Direct naar content

Enkele jaren geleden leidde de eigen bijdrage voor zorgkosten tot veel commotie. De gedachte om ‘je eigen vermogen te moeten opmaken’ is kennelijk voor veel mensen een schrikbeeld. Het kabinet Rutte 3 heeft nieuwe plannen ontwikkeld om de berekening van de eigen bijdrage aan te passen. Wat is de stand van zaken op dit moment voor de ouderenzorg?

Extra inkomen uit vermogen van 8%

In 2013 wijzigde de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ. We werden geacht 8% extra inkomen uit ons vermogen te realiseren. Samen met de 4% van box 3 bracht ons dat op 12% (fictief) inkomen uit vermogen. Veel mensen vonden dat onrechtvaardig en vaak ontstond de gedachte: “als ik dat vermogen niet heb, word ik ook niet geacht dat extra inkomen te hebben”. Schenken is een mogelijkheid om van vermogen af te komen.

Olie op het vuur vormde de invoering van de tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 eind 2013 en in 2014. Schenken was toen een veel besproken onderwerp en dan ook nog een ‘actievrijstelling’ erbij. De verwachting was dat er ongeveer 20.000 keer gebruik zou worden gemaakt van de tijdelijke vrijstelling. Dat werd bijna 160.000 keer!

De AWBZ is inmiddels geschiedenis. De eigen bijdrage geldt nu voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wmo is voor de fase ‘zorg thuis’ en de Wlz voor de fase waarin 24 uur zorg of toezicht nodig is.

Eigen bijdrage zorgkosten in 2018

De maximale eigen bijdrage in 2018 is afgerond € 28.000 per jaar. Dit is de hoge eigen bijdrage en die geldt voor mensen in een zorginstelling. Dit zijn mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Een zorginstelling is ‘all inclusive’: wonen, eten en zorg. Maar soms zijn er nog extra kosten voor bijvoorbeeld een wandeling buiten of het wassen van kleding.

De eerste 6 maanden in de zorginstelling geldt overigens de lage eigen bijdrage. Deze bedraagt ongeveer maximaal € 850 per maand. De eigen bijdrage voor het eerste jaar in het verzorgingshuis bedraagt aldus maximaal ongeveer € 19.100.

Bent u de helft van een echtpaar en gaat uw partner naar het verzorgingshuis? Dan geldt steeds de lage eigen bijdrage van maximaal € 10.200 per jaar. Naast deze lasten heeft u immers ook woon- en leeflasten voor uzelf. Gaat u beiden naar het verzorgingshuis? Dan betaalt u samen eenmaal de hoge eigen bijdrage van maximaal € 28.000 per jaar.

Gaat u de zorg thuis organiseren? Dan geldt steeds de lage eigen bijdrage. Bent u een echtpaar en heeft u beiden zorg nodig? Dan geldt de lage eigen bijdrage voor u beiden.

Overigens moeten we niet vergeten dat de eigen bijdrage ook letterlijk een ‘bijdrage’ is. De totale kosten voor een jaartje verzorgingshuis bedragen ongeveer € 70.000 per jaar. Dus zelfs als u de maximale hoge eigen bijdrage betaalt, is het niet zo dat u anderen subsidieert. Dat gebeurt door alle werkenden!

Eigen bijdrage zorgkosten en vermogen

Vanaf welk inkomen en vermogen gaat u de maximale eigen bijdrage betalen? Een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen bereikt in 2018 de maximale hoge eigen bijdrage van € 28.000 per jaar bij een vermogen van ongeveer € 250.000. Is er geen vermogen? Dan geldt de maximale hoge eigen bijdrage op basis van een inkomen in box 1 (pensioen) bij een bruto inkomen vanaf ongeveer € 60.000 per jaar.

Voor de maximale lage eigen bijdrage komen we op een hoger vermogen en inkomen uit. Voor iemand met alleen een AOW-uitkering geldt de maximale lage eigen bijdrage bij een vermogen van ongeveer € 750.000.

U kunt deze bedragen zien als algemene richtsnoeren. Voor uw eigen situatie kunt u een berekening maken op de website van het CAK.

Eigen bijdrage vanaf 2019

Het kabinet Rutte 3 heeft geconstateerd dat mensen in de zorgfase vaak te maken hebben met een stapeling van kosten. Daarom komt het kabinet met voorstellen om de lasten te beperken.

In de plannen speelt de eigen bijdrage vanaf 1 januari 2019 feitelijk alleen nog een rol voor de Wlz. Voor de Wmo wordt een vast abonnementstarief voorgesteld van € 17,50 per 4 weken. En voor de Wlz gaat het extra inkomen uit vermogen terug van 8% naar 4%. Het lijkt erop dat een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen vanaf 2019 de maximale hoge eigen bijdrage van € 28.000 per jaar moet betalen bij een vermogen van ongeveer € 450.000. In 2018 is dat dus nog € 250.000. Dit heeft tot gevolg dat de verhouding tussen de eigen bijdrage en het vermogen verandert. Er zal minder snel de situatie ontstaan dat iemand moet interen op zijn vermogen om de eigen bijdrage te betalen. Voor veel mensen zal dat een opluchting zijn.

Het is wel zo dat de plannen van het kabinet nog gerealiseerd moeten worden. En het is afwachten hoe ze precies uitpakken.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.