Direct naar content

Veel klanten die iets goeds willen doen met hun vermogen kiezen ervoor om een goede doelen stichting op te richten. Al snel volgt de vraag wie zo’n stichting dan gaat besturen.

Want wie gaat u vragen en welke verantwoordelijkheden krijgen zij? En mogen zij een vergoeding ontvangen? Hierbij antwoord op de vijf meest gestelde vragen van klanten over het vormen van een bestuur.

1. Wie kiest u?

Het bestuur van stichtingen met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) telt doorgaans minimaal drie bestuursleden. Een bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De laatste twee functies mogen bij één persoon terecht komen. Daarnaast kunnen bestuursleden specifieke kennis in huis hebben zoals communicatie, projectadministratie of fondsenwerving.

In de praktijk zie ik dat veel stichtingen op zoek zijn naar bestuursleden die verstand hebben van het beheren van vermogen. Dat is uiteraard van belang want u heeft uw stichting natuurlijk niet opgericht om na een paar jaar al weer op te doeken vanwege een gebrek aan geld.

Maar het is ook verstandig om bestuursleden te hebben die ervaring hebben met geld geven aan maatschappelijke doelen. Kennis van goede doelen en een netwerk in de goede doelensector helpen om het donatiebudget goed en actief in te zetten. Het maakt de zoektocht naar geschikte projecten makkelijker. Denk aan mensen die werkzaam zijn in de sector waarop u zich richt of mensen uit de doelgroep.

2. Zijn familieleden welkom?

Een bestuur van een ANBI stichting kan (deels) bestaan uit echtgenoten en/of familieleden. Een familierelatie is niet verboden, al kan dit wel een aanleiding zijn voor de Belastingdienst om uw stichting nader te onderzoeken. Diversiteit binnen het bestuur in kennis, geslacht en achtergrond is verstandig.

Denk er ook eens aan om verschillende generaties een plek in het bestuur te geven. Voor uw kleinkind is een plek in het bestuur misschien wel een hele mooie gelegenheid om bestuurlijke ervaring op te doen binnen een beschermde omgeving. Bovendien kan een andere generatie ook weer een verrassend licht werpen op de manier waarop het doel van de stichting behaald zou moeten worden.

Hoewel het voor de diversiteit binnen een bestuur goed is om dit orgaan niet alleen maar te laten bestaan uit familieleden, kan het voor een beginnende stichting soms juist prettig zijn om van start te gaan binnen de familie. Wanneer de stichting staat, de doelen helder zijn en er een goede modus operandi gevonden is, is het tijd om ook meer expertise van buiten te halen.

3. Hoe worden beslissingen genomen?

Het is handig om te kiezen voor een oneven aantal bestuursleden, zodat besluiten genomen kunnen worden met een meerderheid van stemmen. Verder is het aan te raden om in de statuten het aftreden en de herbenoembaarheid van bestuursleden goed te regelen.

4. Mag een bestuurslid een vergoeding ontvangen?

Bestuursleden mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze een vergoeding ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Dat wordt vacatiegeld genoemd. Is de functie van een bestuurslid niet beleidsbepalend maar juist beleidsuitvoerend? Zit de bestuurder bijvoorbeeld in het bestuur omdat hij of zij ook belast is met het dagelijks bestuur van de stichting? Dan is salaris vaak wel mogelijk.

5. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een bestuurder?

Als bestuur bent u collectief aansprakelijk voor fouten. Geldt dat voor iedere fout die gemaakt wordt? Nee, daar hoeft u niet voor te vrezen. Als er iets mis gaat, is in principe de stichting zelf daarvoor verantwoordelijk. Als de stichting al is opgericht maar nog niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel bent u als bestuurslid wel individueel aansprakelijk. Na inschrijving kunt u bij ernstige zaken als financieel wanbeheer en misleiding nog wel privé aansprakelijk worden gesteld. De stichting kan er ook voor kiezen om een aansprakelijkheidsverzekering inclusief rechtsbijstand af te sluiten.

Het vinden van de juiste personen voor uw stichting kan een hele klus zijn. Filantropie Advies van ABN AMRO MeesPierson kan u daarbij helpen. Wij hebben contacten met veel bestuurders in Nederland en kunnen u adviseren over de samenstelling van uw bestuur. Neemt u daarom gerust contact met ons op via filantropieadvies@nl.abnamro.com.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.