Direct naar content
4 min. leestijd

De samenstelling van uw vermogen verdient een kritische blik. Hoeveel bedraagt uw gewenst netto besteedbaar inkomen? Wilt u uw spaargeld en uw beleggingen gebruiken om uw pensioeninkomen verder aan te vullen? Misschien is het nodig om uw beleggingsprofiel aan te passen. Hoe ziet uw financiële planning er voor de komende tijd uit? In dit blog zet ik een aantal keuzemogelijkheden voor u op een rij.

Gemiddelde pensioenleeftijd

De ingangsdatum van de AOW werd lange tijd gezien als de pensioenleeftijd. Vanaf 2022 krijgt u AOW als u 66 jaar en 7 maanden bent. Dit wordt vanaf 2024, 67 jaar (let op hier liggen tabellen aan ten grondslag gebaseerd op geboortedata). “Vroeger” was de ingangsdatum van een pensioenregeling via de werkgever gelijk aan de ingangsdatum van de AOW. Dit is allang niet meer zo. Veel pensioenregelingen hebben een latere ingangsdatum en wel de 68 jarige leeftijd. Dit betekent dat u een periode heeft te overbruggen. Is uw pensioenreglement voldoende flexibel?

 1. Deeltijdpensioen
  Bij deeltijdpensioen kunt u voor bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week met pensioen gaan, terwijl u de andere dagen nog doorwerkt. Ook kunt u, als u pensioen ontvangt, bij een andere werkgever in dienst gaan.
 2. Hoog/laag pensioen
  Vaak kunt u de hoogte van uw pensioen laten variëren. Met een hoog/laag-pensioen kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld in de eerste 5 of 10 jaar meer pensioen te ontvangen. Vervolgens ontvangt u dan na deze periode levenslang minder pensioen. De verhouding hoge uitkering versus lage uitkering mag maximaal 100:75 zijn.
  Een hoog/laag-pensioen kan interessant zijn, als u eerst meer inkomen nodig heeft en later minder. Bijvoorbeeld omdat u in uw eerste pensioenjaren meer geld nodig heeft voor uw levensonderhoud, om te reizen of om andere activiteiten te ondernemen.
 3. Eerder of later met pensioen
  U kunt overwegen om de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen eerder of later vast te stellen. Als u uw pensioen eerder wilt laten ingaan, ontvangt u een lagere pensioenuitkering. Als vuistregel valt uw pensioenuitkering levenslang ongeveer 7% lager uit voor elk jaar dat u eerder met pensioen gaat. Omgekeerd krijgt u een hogere pensioenuitkering, als u later met pensioen gaat. De uiterste ingangsdatum van uw ouderdomspensioen is 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
 4. 10 % van uw pensioenkapitaal opnemen. Vanaf 1 januari 2023 komt hier naar verwachting, nog een extra keuzemogelijkheid bij. Dan krijgt u misschien het recht om tot maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op te nemen. Zie mijn vorige blog.
 5. Pensioen uitruilen.Wilt u straks liever meer ouderdomspensioen? Dan kunt u op uw pensioendatum het oudedags- en partnerpensioen onderling uitruilen. Als uw pensioen is ingegaan, kunt u uw keuze niet meer aanpassen. Uw partner moet het hiermee eens zijn en een handtekening zetten

Het kost wel enig rekenwerk om te bepalen wat voor u de optimale ingangsdatum is. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld: Heeft u uw pensioen nu of later nodig? Welk rendement levert uw vermogen naar verwachting op? En hoeveel inkomstenbelasting betaalt u per saldo over uw pensioen?

Heeft u een lijfrente afgesloten?

De meeste lijfrenten zijn afgesloten bij een bank of een verzekeraar. Ook met een lijfrente kunt u uw inkomen aanvullen. Hierbij heeft een lijfrente die is afgesloten vóór 2006 de meest flexibele mogelijkheden. Als u eerder wilt stoppen met werken, kunt u zo’n lijfrente gebruiken om bijvoorbeeld uw inkomen aan te vullen tot de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen.

Lijfrenten die zijn afgesloten vanaf 2006 zijn minder flexibel, maar kunnen in combinatie met bijvoorbeeld het eerder laten ingaan van uw pensioen prima worden gebruikt om uw inkomen verder aan te vullen. Uw verzekeraar of uw tussenpersoon kan u informeren over alle keuzemogelijkheden.

Tijdelijk leven van spaargeld of beleggingen?

Soms kan het voor u financieel interessant zijn om vóór uw AOW-leeftijd nog géén pensioen uit te laten keren. Vanaf de AOW-leeftijd gaat u in de eerste belastingschijf van box 1 tot een belastbaar inkomen van ruim €35.000 minder inkomstenbelasting betalen. U betaalt dan immers geen AOW-premie meer.

Door tijdelijk te leven van uw spaargeld en/of uw beleggingen, wordt dan misschien een groter deel van uw pensioen later tegen een lager tarief belast.

Tot slot

Als u overweegt om te stoppen met werken is het van belang om een goed overzicht te hebben van uw financiën. Zo heeft u keuzemogelijkheden met uw ouderdomspensioen en eventuele lijfrenten die tot uitkering komen.  Zet uw inkomsten en uitgaven nog eens op een rij en bepaal of u een aanvulling nodig heeft uit uw vermogen voor uw levensonderhoud.

Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met uw private banker en ontvang een Financieel Inzicht rapport. Als klant van ABN AMRO MeesPierson kunt dat via de website aanvragen of u kunt hiervoor contact opnemen met uw private banker.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.