plan een nieuwe hobby op te pakken, overweegt u te beginnen met een studie, wilt u gaan reizen of meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Veel mensen willen na hun pensioendatum hun kennis, ervaring en netwerk blijven inzetten voor anderen. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden, zoals.

1. Vrijwilligerswerk
Twee op de vijf Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Misschien heeft u er al eens over nagedacht uw tijd in te zetten voor een goed doel. Goede doelen zijn actief op een breed terrein. Denk aan bescherming van natuur, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking. Maar ook in organisaties als muziek- en sportverenigingen zijn veel vrijwilligers actief.

2. Optreden als bestuurder of commissaris
De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan, omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Als bestuurder vertegenwoordigt u die instelling, u geeft leiding en u zorgt voor het goed functioneren van de instelling.

Een andere mogelijkheid is commissaris worden bij een BV. Een commissaris heeft specifieke taken. De commissaris houdt in ieder geval toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken.
Uit een bestuurders- of commissarissenrol rol kunnen specifieke aansprakelijkheden voortvloeien. Het kan raadzaam zijn om hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Tot slot

Stoppen met werken heeft niet alleen financiële gevolgen, maar ook sociale gevolgen. Een goede voorbereiding op deze nieuwe levensfase is belangrijk. Daarbij kan een goed overzicht van uw geldzaken niet worden gemist. Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met uw private banker en ontvang een Financieel Inzicht rapport. Als klant van ABN Amro MeesPierson kunt u dat zonder extra kosten via de website aanvragen.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.