Direct naar content

In het TV-programma Radar is de situatie getoond waarin een gemachtigde haar bijstandsuitkering met een boete moet terugbetalen. De gemachtigde kon namelijk met een gemachtigde bankpas over de rekening van haar demente moeder beschikken. Het vermogen van haar moeder werd haar daarmee toegerekend. Dat lijkt een hele vreemde uitkomst.

Wat mag een gemachtigde?

Een gemachtigde mag namens een ander handelen. Gaat het om een machtiging op een bankrekening? Dan kan de gemachtigde bijvoorbeeld rekeningen van de volmachtgever betalen vanaf de bankrekening van die volmachtgever. Of boodschappen doen en betalen. Steeds geldt dat de gemachtigde moet handelen in het belang van de volmachtgever. Zo niet, dan kan dat grote gevolgen hebben:

Voorwaarden van de bijstand

In de situatie van Radar wordt de gemachtigde (dochter) verweten niet te hebben gemeld dat zij gebruik kon maken van de rekening van haar moeder. Er golden geen restricties voor maximum opnames en er was ook geen bewindvoerder die toestemming moest geven. De Rechtbank komt dan tot het oordeel dat de rekening vermogen is waarover dochter de beschikking kon krijgen. Dochter had in haar levensonderhoud kunnen voorzien via de bankrekening van haar moeder.

Dit is toch wel een schokkende uitkomst. Dochter kon inderdaad over de rekening van haar moeder beschikken. Maar dat is alleen toegestaan in het belang van moeder. Dochter mag dus geen geld opnemen voor haar eigen levensonderhoud. Zou ze dat wel gedaan hebben? Wat onderscheid haar dan van de situatie waarin de gemachtigde achter de tralies is verdwenen?

Stel dat dochter penningmeester is van een sportvereniging. Zou zij dan ook de rekening van de sportvereniging moeten gebruiken voor haar levensonderhoud? In mijn optiek kijkt de Rechtbank te veel naar wat dochter kan en niet genoeg naar wat zij mag.

Een gezamenlijke bankrekening

Dat geen sprake is van een incident blijkt uit een andere uitspraak. Hierin was sprake van een gezamenlijke rekening (een en/of-rekening) van een vader en zijn zoon. Het geld op de rekening is afkomstig van vader. Dit betekent dat zoon over dat geld kan beschikken, maar het is niet zijn geld geworden. Vader houdt recht op het geld. En ook hier zal gelden dat zoon alleen kan beschikken over de rekening in het belang van zijn vader. Maar toch werd de bijstandsuitkering van zoon ingetrokken.

Stiekeme schenkingen?

Uit deze uitspraken leren we dat een bijstandsgerechtigde moet melden dat hij over de rekening van een ander kan beschikken. Ook doet de bijstandsgerechtigde er goed aan een nauwkeurige administratie te voeren. Daaruit moet blijken dat opnames alleen ten goede zijn komen van de ouder. Het is immers mogelijk dat men stiekem schenkingen doet. Zou dat aan de orde zijn in de hier genoemde situaties, dan is het terecht dat de bijstandsuitkering stopt. Maar in mijn ogen is alleen het kunnen beschikken over geld van een ouder niet voldoende.

Radar heeft de kwestie aangekaart bij de politiek. Ik wacht in spanning af.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.

Meer over dit onderwerp