Direct naar content

De zon is onze belangrijkste bron van duurzame energie. Zonne-energie kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen of voor het verwarmen van water in een zonneboiler.

De aanschaf van zonnepanelen is de laatste jaren erg populair geworden door financiële regelingen die de investering en het gebruik aantrekkelijk maken. Daarnaast zijn de aanschafkosten gedaald en is het rendement van zonnepanelen sterk toegenomen.

Heeft u een eigen woning, maar de stap naar zonnepanelen nog niet gezet? Dan is dit wellicht een goed moment. Hierna leest u meer over het btw-voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen en de salderingsregeling voor stroom.

Voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen

Door een uitspraak van de Hoge Raad in 2017 kunnen particulieren de 21% btw die in rekening is gebracht bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen grotendeels terugvragen bij de Belastingdienst. Dit komt doordat u als woningeigenaar wordt aangemerkt als kleine ondernemer bij levering van elektriciteit aan de energiemaatschappij. Via het formulier ‘opgaaf zonnepaneelhouders’ op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig de teruggaaf berekenen en opgeven.

Er zit een verschil in de belastingteruggave voor de aanschaf en installatiekosten van geïntegreerde en niet geïntegreerde zonnepanelen. Niet geïntegreerde zonnepanelen staan los op het dak en geïntegreerde zonnepanelen maken deel uit van het dak. De btw-teruggave voor geïntegreerde zonnepanelen is slechts 1/3 van de teruggave voor niet geïntegreerde zonnepanelen met vergelijkbare capaciteit. Dit komt omdat geïntegreerde zonnepanelen ook een functie als dakbedekking hebben en daarvoor geldt deze faciliteit niet.

Als woningeigenaar hoeft u in de meeste gevallen maar één keer aangifte te doen omdat u onder de zogenaamde Kleine Ondernemers Regeling (KOR) valt. U bent dan jaarlijks vrijgesteld van btw-betaling over de levering van elektriciteit aan de elektriciteitsmaatschappij. Het is belangrijk dat u deze aangifte doet binnen 6 maanden na het jaar waarin u de zonnepanelen hebt aangeschaft. Daarnaast is het belangrijk dat zowel de factuur van de aanschaf en installatiekosten, de energierekening van de energieleverancier en de aangifte op dezelfde naam staan. Als dit niet zo is, kunt u de btw niet terugvragen, zelfs niet als de rekening of aangifte op naam van uw partner staat.

De salderingsregeling bij teruglevering van stroom

Op zonnige dagen zal er op bepaalde momenten meer stroom worden opgewekt dan er in huis wordt gebruikt. Via het bestaande stroomnet wordt dan elektriciteit teruggeleverd aan de energieleverancier.

Bij de levering en afname van elektriciteit mag u gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. Met behulp van de salderingsregeling ontvangt u hetzelfde bedrag als het bedrag dat u betaalt bij afname van elektriciteit van de energiemaatschappij. Daar zit wel een maximum aan. Als u meer stroom levert dan u afneemt, krijgt u over het meerdere een lagere vergoeding van de energieleverancier. De energieleverancier moet over elk contractjaar salderen, dus niet over een kalenderjaar.

Een voorbeeld: stel, u neemt jaarlijks 3.500 kWh stroom af van de elektriciteitsmaatschappij en uw zonnepanelen leveren 2.000 kWh. Daarvan gebruikt u zelf 1.000 kWh en u levert dus 1.000 kWh aan de elektriciteitsmaatschappij. De salderingsgrens is dan de geleverde energie (3.500 kWh) van de energieleverancier. Daarvan trekt u de geleverde stroom af van 1.000 kWh. U betaalt dan voor (3.500 kWh -/- 1.000 kWh) 2.500 kWh aan de energieleverancier.

De salderingsregeling is dus aantrekkelijk en verlaagt de kostprijs van de zonnepanelen. Daarmee heeft deze regeling een positieve invloed op de terugverdientijd.

Afbouw van de huidige salderingsregeling voor stroom

In oktober 2020 heeft de toenmalige minister Wiebes het wetsvoorstel ‘Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel voorziet in een stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling voor kleine verbruikers vanaf 1 januari 2023. Jaarlijks mag dan 9% minder gesaldeerd worden, zodat vanaf 2031 het salderingspercentage 0% is. Deze afbouw is gekozen om de terugverdientijd van ongeveer 7 jaar zo te laten blijven bestaan.

Na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard. Het nieuwe kabinet zal daarom over het wetsvoorstel ‘Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers’ gaan beslissen.

Zonnepanelen blijven aantrekkelijk na 2023

Door de afbouw van de salderingsregeling wordt de subsidie bij het opwekken van stroom door zonnepanelen verlaagd naar uiteindelijk nul. De toenmalige minister geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat hij verwacht dat de kosten van zonnepanelen nog meer zullen dalen en dat het daarom voor huishoudens steeds aantrekkelijker zal worden om zonnepanelen op hun dak te leggen.

Wiebes heeft in 2020 de gevolgen van de salderingsregeling laten onderzoeken door TNO. In onderstaande grafiek worden deze gevolgen voor de terugverdientijd door TNO in beeld gebracht.

Daaruit blijkt dat bij afbouw van de salderingsregeling met 9% per jaar de terugverdientijd zal oplopen van gemiddeld zo’n 7 jaar naar maximaal 9 jaar in 2029. Na 9 jaar levert u dat een financieel voordeel op omdat verwacht mag worden dat zonnepanelen ongeveer 25 jaar meegaan.

Voor de terug geleverde elektriciteit die niet meer mag worden gesaldeerd moet de energieleverancier een redelijke vergoeding gaan betalen. In een brief aan de Tweede Kamer van maart 2020 stelt Wiebes een wettelijk minimum voor van 80% van het met de energieleverancier overeengekomen leveringstarief. In de berekeningen van TNO is daar al rekening mee gehouden.

Volgens Wiebes maakt de geleidelijke afbouw het investeren in zonnepanelen nog steeds interessant. Helemaal wanneer de opgewekte energie direct wordt gebruikt of zelfs thuis wordt opgeslagen ‘achter de meter’ in een accu. Over de thuis opgeslagen energie hoeft geen energiebelasting en geen elektriciteitsprijs betaald te worden. Daarom wordt verwacht dat het thuis opslaan van opgewekte energie in een accu een grote vlucht zal gaan nemen.

Tot slot

Er is het nodige te doen op het vlak van regelgeving voor zonnepanelen. Maar zonnepanelen op woningen zijn niet meer weg te denken en worden meer en meer de norm. Ook na versobering van de salderingsregeling blijft het investeren in zonnepanelen aantrekkelijk. Wel dient er dan een redelijke vergoeding te komen voor terug geleverde stroom.

Gezien de huidige rente op de spaarrekening zijn zonnepanelen een interessante alternatieve investering. Een goede investering voor het milieu en een goede investering voor uw portemonnee.

Lees hier meer over zonnepanelen voor uw woning.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.