Direct naar content

Frankrijk heft sinds jaar en dag een zuivere vermogensbelasting. Als bezitter van een tweede huis in Frankrijk kunt u daar ook mee te maken krijgen. Deze vermogensbelasting staat helemaal los van de inkomstenbelasting die u eventueel moet betalen als u uw vakantiehuis (ook) verhuurt. En de plus-value-heffing die u in Frankrijk betaalt als u het huis met winst verkoopt.

IFI in plaats van ISF

Per 2018 werd in Frankrijk de Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) vervangen door de Impôt sur la fortune Immobilière (IFI). De IFI is in tegenstelling tot de vroegere ISF een vermogensbelasting die alleen op onroerende zaken betrekking heeft. Voor iemand met alleen een tweede huis in Frankrijk maakt dat feitelijk geen verschil.

Waarde niet meer dan € 1,3 miljoen?

U hoeft alleen vermogensbelasting in Frankrijk te betalen als het totale belastbare Franse vermogen van uw huishouden meer dan € 1.300.000 bedraagt. Dat wil zeggen de waarde van het Franse huis minus de aftrekbare schulden. Wanneer de waarde van het Franse huis niet meer bedraagt dan € 1.300.000, is het niet van belang of hierop nog schulden in mindering komen. Want ook zonder aftrek van schulden hoeft u dan geen Franse vermogensbelasting te betalen.

Beperking aftrek schulden

Is de waarde van uw Franse vakantiewoning meer dan € 1.300.000? Dan maakt het wél uit of er een financieringsschuld in verband met de Franse woning is. Omdat die de heffingsgrondslag voor de Franse vermogensbelasting kan verlagen. Waardoor u minder belasting in Frankrijk hoeft te betalen. De aftrekbaarheid van schulden is sinds de invoering van de IFI in bepaalde gevallen beperkt.

Schulden waarop wordt afgelost

Hebt u een lening voor uw Franse huis waarop u tijdens de looptijd contractueel aflost (terugbetaalt)? Dan loopt het aftrekbare bedrag voor toepassing van de IFI lineair terug. Ook als de feitelijke terugbetaling volgens een ander schema – bijvoorbeeld annuïteiten – verloopt. Dat betekent dat elk jaar dat de contractuele looptijd verder verstrijkt een gelijk bedrag van de schuld afgaat (oorspronkelijke schuld gedeeld door de looptijd in jaren).

Aflossingsvrije leningen

De Franse regering wil voorkomen dat de eigenaar van een vakantiehuis de heffingsgrondslag voor de IFI langdurig laag kan houden door in het geheel niet af te lossen op de lening gedurende de looptijd. Daarom is bepaald dat bij aflossingsvrije leningen jaarlijks forfaitair een twintigste deel van de oorspronkelijke leensom afgaat. Oftewel voor toepassing van de IFI wordt de lening fictief in 20 jaar lineair afgelost. Ook als feitelijk geen aflossingen plaatsvinden.

Leningen bij BV of familie

Schulden die direct of indirect, via tussenkomst van een of meer vennootschappen, zijn aangegaan met de schuldenaar zelf, diens partner of minderjarige kinderen, zijn sowieso volledig van aftrek uitgesloten. Schulden die u bij uw eigen BV heeft afgesloten, zijn dus niet aftrekbaar. Voor schulden bij (een vennootschap van) andere familieleden – zoals (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zusters – geldt dat aftrek alleen mogelijk is als er normale leningsvoorwaarden gelden. Naast een zakelijke rentevergoeding is daarbij in het bijzonder van belang dat afspraken zijn gemaakt over de aflossing van de schuld en ook daadwerkelijk aflossingen plaatsvinden.

Waarde meer dan € 5 miljoen?

Bij zeer dure woningen wordt de aftrekbaarheid van schulden nog verder ingeperkt. Bedraagt de waarde van uw Franse onroerend goed meer dan € 5 miljoen en is het totaal van de aftrekbare schulden meer dan 60% van die waarde? Dan wordt slechts de helft van het gedeelte dat uitkomt boven 60% van de waarde in aftrek toegelaten. Tenzij u kunt rechtvaardigen dat u de schulden niet voornamelijk met een fiscaal doel bent aangegaan.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.