Direct naar content

De verplichte eigen bijdrage voor zorgkosten is nog vaak een onderwerp van maatschappelijke discusse. Veel mensen zijn bevreesd, dat zij ooit nog een groot deel van hun eigen vermogen moeten gebruiken om de eigen bijdrage voor zorgkosten te betalen. Maar is deze vrees wel terecht? Is de hoogte van de eigen bijdrage voor zorgkosten een reële bedreiging voor uw vermogen? Of zijn de financiële gevolgen te overzien?

Lage zorgkosten bij een beperkte zorgbehoefte

Bij een beperkte zorgbehoefte volstaat meestal een combinatie van mantelzorg en hulp van buitenaf. Zo neemt de wijkverpleging een deel van de medische hulp over. Zoals hulp bij het opstaan en aankleden en het toedienen van medicijnen. De kosten hiervoor worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat deze zorg deel uitmaakt van het basispakket hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.  

Wie praktische hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen, kan ook een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan onder andere om (taxi)vervoer, hulpmiddelen  en huishoudelijke hulp. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente, die bepaalt of en in welke mate mensen hulp nodig hebben. Hiervoor geldt een vast abonnementstarief van maximaal € 19 per maandDaarbij wordt niet gekeken naar de hoogte van het inkomen, het vermogen en het gebruik.  

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage voor zorgkosten?

De eigen bijdrage voor zorgkosten speelt met name voor mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlzkomen te vallen. Dit is het geval als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen en u de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Er ontstaat dan recht op verblijf in een zorginstelling. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Afhankelijk van hoe u uw zorg organiseert, betaalt u een hoge of een lage eigen bijdrage voor zorgkosten. 

Hoe wordt de eigen bijdrage voor zorgkosten berekend?

De overheid stelt de eigen bijdrage vast op basis van uw verzamelinkomen uit box 1, box 2 en box 3 van twee jaar eerder plus 4 procent van het belastbaar vermogen in box 3. Wie vermogen heeft, wordt geacht daar inkomen uit te halen door te sparen of te beleggen. Of dit inkomen ook daadwerkelijk wordt behaald doet er niet toe. Maar de huidige zeer lage spaarrente maakt het in de praktijk vooral voor spaarders lastig om een dergelijk rendement te behalen. Voor uw eigen situatie kunt u een berekening maken op de website van het CAK. 

Wanneer is de hoge eigen bijdrage van toepassing?

De maximale eigen bijdrage in 2021 bedraagt afgerond € 29.600 per jaar. Dit is de hoge eigen bijdrage en die geldt voor mensen die in een zorginstelling wonenZij hebben 24 uur per dag zorg of toezicht nodig. In een zorginstelling heeft u recht op een compleet pakket van wonen, eten en zorg. Maar soms zijn er nog extra kosten voor bijvoorbeeld een wandeling buiten of het wassen van kleding. Bent u een echtpaar en gaat u beiden naar het verzorgingshuis? Dan betaalt u samen eenmaal de hoge eigen bijdrage van maximaal € 29.600 per jaar. 

Wanneer is de lage eigen bijdrage van toepassing?

De eerste 4 maanden in een zorginstelling geldt de lage eigen bijdrage. Deze bedraagt maximaal 
€ 900 per maand. Als u alleenstaand bent, bedraagt de totale eigen bijdrage voor het eerste jaar in een verzorgingshuis dus maximaal ongeveer € 23.300. 

Bent u een echtpaar en gaat één van de partners naar het verzorgingshuis? Dan geldt de lage eigen bijdrage van maximaal € 10.800 per jaar. Naast deze kosten draagt u immers ook nog de woonlasten van uw huidige woning en kosten voor levensonderhoud.  

Gaat u de zorg thuis organiseren? Dan geldt ook de lage eigen bijdrage van maximaal 
€ 10.800 per jaar. Bent u een echtpaar en heeft u beiden thuis intensieve zorg nodig? Dan geldt de lage eigen bijdrage voor u beiden.

Relatie tussen maximale eigen bijdrage zorgkosten en vermogen

Vanaf welk inkomen en vermogen gaat u de maximale eigen bijdrage betalen? Een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen bereikt in 2021 de maximale hoge eigen bijdrage van € 29.600 per jaar bij een vermogen van ongeveer € 450.000. Is er geen vermogen? Dan geldt de maximale hoge eigen bijdrage op basis van een bruto inkomen in box 1 (AOW en pensioen) vanaf ongeveer 
€ 60.000 per jaar. 

Voor de betaling van de maximale lage eigen bijdrage komen we op een hoger vermogen uit. Voor iemand met alleen een AOW-uitkering geldt de maximale lage eigen bijdrage bij een vermogen van ongeveer € 1.100.000. 

Tot slot

Ouderen worden steeds ouder en zij blijven langer vitaal. Circa 92% van de 75-plussers woont zelfstandig thuis. De kans is klein dat u in een zorginstelling komt te wonen en daarbij is dan de verblijfsduur tegenwoordig beperkt tot gemiddeld 1,5 jaar. Als we ook nog eens kijken naar de rekenregels van de eigen bijdrage voor zorgkosten, is de hoogte van de eigen bijdrage geen reële bedreiging voor uw vermogen. Er zal niet snel een situatie ontstaan dat u flink moet interen op uw vermogen om de eigen bijdrage te betalen.  

Vermogen schenken uit angst dat uw vermogen door de bijdrage voor zorgkosten wordt bedreigd, is niet nodig. Ook is het niet nodig om in een langstlevendetestament te bepalen, dat de kinderen hun erfdelen kunnen opeisen als de langstlevende een eigen bijdrage voor zorgkosten moet betalen. Het is verstandiger om u meer te concentreren op de levensfase vóór het betreden van een verpleeghuis met aandacht voor het creëren van een fijne woonomgeving en zonodig de inkoop van goede zorg.  

 

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.