Direct naar content
3 min. leestijd

Water is misschien wel de grootste uitdaging van de klimaatverandering. Extreme droogte, overstromingen, gebrek aan schoon drinkwater en sanitair en de almaar stijgende zeespiegel vormen een bedreiging voor de wereld.

Vanuit allerlei disciplines zijn er partijen actief om de problemen rondom water en klimaatverandering aan te pakken. Maar in de praktijk weten ze elkaar nauwelijks te vinden. Tijdens het symposium ‘Water in times of climate change’ gingen ze met elkaar in gesprek.  Het symposium is een initiatief van het ‘Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development’ aan de Vrije Universiteit in samenwerking met Oecumenisch Patriarch Bartholomeüs I, spiritueel leider van 300 miljoen orthodoxe christenen.

Tijdens het symposium stonden drie hoofdsteden op drie continenten centraal: Jakarta, Kaapstad en Amsterdam. Deze steden zijn niet zomaar gekozen. Elk van deze steden heeft namelijk een bijzondere relatie met water. Jakarta is de snelst zinkende stad ter wereld. Kaapstad is de eerste grote stad waar vrijwel geen drinkwater meer te vinden was. En Amsterdam staat te boek als de laagst liggende hoofdstad aan open zee. Deze voorbeelden laten zien wat de dreiging of impact kan zijn van water op een leefgebied. Het zijn stuk voor stuk problemen die om adequaat watermanagement vragen. Tijdens het symposium hebben universiteiten in Jakarta, Kaapstad en Amsterdam afgesproken samen te werken aan het uitwisselen van studenten.

De voordracht van Erik Borgman, hoogleraar Theologie aan de Universiteit van Tilburg, was tegelijkertijd een eye-opener en een bevestiging van onze visie. Hij wist op zeer aansprekende wijze de essentie te raken. Volgens hem hebben we met elkaar een gemeenschappelijk huishouden te runnen, dat we de wereld noemen. We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor problemen moet je niet weglopen maar ze onderkennen en er dwars doorheen gaan. Pas als je de problemen omarmt, kun je ze met elkaar oplossen. En ja, dat betekent dat je soms ook de afwas moet doen, ook al zie je dat eigenlijk niet zo zitten.

Het is een serieus probleem. Op de ene plek een tekort, op de andere plek een overschot. En soms bestaan beide problemen naast elkaar. Als gevolg van klimaatverandering worden die uitschieters steeds extremer. We moeten al deze vormen van waterproblematiek begrijpen, en samen met onze klanten naar robuuste oplossingen zoeken. Nieuwe problemen zorgen voor nieuwe risico’s. Nieuwe risico’s vragen om nieuwe oplossingen. Dat raakt onze functie als bank. Wat dat betreft sloten de twee verhalen heel goed op elkaar aan. Erik Borgman vanuit een ethisch, filosofisch en Christelijk kader. Wij vanuit een zakelijk en maatschappelijk kader.

Wij voeren als bank een inclusieve strategie. Dat betekent dat wij bedrijven niet bij voorbaat uitsluiten maar altijd eerst de dialoog starten om hen tot duurzame veranderingen te bewegen. Je moet fossiele energie niet uitsluiten maar investeren in alternatieven. Zo maak je ze onderdeel van de oplossing. Het is geen ‘schone handen oplossing’ door je eraan te onttrekken.

Het belang van partnerships

De deelname van ABN AMRO aan het symposium ‘Water in times of climate change’ sluit aan op duurzame strategie ‘Accelerating the sustainability shift’. Ook door haar klantgroepen religieuze instellingen en goede doelen heeft de bank een sterke affiniteit met het thema water. Bij een levensbeschouwelijke benadering van de waterproblematiek vervullen kerken een belangrijke rol. Als bank vinden wij het belangrijk ons netwerk beschikbaar te stellen en het delen van kennis te stimuleren. Tussen maatschappelijke organisaties onderling maar ook door de verbinding te leggen met bedrijven, de wetenschap, overheden, en jongeren. Het belang van deze verbindende rol komt ook tot uiting in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Wilt u meer weten over de waardevolle inzichten van het symposium ‘Water in times of climate change’? Neem dan contact op met Rian Vens-Hagting, directeur relatiemanagement van ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas, e-mail rian.vens-hagting@nl.abnamro.com of mobiel (06) 513 883 42. Nog geen klant, maar wel interesse in een gesprek? Dan maken we graag een afspraak voor een kennismaking.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.