Direct naar content
4 min. leestijd

Op 30 maart is het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel ingediend. Hiermee zijn we nu een stap verder in de richting van het in 2019 overeengekomen pensioenakkoord. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, dan kan het nieuwe pensioenstelsel vanaf 2023 worden ingevoerd, althans dan is de wet klaar. Pas in 2027 zullen alle pensioenregelingen aan de wet moeten voldoen.

Waarom een nieuw stelsel:

Het huidige stelsel is voornamelijk gebaseerd op het verleden waarbij het de gedachte was dat via een “doorsnee premie” iedereen, procentueel, evenveel voor het pensioen betaalt. Dit ongeacht de werkelijke kosten voor het pensioen. Door dit systeem betaalt de jongere deelnemer mee aan de premie voor de oudere deelnemer. Voorts zijn er de nodige maatschappelijke ontwikkelingen zoals, langer doorwerken, meerdere malen van baan veranderen, schevere verhouding van werkenden en gepensioneerden, rente ontwikkelingen en uiteraard het langer leven van de pensioengerechtigden waarmee we rekening gehouden moet worden.

Zelf je eigen pensioenspaarpot opbouwen:

De belangrijkste wijziging is dat een ieder zijn eigen pensioen gaat opbouwen op basis van een beschikbare premie. De ouderwetse eindloon- en middelloonregelingen zullen niet meer bestaan. Iedereen krijgt een zelfde percentage premie van de pensioengrondslag om voor zichzelf pensioen op te bouwen. Jongeren gaan dus niet meer meebetalen voor de ouderen. Dit betekent dat jongeren hierdoor meer pensioen opbouwen en ouderen juist minder.

Het pensioen voor de partner van de deelnemer, de nabestaande, wordt verzekerd op risicobasis en vervalt bij het einde van de dienstbetrekking. Dit betekent dat op de pensioendatum het aanwezige pensioenkapitaal gebruikt gaat worden voor zowel oudedags- als ook nabestaandenpensioen.

In de nieuwe situatie worden er geen gegarandeerde pensioenbedragen meer verzekerd zoals vanouds. Dit betekent dus dat het beleggingsrisico bij de deelnemer komt.

Reeds opgebouwde pensioenen

De opgebouwde pensioenaanspraken kunnen worden ingebracht in het nieuwe stelsel. Dit heet invaren! Als de pensioenfondsen hier niet voor kiezen dan moeten ze twee pensioensystemen naast elkaar administreren. Kiezen ze wel voor “invaren” dan verdwijnt de zekerheid van een gegarandeerde uitkering voor de deelnemer.

Collectieve solidariteitsbuffer

De omzetting naar het nieuwe stelsel heeft met name gevolgen voor de groep deelnemers, de middengroep, die jaren hebben meebetaald voor de ouderen en nu nog jaren voor hun pensioendatum zitten. Zij hebben jaren meebetaald voor de oudere deelnemers terwijl de nu jongere deelnemers niet voor hen meebetalen.

Hiervoor komt een collectieve pot van maximaal 15% van het collectieve pensioenvermogen als buffer voor financiële risico’s.

Wat lossen we op ?

De dekkingsgraad problematiek zal verdwijnen omdat er geen gegarandeerde pensioenen meer zijn. Wat houdt dit in:

Een dekkingsgraad van 100% houdt in dat het pensioenfonds aan de uitkeringsverplichting kan voldoen. Bij een verlaging van de rente moet er dus meer kapitaal aanwezig zijn om aan de uitkeringsverplichting te voldoen. Door een rentedaling wordt de dekkingsgraad lager en volgt er mogelijk een correctie (verlaging) van pensioenuitkeringen of er moet geld worden bijgestort. In het nieuwe stelsel gaat men uit van rendementsverwachtingen in plaats van een rekenrente.

Conclusie:

  • De omzetting naar het nieuwe stelsel is nog een hele klus met veel overleg
  • Hoe komt de persoonlijke spaarpot eruit te zien?
  • Wordt er ingevaren en komt er één spaarpot of komen er twee regelingen naast elkaar?
  • Hoe wordt de middengroep gecompenseerd?
  • Hoe wordt de solidariteitsreserve gevormd?

In dit blog heb ik de hoofdlijnen van de pensioenontwikkelingen beschreven om zo een beeld te schetsen van de belangrijkste veranderingen. Kortom, er is nog een heleboel werk voor de financieel adviseur!

Bent u ook benieuwd of u voldoende pensioen heeft opgebouwd om (op termijn) van een goede oude dag te kunnen genieten? Of dat u wellicht eerder wilt stoppen met werken, maar heeft u dan wel voldoende pensioen en/of vermogen opgebouwd?

U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht  via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen of door een Interactieve Vermogensplanning te laten maken.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.