Direct naar content

‘Een lot uit de loterij’! Maar dan letterlijk. Wie een groot geldbedrag in een loterij wint, heeft vaak veel vragen. Vooral veel praktische vragen. Want de wereld van een loterijwinnaar kan behoorlijk op z’n kop staan na het winnen van zo’n prijs. Fiscale vragen komen waarschijnlijk op de laatste plaats, maar zijn niet minder belangrijk. Hieronder enkele vragen over de aangifte inkomstenbelasting bij een gewonnen prijs. En de vraag wat er gebeurt als u uw prijs deelt met anderen.

Wat gebeurt er met mijn belastingaangifte?

Een (grote) prijs in de loterij kan belangrijke gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting. Als u de prijs in 2018 heeft gewonnen, gaat het voor het eerst om uw aangifte inkomstenbelasting over 2019. Niet over die over 2018, omdat de peildatum (1 januari) daarvoor voorbij is.

Misschien krijgt u als loterijwinnaar voor het eerst te maken met box 3? Of u had al vermogen in box 3 en valt u wellicht straks in een vermogensschijf met een hogere belastingdruk? Op de pagina ‘Berekening belasting over inkomen uit vermogen over 2018’ van de Belastingdienst leest u er meer over.

Is mijn gehele vermogen belast?

In box 3 wordt het forfaitair inkomen uit sparen en beleggen belast met inkomstenbelasting. Het vermogen in deze box bestaat onder andere uit spaargeld, effecten, een tweede woning en verhuurd vastgoed. De eerste €30.000 aan vermogen is in ieder geval vrijgesteld (fiscaal partners: samen €60.000) als ‘heffingvrij vermogen’. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke vrijstellingen in box 3 die u mogelijk kunt benutten. En niet al uw bezittingen tellen mee voor box 3. Onder andere op de pagina’s ‘Welke bezittingen zijn vrijgesteld?’ en ‘Aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen’ van de Belastingdienst en in mijn blog ‘Belastingaangifte: uw oldtimer in of uit box 3?’ leest u er meer over.

Wat is het moment van belastingheffing?

Op 1 januari van ieder jaar om 0:00 uur wordt uw vermogen in box 3 bepaald. Daarover berekent de Belastingdienst de te betalen inkomstenbelasting in deze box voor het gehele komende kalenderjaar. Had u op dat moment uw prijs ontvangen of had u toen recht op uw prijs, omdat de trekking al eerder had plaatsgevonden? Dan behoort het bedrag van uw prijs tot uw vermogen voor box 3 op deze peildatum. Het moment waarop uw prijs is bijgeschreven op uw bankrekening, is daarvoor niet van belang. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad over de gewonnen hoofdprijs van 20 miljoen euro in de oudejaarsloterij op 31 december 2004. Deze prijs werd op 4 januari 2005 bijgeschreven op de bankrekening van de winnaar van deze hoofdprijs.

Wat gebeurt er als ik de gewonnen prijs deel met anderen?

Deelt u uw gewonnen prijs met anderen? Dan zal meestal sprake zijn van een schenking waarover de verkrijger schenkbelasting moet betalen, afgezien van vrijstellingen. Een kind betaalt 10% tot 20% schenkbelasting, afhankelijk van de grootte van de ontvangen schenking. Doet u een gift aan een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling? Dan hoeft de ANBI in principe geen schenkbelasting te betalen over de ontvangen gift.

Vragen stellen is belangrijk

Loterijwinnaars willen zo goed mogelijk omgaan met hun nieuwe vermogen. Het is dan ook belangrijk dat zij kunnen sparren en hun vragen kunnen stellen aan een ervaren ‘loterijcoach’. Die kan veel inzicht en overzicht geven en daardoor ook rust. Bij de praktische, maar ook veel fiscale en financiële vragen horen praktische antwoorden. Daarom ervaren loterijwinnaars de persoonlijke aandacht en begeleiding van zo iemand als waardevolle contacten. In de blog ‘Eerste hulp voor loterijwinnaars’ leest u er meer over.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp