Direct naar content

Als belegger bent u altijd op zoek naar rendement met een passend risico. Dit rendement wordt bepaald door rente, dividenden of koersstijging. Maar ook door de fiscale behandeling. Om het sparen en/of beleggen in duurzame fondsen extra aantrekkelijk te maken zijn er diverse fiscale voordelen. In deze blog leest u daar meer over.

Wat zijn groene beleggingen?

Groen sparen en groen beleggen houdt in dat u investeert in fondsen of bij banken die deelnemen in bepaalde duurzame projecten. Dit zijn projecten in Nederland of in bepaalde ontwikkelingslanden en bijvoorbeeld gericht op milieubescherming. Veel aangeboden duurzame beleggingsfondsen komen niet in aanmerking voor de extra fiscale mogelijkheden. Een groene spaarrekening of belegging geeft alleen een fiscaal voordeel als door de Nederlandse overheid een groenverklaring is afgegeven. Naast het fiscale voordeel heeft u natuurlijk ook het rendement op uw investering.

Wat is uw fiscale voordeel in 2024?

Voor groene spaartegoeden en/of groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3. Op basis van de tarieven voor 2023 is met een tabel correctiefactor te berekenen wat uw maximale fiscale voordeel is in 2024. De al bekende factor (1,099%) is tijdens de parlementaire behandeling van het belastingplan 2024 aangepast naar 1,096%. Daardoor is het vrijgestelde bedrag voor 2023 gestegen naar ongeveer € 71.000 (ongeveer €142.000 voor fiscale partners) in 2024. U betaalt alleen belasting over de waarde van uw groene beleggingen of groene spaartegoeden voor zover dit saldo hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

De berekening van het fiscale voordeel is in 2023 gewijzigd. Vanaf 2023 wordt de berekening van het rendement op het vermogen bepaald op basis van de vermogenscategorieën (‘banktegoeden’, ‘overige bezittingen’ en ‘schulden’). Dit wordt ook wel de forfaitaire spaarvariant genoemd. Bij uw aangifte inkomstenbelasting trekt u eerst de vrijstelling af van de groene beleggingen. Heeft u dan nog een deel van de vrijstelling over, dan trekt u dat deel af van uw groene spaargelden. De vrijstelling is nooit meer dan de totale waarde van uw groene beleggingen en groene spaartegoeden samen.

Naast de vrijstelling in box 3 heeft u nog een extra fiscaal voordeel. Op de totaal berekende inkomstenbelasting mag u een bedrag in mindering brengen. Deze belastingkorting bedraagt 0,7% van uw (vrijgestelde) inleg.

Het belastingvoordeel geldt in principe wanneer u de groene investeringen in bezit heeft op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Uw maximale fiscale voordeel

De belastingdruk en het fiscale voordeel tussen groen sparen en groen beleggen is verschillend. Hieronder berekenen wij uw maximale fiscale voordeel op basis van de tarieven en berekende vrijstellingen voor 2024. Daarnaast zijn sommige cijfers (zoals het forfaitaire spaarrendement) in onderstaande tabel schattingen, pas na afloop van 2024 zullen de definitieve cijfers bekend zijn.

 

Uw gezamenlijke fiscale voordeel kan dus oplopen van maximaal ongeveer € 2.000 (bijna 1,4%) bij groen sparen tot bijna € 4.100 (ongeveer 2,9%) als u groen belegt. Overigens kan het fiscale voordeel voor groen sparen nog oplopen als het forfaitaire rendement (dat tegen het einde van 2024 wordt vastgesteld) oploopt. Daar komt dan het spaarrendement of mogelijke beleggingsrendement nog bij.

Forse versobering van de regeling vanaf 2025

Helaas is tijdens de behandeling van het belastingplan voor 2024 een amendement aangenomen met gevolgen voor de huidige regeling. In het amendement worden de voordelen van de bedrijfsopvolgingsregeling vergroot, ten koste van de regeling voor groen sparen en beleggen. Vanaf 1 januari 2025 wordt de belastingvrijstelling verlaagd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners). Vanaf 2027 zal de belastingvrijstelling zelfs helemaal vervallen. Ook de heffingskorting voor groen sparen en beleggen wordt in 2027 aangepast. Dus alléén als u investeert in groene spaargelden of beleggingen voor de peildatum van 1 januari 2024 kunt u nog optimaal profiteren van de fiscale voordelen voor 2024, daarna worden de fiscale voordelen minder interessant.

Het rendement van groene beleggingen en groen sparen

Het rendement van duurzame beleggingen is vergelijkbaar of soms zelfs beter dan een belegging die minder gericht is op milieu, maatschappij en bestuur. De rente van groen sparen is ook aantrekkelijk. Bijvoorbeeld biedt ABN AMRO een groen spaardeposito aan met een aantrekkelijke rente. Het bijkomende fiscale voordeel maakt duurzaam investeren extra interessant.

Tot slot

Het belastingvoordeel dat u heeft, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de hoogte van uw investering en of u duurzaam spaart of duurzaam belegt. Er zijn fiscale voordelen die helaas versoberen. Maar door duurzaam te sparen of te beleggen heeft u nog steeds een fiscaal voordeel én draagt u bij aan een beter milieu!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.