Direct naar content

De schenkingsaangifte

Veel van onze klanten schenken aan hun kinderen, kleinkinderen, andere familieleden of goede vrienden. Maar hoe zit het met de schenkbelasting? Wie moet er bijvoorbeeld aangifte doen, waarover en wanneer? In deze blog behandel ik de 11 meest relevante vragen over de schenkbelasting.

 1. Moet de schenker of de begiftigde aangifte doen?
  Het antwoord op deze vraag luidt: het maakt niet uit, als het maar gebeurt. Is de schenking groter dan de vrijstelling van € 6.633 (ouders-kind in 2024) of € 2.658 (overige verkrijgers in 2024) dan moet aangifte worden gedaan. Dit kan via het online aangifteformulier van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan ook zelf een aangifteformulier uitreiken. Dit gebeurt aan de begiftigde, omdat hij/zij de belastingplichtige is. Soms stuurt de Belastingdienst een aangifteformulier naar de schenker, bijvoorbeeld als de begiftigde in het buitenland woont. Willen de schenker en de begiftigde samen aangifte doen, dan mag dat.
 2. Hoe zit het ook alweer met de eenmalig verhoogde vrijstelling?
  De verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bedraagt in 2024
  € 31.813. Deze vrijstelling is eenmalig en is door het kind vrij te besteden. Deze schenking mag dus ook voor de aankoop van een eigen woning worden gebruikt. Wordt het bedrag gebruikt voor een dure studie dan geldt een verhoging naar € 66.298. Deze vrijstelling is niet voor iedere willekeurige studie in te zetten. Zie hier voor de voorwaarden. Op de verhoogde vrijstelling moet altijd een beroep worden gedaan in de aangifte schenkbelasting.
 3. Wie moet de aanslag betalen?
  De Belastingdienst legt de aanslag Schenkbelasting in principe op aan de begiftigde. De belasting hoeft pas betaald te worden als de aanslag is opgelegd.
 4. Wat is een schenking ‘vrij van recht’?
  De schenker kan er ook voor kiezen om de schenkbelasting zelf te betalen. Dit noemen we ‘vrij van recht’ schenken. Dit voordeel voor de begiftigde is ook onderdeel van de (belaste) schenking. Als in het aangifteformulier wordt ingevuld dat de schenker de schenkbelasting betaalt, wordt de aanslag naar de schenker gestuurd. De verkrijger blijft wel aansprakelijk voor het betalen van de schenkbelasting.
 5. Wanneer moet u aangifte doen?
  De begiftigde kan direct na de schenking aangifte doen. De daaropvolgende voorlopige aanslag moet binnen 6 weken voldaan worden. Voor de meeste schenkingen komt de definitieve aanslag uiterlijk na drie jaar, maar meestal eerder. Op de site van de Belastingdienst staat precies aangegeven hoe u aangifte kunt doen. Als uiterste datum voor de aangifte van een schenking geldt 1 maart van het volgende kalenderjaar. Als de schenking in 2024 is gedaan, moet er vóór 1 maart 2025 aangifte zijn gedaan. Bent u dit vergeten, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk.
 6. Waarover moet u aangifte doen?
  Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van een schenking. Als er geld geschonken wordt, is de waarde duidelijk. Voor de waardering van andere goederen geldt als hoofdregel de marktwaarde van de schenking. Maar let op: voor bepaalde goederen die geschonken worden, gelden er speciale waarderingsregels. Zo wordt bij de schenking van een woning aangesloten bij de WOZ-waarde. Op de site van de Belastingdienst staan de verschillende waarderingsregels uitgelegd.
 7. Wat nu als u meerdere schenkingen heeft ontvangen?
  In de aangifte kan maar 1 soort schenking worden ingevuld. Schenkt een schenker meerdere geldbedragen aan de begiftigde in één kalenderjaar, dan kunnen die bij elkaar worden opgeteld en in één aangifte opgenomen worden. Wordt in 2024 zowel geld als een huis geschonken, dan moet voor beide schenkingen een aparte aangifte ingevuld worden.
 8. En als u van meerdere personen een schenking heeft ontvangen?
  Als er verschillende schenkers aan één begiftigde schenken, moet er per schenking aangifte worden gedaan. Schenkingen door fiscale partners (bijvoorbeeld opa en oma) moeten bij elkaar opgeteld worden. Let wel op dat schenkingen door gescheiden ouders altijd bij elkaar opgeteld moeten worden. Ook al zijn zij geen fiscale partners meer van elkaar.
 9. Wat als de schenker in het buitenland woont?
  Er hoeft alleen aangifte voor de schenkbelasting gedaan te worden als er geschonken wordt door iemand die in Nederland woont. Dat lijkt duidelijk, maar ‘wonen’ wordt ruim uitgelegd. Zo wordt een Nederlander die naar het buitenland is verhuisd en binnen 10 jaar een schenking doet, geacht nog in Nederland te wonen. Maar ook de niet-Nederlander die Nederland heeft verlaten en binnen 1 jaar een schenking doet, wordt nog geacht in Nederland te wonen. Met andere woorden: ook in die gevallen moet de schenking bij de Nederlandse Belastingdienst aangegeven worden.
 10. Wat als de begiftigde in het buitenland woont?
  Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen, is de woonplaats van de schenker leidend. Waar op de wereld de begiftigde woont is voor de Nederlandse regels niet van belang. Let op: mogelijk moet de begiftigde ook schenkbelasting in zijn woonland betalen, op basis van de lokale regels.
 11. Hoe gaat het met een schenking kort voor het overlijden van de schenker?
  Vaak schenken mensen om de nalatenschap te verkleinen. Hierdoor kan erfbelasting bespaard worden. Van de schenking zal aangifte moeten worden gedaan als deze het bedrag van de vrijstelling overtreft. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, worden bepaalde schenkingen toch bij de nalatenschap opgeteld. Zonder nadere regeling zou er dan zowel schenk- als erfbelasting over dit bedrag betaald moeten worden. Daarom kan bij de aangifte voor de erfbelasting een evenredig deel van de betaalde schenkbelasting op de verschuldigde erfbelasting in mindering gebracht worden.

Hulp nodig?

Zoals u leest, zijn er best wat zaken om rekening mee te houden als u aangifte voor de schenkbelasting gaat doen. Mocht u meer willen weten, dan kunt u een kijkje nemen op de site van de belastingdienst. Ook kunt natuurlijk altijd contact opnemen met uw private banker. Wij helpen u graag verder!

Voorkom de 8 veelgemaakte fouten tijdens de belastingaangifte

Vindt u het lastig of ingewikkeld om aangifte te doen? Onze belastingexperts hebben de 8 veelgemaakte fouten voor u op een rij gezet. Bekijk ook ons handige stappenplan. U zult zien dat het best meevalt.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.