Direct naar content

Met flexibiliteit in de ondernemingsstructuur is een bedrijfsoverdracht ‘op maat’ mogelijk zonder dat dat extra belasting kost. Flexibiliteit zorgt ervoor dat risico’s worden beperkt en dat de bedrijfsoverdracht zo soepel mogelijk verloopt. Ook biedt flexibiliteit ruimte voor specifieke wensen, zoals privacy en maakt het belastingbesparing mogelijk. Er zijn ook nadelen. Hieronder leest u daar meer over.

Flexibiliteit en fiscaliteit

Flexibiliteit inbouwen in de ondernemingsstructuur kan vaak zonder fiscale gevolgen, mits goed begeleid. Hieronder leest u wat en wanneer dat mogelijk is.

Losse onderdelen

Voor flexibiliteit kan het nodig zijn om bepaalde onderdelen van het bedrijf in afzonderlijke BV’s aan te houden. Bijvoorbeeld het vastgoed. Dan beperkt u de risico’s, want u haalt het vastgoed zo veel mogelijk uit de risicosfeer van de onderneming. En daardoor zorgt u er ook voor dat de bedrijfsoverdracht zo soepel mogelijk verloopt. Want mogelijk heeft uw bedrijfsopvolger belangstelling voor uw bedrijf maar niet voor het vastgoed.

Het kan overigens heel belangrijk zijn dat het vastgoed in dit voorbeeld (ook) na herstructurering voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregelingen als ‘ondernemingsvermogen’ kan worden aangemerkt. Onder andere de plaats van het vastgoed in de ondernemingsstructuur is daarvoor belangrijk. In het blog: ‘Bedrijfsoverdracht: een fiscaal dak op vastgoed?’ leest u daar meer over.

Zeggenschap en rendement uit elkaar

Het kan goed zijn een scheiding aan te brengen tussen de zeggenschap over uw bedrijf en het rendement daaruit. Bijvoorbeeld als het aantal mensen dat dividend uit het bedrijf mag ontvangen groter is dan het aantal mensen dat het beleid van het bedrijf moet kunnen bepalen. Het kan dan verstandig zijn een Stichting administratiekantoor (STAK) in te bouwen in de ondernemingsstructuur. Het bestuur van de Stichting heeft de zeggenschap over het bedrijf en de participanten krijgen certificaten van aandelen die alleen recht geven op het rendement in het bedrijf. Het overdragen van certificaten aan bijvoorbeeld kinderen kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Commanditaire vennootschap tussenschuiven

In de praktijk zien we dat ondernemers graag een commanditaire vennootschap (CV) in hun ondernemingsstructuur opnemen omdat een CV geen publicatieplicht van de jaarstukken heeft bij de Kamer van Koophandel. Dat zorgt voor enige privacy. Mogelijk gaat de fiscale wetgeving voor de CV binnenkort veranderen. In het blog: ‘Uitstel beëindiging bekende routes voor privacy en belastingbesparing’ leest u daar meer over. Maar een CV die niet zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting in de ondernemingsstructuur (om dividend in onder te brengen), kan verstandig blijven.

Minder belasting

Flexibiliteit zorgt voor belastingbesparing. Als de BV kort vóór de bedrijfsoverdracht bijvoorbeeld nog het vastgoed in de BV moet verplaatsen naar een andere BV (of naar privé), dan moeten de BV en de verkrijger meestal onnodig extra belasting betalen. Het gaat in ieder geval om 19% of 25,8% (2023) vennootschapsbelasting over de waardestijging van het vastgoed. En de verkrijger van het vastgoed moet in principe 10,4%(2023) overdrachtsbelasting en/of 21% btw betalen over de waarde van het vastgoed. Een tijdige en goede (her)structurering kan deze belastingheffing zo veel mogelijk voorkomen.

Daarnaast kan flexibiliteit in de ondernemingsstructuur zorgen voor een tariefvoordeel voor de vennootschapsbelasting. Er zijn namelijk twee tarieven in de vennootschapsbelasting. In 2023 is het tarief 19% tot een belastbare winst van € 200.000. Voor zover de winst hoger is, is het tarief 25,8%. Een tariefvoordeel is dan mogelijk zolang de winst in een vennootschap alleen in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt belast (tegen 19%).

Maatwerk is duurder

Een aandachtspunt is nog dat een op maat gemaakte ondernemingsstructuur meestal duurder is dan een standaardstructuur. Denk bijvoorbeeld aan advieskosten van uw accountant en fiscaal adviseur en kosten bij de notaris voor de oprichting van vennootschappen. Daarnaast kan de loonadministratie bij meer vennootschappen in de structuur wat ingewikkelder zijn en daardoor hogere kosten tot gevolg hebben.

Een juiste afweging van alle voor- en nadelen van het inbouwen van flexibiliteit is dan ook heel belangrijk.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.