Direct naar content

Het is belangrijk om privacy mee te laten wegen in beslissingen rond het vermogen. Het gaat buitenstaanders immers niets aan hoe jij je leven invult. Het bewaken van privégegevens vraagt wel steeds meer aandacht. Waar moet je op letten?

Net als informatie over bijvoorbeeld gezondheid en geloof houden we de details van ons vermogen en koopgedrag graag privé. Privacy is niet voor niets een grondrecht. Het bewaken van onze privacy is echter steeds uitdagender. Enerzijds doordat wij ons steeds meer bewegen op het internet en die bewegingen steeds beter in beeld gebracht kunnen worden. Anderzijds omdat wij door regelgeving meer informatie openbaar moeten maken.

Gedrag als openbare bron

Het beschermen van jouw privacy zit hem in basale zaken. Waar je woont en wat voor een auto je rijdt, geven anderen een bepaalde indruk van de omvang van jouw vermogen. Een kranteninterview over jouw succesvolle onderneming heeft niet alleen PR-waarde, maar ook gevolgen voor je privacy. Ook het gedrag van de kinderen kan bijdragen aan een bepaalde beeldvorming. Betaalt jouw kind de rekening in het studentencafé met zijn zwarte of platinakleurige creditcard, dan legt dat mogelijk druk op het kind om ook de volgende rondjes te betalen. Een goed verstaander vormt zich ook een beeld over de vermogenspositie van de familie. Op deze en andere terreinen kan de bank jongvolwassen kinderen helpen bij het beschermen van hun privacy (zie kader).

Internet als openbare bron

Ook jouw online gedrag is van invloed op jouw privacy. En daar is iets geks mee aan de hand. Veel mensen storen zich aan het feit dat er zoveel persoonlijke informatie verzameld wordt. Tegelijkertijd delen we ook steeds meer van die persoonlijke informatie. Bewust en onbewust. Misschien deel je de renovatie van de woning of deelname aan een online benefietevenement niet zelf, maar doen anderen dat wel. En zijn ook je kinderen zich voldoende bewust van hun en jouw privacy? Soms geven zij onbedoeld veel prijs via hun social media-activiteiten. Denk aan de spiegelselfies waarmee volgers door de achtergrond precies weten waar je woont. Controleer dan ook altijd de online privacy-instellingen en maak goede social media-afspraken.

Openbaarheid voor de goede zaak

Als je een huis koopt, wil je zekerheid over de eigendomssituatie van dat huis. Ook handig voor de onderhandelingen is informatie over de laatste verkooprijs van dat pand. Met een paar kliks en voor een paar euro, vraag je deze informatie bij het Kadaster op. Zo eenvoudig is het. Maar weet dat ieder ander dat dus ook van jouw huis kan opvragen.
Als je zaken met een bedrijf wil doen, wil je onder meer graag weten of dat bedrijf goed is voor zijn geld. Hiervoor kun je bij de Kamer van Koophandel het Handelsregister raadplegen. Bedrijven zijn namelijk verplicht bepaalde bedrijfsinformatie te delen. Bijvoorbeeld de 100%-aandeelhouder, de bestuurders en de jaarrekening. Welke informatie er precies gedeeld moet worden, is afhankelijk van de gekozen rechtsvorm (bv, vereniging, cv, stichting, et cetera) en de bedrijfsgrootte. Naast de juridische en fiscale gevolgen is het voor ondernemers dus verstandig om ook de invloed op de privacy bij de keuze voor een rechtsvorm mee te laten wegen.

Waar het Kadaster en het Handelsregister bijdragen aan de zekerheid in het rechtsverkeer, wordt transparantie ook steeds vaker gevraagd ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Algemeen nut beogende instellingen

Overweeg je een goed doel op te richten? Weet dan dat fiscaal kwalificerende goede doelen (ANBI’s) sinds 2014 jaarlijks informatie over onder andere de bestuurders, het beleidsplan en de activiteiten op hun website moeten publiceren. Een familievermogensfonds, een goed doel dat niet aan fondsenwerving doet, kan zich ook kwalificeren als een ANBI. Voor zo’n fonds gelden ook − zij het afwijkende − publicatievoorschriften. Recent zijn daar nog nieuwe transparantieverplichtingen voor ANBI’s aan toegevoegd.

Het UBO-register

De regelgeving ter voorkoming van ongeoorloofde praktijken treft niet alleen ANBI’s. Naast ANBI’s geldt er ook voor veel vennootschappen en andere juridische entiteiten sinds 27 september 2020 namelijk de UBO-registratieplicht. Die informatie wordt opgenomen in een register van zogeheten ultimate beneficiairy owners (UBO). Het register bevat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden in bijvoorbeeld bv’s, waaronder veel (familie)bedrijven. Of in stichtingen, verenigingen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Meestal gaat het bij de UBO om degenen met meer dan 25 procent eigendom en/of zeggenschap. Of er een UBO-registratieplicht is, hangt weer af van de gekozen rechtsvorm en feitelijke omstandigheden.

Op zoek naar een nieuw evenwicht

Bij de keuze van een rechtsvorm gaat het om het evenwicht tussen de fiscale en juridische gevolgen, de persoonlijke privacy en het publieke belang. Wie gekozen heeft voor een commanditaire vennootschap (cv) of een fonds voor gemene rekening (FGR) moet binnenkort wellicht op zoek naar een nieuw evenwicht. In de praktijk werden de cv of FGR vaak gekozen vanwege de gunstige fiscale gevolgen en een goede bescherming van de privacy van het (familie)vermogen. De huidige regels voor deze beide rechtsvormen hebben hun langste tijd gehad als het aan het kabinet ligt. Het publieke belang moet hierbij nog zwaarder gaan wegen. Deze rechtsvormen sluiten namelijk onvoldoende aan bij de fiscale behandeling in andere landen. Het plan om de behandeling van deze rechtsvormen in Nederland gelijk te trekken met die andere landen kan reden zijn om de gekozen structuur te herzien.

Privacy essentieel onderdeel van vermogensplanning

Bij vermogensplanning is het niet alleen van belang om de juridische en fiscale gevolgen goed in kaart te brengen, maar ook de gevolgen voor uw privacy. Daarbij hebt u niet altijd de vrije keus. De zekerheid in het rechtsverkeer en de bescherming van het publieke belang maken dat je bepaalde informatie zult moeten delen. Wat voor jou het beste evenwicht is tussen al deze factoren, bespreken wij graag met jou en jouw fiscaal adviseur. Blijf alert op wat je deelt, op social media, met bedrijven en de overheid; duidelijk is dat de spanning tussen jouw persoonlijke privacy en de publieke veiligheid zal blijven bestaan.

Volgende generatie beschermd tegen nieuwsgierigen

De financiën van jongvolwassenen zijn vaak flink verweven met die van hun ouders. Dat brengt ook uitdagingen op het gebied van privacy en veiligheid met zich mee. Met vragen hierover kunnen jongvolwassenen terecht bij het Generation Next-team van de bank. Dit speciale team begeleidt kinderen tussen de 18 en 30 jaar van ABN AMRO MeesPierson-klanten in het beheren van hun vermogen. Speciaal voor hen hebben wij ook de Generation Next Academy opgericht.

www.abnamro.nl/nl/privatebanking/uw-doelen/vermogensbegeleiding-voor-uw-kinderen/index.html

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.