Direct naar content
5 min. leestijd

Als u met pensioen gaat, zal uw inkomen meestal uit een AOW-uitkering en een pensioenuitkering bestaan. De AOW leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Het is verstandig deze check te doen. Hoeveel inkomen u na uw pensionering nodig heeft, is namelijk lastig te bepalen. Een veelgebruikte richtlijn is 70% van uw inkomen voorafgaand aan uw pensioen. De gedachte hierachter is dat u met 70% van dit inkomen na uw pensionering uw levensstijl kunt blijven voortzetten.

Hoeveel inkomen u echt nodig heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke financiële- en gewenste situatie. Het kan zijn dat u in de eerste jaren netto meer wilt besteden dan u aan AOW en pensioen bij elkaar krijgt en dat u hieraan op latere leeftijd voldoende heeft.  Misschien heeft u zelfs een deel van uw vermogen nodig om uw pensioen aan te vullen. Of overweegt u nog andere maatregelen te nemen. In dit blog zet ik een aantal mogelijkheden op een rij.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Veel mensen hebben weinig inzicht in hun pensioenopbouw en de mogelijkheden van hun pensioen. Om meer inzicht hierin te krijgen, kunt u zich oriënteren op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u informatie over uw AOW-inkomen en het pensioen dat u bij (al uw) werkgevers heeft opgebouwd. Als u een klein pensioen heeft opgebouwd (€ 500,- p/jaar) dan wordt dit afgekocht en ontvangt u, op de pensioendatum, een uitkering ineens.

Sommige pensioenregelingen kennen een keuzevrijheid bij de opname van het pensioen in een zogenaamde hoog-laag constructie waarbij de hoogste uitkering 100% tegenover 75% is. Ook kan er de mogelijkheid zijn om het nabestaanden pensioen om te ruilen tegen oudedagspensioen. Kortom, let op de flexibiliteit in de pensioenregeling.

Wat is uw gewenste pensioen?

Vanaf het moment dat u stopt met werken heeft u minder inkomen. Misschien is het nodig om extra geld opzij te zetten om daarmee later uw pensioen aan te vullen. Daarom is het verstandig om u tijdig te verdiepen in uw financiële mogelijkheden en wensen. Dit kunt u doen door de volgende vragen te beantwoorden en hiermee een financieel plan laten opstellen.

 • Hoe staat uw huidige inkomen en vermogen er voor?
 • Hoe hoog zijn uw uitgaven en zijn er besparingen mogelijk?
 • Hoeveel inkomsten heeft u nodig als u stopt met werken?
 • Wilt u eerder stoppen met werken of minder gaan werken?
 • Wat is de verwachte ontwikkeling van uw inkomen en uw vermogen?

Hoe kunt u uw pensioen aanvullen?

Bekijk op welke manieren u kunt zorgen voor extra vermogen voor als u met pensioen gaat.  Een pensioenaanvulling is eigenlijk niets anders dan zorgen voor extra vermogens opbouw. Soms kunt u via de pensioenregeling van uw werkgever extra pensioen opbouwen. U betaalt dan extra premie, waardoor u meer pensioen opbouwt. Er zijn ook andere manieren om uw pensioen verder aan te vullen:

 1. Zelf pensioen opbouwen door lijfrentekapitaal
  U kunt zelf op een fiscaal voordelige manier extra pensioen opbouwen door hiervoor te sparen via een lijfrente bankspaarrekening. Als u met pensioen gaat, kunt u het opgebouwde bankspaartegoed omzetten in lijfrente uitkeringen. U ontvangt dan elke maand of elk jaar een bedrag over een vooraf afgesproken, door de wet vastgestelde, periode of tot het moment van uw overlijden.
 2. Besparen door uw hypotheek (extra) aflossen
  Huizenbezitters bouwen vermogen op als zij hun hypotheek afbetalen. Door deze aflossingen neemt de overwaarde van hun huis toe. Misschien wilt u later nog een deel van deze overwaarde gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Het opnemen van de overwaarde middels een hypotheek is wel aan voorwaarden verbonden die de bank stelt bij een hypotheek verstrekking. Of het verstandig is om uw hypotheek extra af te lossen, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie en uw hypotheekvoorwaarden. Daarbij speelt het rendement een belangrijke rol. Aflossen van uw hypotheek is financieel aantrekkelijk als het netto rendement van uw spaargeld en uw beleggingen (die u gebruikt om af te lossen) in box 3 lager is dan de netto kosten van uw hypotheek in box 1.
 3. Sparen
  U kunt door te sparen vermogen opbouwen. Een voordeel van sparen is, dat u weet waar u aan toe bent. Ook kunt u met een reguliere spaarrekening altijd bij uw geld. Door te sparen zijn met name financiële doelen op kortere termijn goed te realiseren. Echter de rente op spaargeld is inmiddels tot het nulpunt gedaald. Dat maakt het moeilijk om met alleen de inleg van spaargeld voldoende extra vermogen op te bouwen om later daarmee uw pensioen aan te vullen.
 4. Beleggen als alternatief?
  U kunt er ook voor kiezen om extra vermogen op te bouwen door in combinatie met sparen een deel van uw vermogen te beleggen, bijvoorbeeld via beleggingsfondsen in aandelen of in onroerend goed. Met beleggen kunt u op langere termijn vaak een hoger rendement realiseren, maar beleggen is niet zonder risico’s. De waarde van beleggingen kan veranderen. Met beleggen kunt u (een deel van) uw inleg verliezen. Met beleggen kunt u vaak gemakkelijker vermogen opbouwen om uw financiële doelen op langere termijn te bereiken.

Hoeveel vermogen wilt u jaarlijks opbouwen?

Als u een goed inzicht in uw geldzaken heeft, kunt u een inschatting maken hoeveel vermogen u extra wilt opbouwen om daarmee uw pensioen aan te vullen. Vervolgens kunt u laten berekenen, hoeveel kapitaal u hiervoor jaarlijks moet inleggen. Dat is met name afhankelijk van de duur van de periode die u wilt aanvullen, het bedrag dat u jaarlijks nodig heeft als pensioenaanvulling en het rendement op uw vermogen. Hoe hoger het rendement, hoe minder kapitaal u hoeft te reserveren om voldoende extra vermogen op te bouwen. Hiervoor is bij uitstek het maken van een financiële planning aan te raden.

Vermogensopbouw is maatwerk

De opbouw van vermogen voor later kunt u op verschillende manieren vorm geven. Wat het beste bij u past, is afhankelijk van uw financiële situatie en wensen. Bekijk tenminste een keer per jaar hoe uw pensioen ervoor staat.

U kunt uw financiën in kaart laten brengen door een Financieel Inzicht rapport via de website van ABN AMRO MeesPierson aan te vragen. Bespreek uw huidige situatie en wensen met uw private banker. Als het nodig is, kunt u dan op tijd maatregelen nemen om voldoende vermogen voor later op te bouwen.

Download de whitepaper

Wilt u meer weten over vermogensoverdracht en hoe u het regelen van uw nalatenschap kunt aanpakken? Download dan de whitepaper ‘Vermogensoverdracht aan de volgende generatie’.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.