Direct naar content

Als belegger bent u altijd op zoek naar rendement met een passend risico. Dit rendement wordt bepaald door rente, dividenden of koersstijging. Maar ook door de fiscale behandeling. Om het sparen en/of beleggen in duurzame fondsen extra aantrekkelijk te maken zijn er diverse fiscale voordelen. In deze blog leest u daar meer over.

Wat zijn groene beleggingen?

Groen sparen en groen beleggen houdt in dat u investeert in fondsen of bij banken die deelnemen in bepaalde duurzame projecten. Dit zijn projecten in Nederland of in bepaalde ontwikkelingslanden en bijvoorbeeld gericht op milieubescherming. Veel aangeboden duurzame beleggingsfondsen komen niet in aanmerking voor de extra fiscale mogelijkheden. Een groene spaarrekening of belegging geeft alleen een fiscaal voordeel als door de Nederlandse overheid een groenverklaring is afgegeven. Naast het fiscale voordeel heeft u natuurlijk ook het rendement op uw investering.

Wat is uw fiscale voordeel?

Voor groene spaartegoeden en/of groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3. Dit vrijgestelde bedrag is in 2023 € 65.072 (€130.144 voor fiscale partners). U betaalt alleen belasting over de waarde van uw groene beleggingen of groene spaartegoeden voor zover dit saldo hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

De berekening van het fiscale voordeel is in 2023 gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De berekening van het rendement op het vermogen wordt nu bepaald op basis van de vermogenscategorieën (‘banktegoeden’, ‘overige bezittingen’ en ‘schulden’). Dit wordt ook wel de forfaitaire spaarvariant genoemd.

Bij uw aangifte inkomstenbelasting trekt u eerst de vrijstelling af van de groene beleggingen. Heeft u dan nog een deel van de vrijstelling over, dan trekt u dat deel af van uw groene spaargelden. De vrijstelling is nooit meer dan de totale waarde van uw groene beleggingen en groene spaartegoeden samen.

Naast de vrijstelling in box 3 heeft u nog een extra fiscaal voordeel. Op de totaal berekende inkomstenbelasting mag u een bedrag in mindering brengen. Deze belastingkorting bedraagt 0,7% van uw (vrijgestelde) inleg. Er zijn zelfs kabinetsplannen om de korting op de te betalen belasting te verhogen van 0,7% naar 1,1%. Daardoor kan uw voordeel nog hoger worden.

Het belastingvoordeel geldt in principe wanneer u de groene investeringen in bezit heeft op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Uw maximale fiscale voordeel

Op basis van de huidige tarieven (2023) is te berekenen wat uw maximale fiscale voordeel is bij het investeren in groene spaartegoeden of groene beleggingen. De belastingdruk en het fiscale voordeel tussen groen sparen en groen beleggen is verschillend. Hieronder berekenen wij uw maximale fiscale voordeel op basis van de tarieven en vrijstellingen voor 2023. Overigens zijn sommige cijfers in onderstaande tabel schattingen, pas na afloop van 2023 zullen de definitieve cijfers bekend zijn.

Uw gezamenlijke fiscale voordeel kan dus oplopen van maximaal € 1.061 bij groen sparen tot wel € 3.481 als u groen belegt. Daar komt dan het spaarrendement of mogelijke beleggingsrendement nog bij.

Het rendement van groene beleggingen en groen sparen

Het rendement van duurzame beleggingen is vergelijkbaar of soms zelfs beter dan een belegging die minder gericht is op milieu, maatschappij en bestuur. De rente van groen sparen is ook aantrekkelijk. Bijvoorbeeld biedt ABN AMRO een groen spaardeposito aan met een aantrekkelijke rente. Het bijkomende fiscale voordeel maakt duurzaam investeren extra interessant.

Tot slot

Het belastingvoordeel dat u heeft, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de hoogte van uw investering en of u duurzaam spaart of duurzaam belegt. Maar door duurzaam te sparen of te beleggen heeft u een mooi fiscaal voordeel en draagt u bij aan een beter milieu!

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.