Direct naar content

Het kabinet wil in het Belastingplan 2025 de fiscale regels voor belasting bij het overdragen van een bedrijf aanpassen. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting hebben als doel te voorkomen dat een bedrijf in de problemen komt als gevolg van belastingbetaling.

De regering wil de regels naar eigen zeggen ‘eenvoudiger en robuuster’ maken. Ze heeft drie veranderingen voorgesteld en elke Nederlander kan hier van 19 april tot 19 mei 2024 zijn of haar mening over geven. Dat gaat via een zogeheten internetconsultatie. Wilt u weten hoe de regels nu luiden, lees dan ons artikel: ‘Bedrijfsopvolging: hoe werkt het fiscaal?’.

Wijzigingen

De drie voorgenomen wijzigingen zijn de volgende.

  • Alleen mensen die gewone aandelen met een minimumbelang van 5% in het geplaatste aandelenkapitaal hebben, kunnen de belastingvoordelen krijgen. De regering wil bijvoorbeeld opties op aandelen en winstbewijzen uitsluiten.
  • De regering wil voorkomen dat mensen de regels omzeilen door ‘trucjes te gebruiken’, zoals het verkopen en terugkopen van een bedrijf.
  • Tegenover de verscherping van de toegang tot de regelingen staan versoepelingen: zo wordt de minimale voortzettingstermijn bijvoorbeeld verkort van 5 naar 3 jaar.

Lees u ons artikel: ‘Bedrijfsopvolging: wat brengt de toekomst’ voor meer informatie.

Het kabinet wil dus graag weten wat mensen van deze veranderingen vinden voordat de regels definitief worden vastgesteld. Hieronder een paar punten die ons opvielen in de berichtgeving.

Minstens 5%

Deze regeling is niet bedoeld om de eerdere versoepeling van de zogeheten verwateringsregels ongedaan te maken. Met ingang van 1 januari 2024 is de voorwaarde vervallen van ‘ten minste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam’. Met deze aanpassing werd beoogd dat familiebedrijven die van generatie op generatie zijn overgegaan toegang krijgen tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, ook als de belangen vergaand verwaterd zijn. De lobby van familiebedrijven om deze maatregel mogelijk te maken heeft aandacht gekregen in de pers. Zoals geschreven is de wijziging van de regeling wel bedoeld om opties op aandelen en winstbewijzen, die een bepaald belang vertegenwoordigen, uit te sluiten.

Dubbel-BOR en rollator

Deze twee vormen worden sinds het begin van het proces genoemd. Bij de dubbel-BOR schenken ouders bijvoorbeeld hun bedrijf aan hun kind, kopen dit vervolgens terug waarna ze dit weer via de BOR schenken aan het kind. Het kabinet stelt hierbij voor om de minimumbezitstermijn van momenteel 1 jaar bij overlijden en 5 jaar bij schenking te verlengen. Dit geldt voor erflaters en schenkers van (ruim) boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is de bedoeling om via een antimisbruikbepaling deze vorm breed te bestrijden.

Bij ‘rollatorinvesteringen’ koopt een ouder familielid voor een groot bedrag een bedrijf met als voornaamste doel besparing van de erfbelasting door de beoogde erfgenaam. Er is dan volgens de regering geen sprake van daadwerkelijke bedrijfsopvolging.

Het is terecht dat de regering hierin geen echte bedrijfsopvolging in ziet. Men kan zich echter afvragen of het schenken van een verwaterd ‘familiebelang’ van bijvoorbeeld 0,3% wel als zodanig kwalificeert. De BOR en DSR zijn belangrijke regelingen om in stand te houden. Een klein belang kan veel waarde vertegenwoordigen, maar zijn de faciliteiten hier nodig? Het is lastig om belasting te betalen over vermogen dat minder liquide is. Dat geldt evenzeer voor aan derden verhuurd vastgoed, waarvoor de faciliteiten inmiddels niet meer open staan. Een regeling voor gespreide betaling van de belasting ligt dan wellicht meer voor de hand dan een grote vrijstelling.

Consultatie

Als u mee wilt doen aan deze consultatie, klik dan hier. Feitelijk vraagt men aan u of u aandachtspunten heeft voor de aangekondigde maatregelen. Een voorbeeld van een vraag is de volgende: ‘Heeft u aandachtspunten bij de voorgestelde maatregel om de zogenoemde dubbel-BOR tegen te gaan?’. U kunt dan in een invulveld uw gedachten kwijt. Heeft u gedachten hierover, laat ze dan zeker horen in de consultatie

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.