Direct naar content
5 min. leestijd

Het is belangrijk om privacy mee te laten wegen in beslissingen rondom het vermogen. Het bewaken van privégegevens vraagt steeds meer aandacht. Waar moet u op letten?

Net als informatie over bijvoorbeeld gezondheid en geloof houden we de informatie over ons vermogen en koopgedrag graag privé. Privacy is niet voor niets een grondrecht. Het bewaken van onze privacy wordt echter steeds uitdagender. Enerzijds doordat onze bewegingen op het internet steeds beter in beeld gebracht kunnen worden. Anderzijds omdat wij door regelgeving meer informatie openbaar moeten maken.

Gedrag als openbare bron

Het beschermen van uw privacy zit hem in basale zaken. Waar u woont en wat voor een auto u rijdt, geven anderen een bepaalde indruk van de omvang van uw vermogen. Een kranteninterview over uw succesvolle onderneming heeft niet alleen PR-waarde, maar ook gevolgen voor uw privacy. Ook het gedrag van de kinderen kan bijdragen aan beeldvorming. Betaalt uw kind de rekening in het studentencafé met zijn of haar zwarte of platinakleurige creditcard, dan kan een goed verstaander zich een beeld vormen over de vermogenspositie van de familie. Op deze en andere terreinen kan de bank jongvolwassen kinderen helpen bij het beschermen van hun privacy (zie hieronder).

Internet als openbare bron

Ook uw online gedrag is van invloed op uw privacy. En daar is iets geks mee aan de hand. Veel mensen storen zich aan het feit dat er zoveel persoonlijke informatie verzameld wordt. Tegelijkertijd delen we ook steeds meer van die persoonlijke informatie, bewust en onbewust. Misschien deelt u de renovatie van de woning of deelname aan een online benefietevenement niet zelf, maar doen anderen dat wel. En zijn ook uw kinderen zich voldoende bewust van hun en uw privacy? Soms geven zij onbedoeld veel prijs via hun media-activiteiten. Denk aan de selfies waarmee volgers door de achtergrond meer informatie krijgen dan gewenst. Controleer dan ook altijd de online privacy-instellingen en maak goede social media-afspraken.

Openbaarheid voor de goede zaak

Als u een huis koopt, wilt u zekerheid over de eigendomssituatie van dat huis. Ook handig voor de onderhandelingen is informatie over de laatste verkoopprijs van dat pand. Met een paar kliks en voor een paar euro, vraagt u deze informatie bij het Kadaster op. Zo eenvoudig is het. Maar weet dat ieder ander dat dus ook van uw huis kan opvragen.
Als u zaken met een bedrijf wilt doen, wilt u onder meer graag weten of dat bedrijf goed is voor zijn geld. Hiervoor kun je bij de Kamer van Koophandel het Handelsregister raadplegen. Bedrijven zijn namelijk verplicht bepaalde bedrijfsinformatie te delen. Bijvoorbeeld de 100%-aandeelhouder, de bestuurders en de jaarrekening. Welke informatie er precies gedeeld moet worden, is afhankelijk van de gekozen rechtsvorm (bv, vereniging, stichting, et cetera) en de bedrijfsgrootte.

Waar het Kadaster en het Handelsregister bijdragen aan de zekerheid in het rechtsverkeer, wordt transparantie ook steeds vaker gevraagd ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Algemeen nut beogende instellingen

Overweegt u een goed doel op te richten? Weet dan dat fiscaal kwalificerende goede doelen (ANBI’s) informatie over onder andere de bestuurders, het beleidsplan en de activiteiten op hun website moeten publiceren. Een familievermogensfonds, een goed doel dat niet aan fondsenwerving doet, kan zich ook kwalificeren als een ANBI. Voor zo’n fonds gelden ook − zij het afwijkende − publicatievoorschriften.

Het UBO-register

Vanwege regelgeving ter voorkoming van ongeoorloofde praktijken geldt voor vennootschappen en veel andere juridische entiteiten dat zij zich moeten inschrijven in het zogenaamde Ultimate Beneficial Owner (UBO) register. De registratie in het UBO-register dient plaats te vinden voordat de registratie in het Handelsregister plaatsvindt. Het register bevat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden in bijvoorbeeld bv’s, stichtingen, verenigingen en commanditaire vennootschappen (cv’s). Meestal gaat het bij de UBO om degenen met meer dan 25 procent eigendom en/of zeggenschap. Op 22 november 2022 heeft het Europees hof van justitie bepaald dat het UBO-register niet opengesteld mag worden voor het grote publiek. Dit betekent dat opnieuw moet worden vastgesteld wie toegang krijgt tot de informatie in het UBO- register. Bevoegde autoriteiten hebben inmiddels al weer toegang tot het UBO-register. De strengere eisen die gesteld worden aan de toegang tot het UBO-register wil het kabinet regelen in een spoedwet die rond de zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Meer over de stand van zaken leest u in de blog “Uw privacy en het UBO-register”.

Op zoek naar een nieuw evenwicht

Bij de keuze van een rechtsvorm gaat het om het evenwicht tussen de fiscale en juridische gevolgen, de privacy en het publieke belang. Wie gekozen heeft voor een cv of een fonds voor gemene rekening (fgr) moet binnenkort op zoek naar een nieuw evenwicht. In de praktijk werden de cv of fgr vaak gekozen vanwege de gunstige fiscale gevolgen en een goede bescherming van de privacy van het (familie)vermogen. De huidige regels voor deze beide rechtsvormen hebben hun langste tijd gehad als het aan het kabinet ligt. Het publieke belang moet hierbij nog zwaarder gaan wegen. Deze rechtsvormen sluiten namelijk onvoldoende aan bij de fiscale behandeling in andere landen. Het plan om de behandeling van deze rechtsvormen in Nederland gelijk te trekken met die andere landen kan reden zijn om de gekozen structuur te herzien. Meer over de voorgenomen wijzigingen leest u in de blog “Wijziging fiscale regeling familiefonds” en “Wijziging fiscaliteit commanditaire vennootschap“.

Privacy essentieel onderdeel van vermogensplanning

Bij vermogensplanning is het niet alleen van belang om de juridische en fiscale gevolgen goed in kaart te brengen, maar ook de gevolgen voor uw privacy. Daarbij hebt u niet altijd de vrije keuze. De zekerheid in het rechtsverkeer en de bescherming van het publieke belang maken dat u bepaalde informatie zult moeten delen. Blijf alert op wat u deelt, op social media, met bedrijven en de overheid; duidelijk is dat de spanning tussen uw privacy en de publieke veiligheid zal blijven bestaan.

Volgende generatie beschermd tegen nieuwsgierigen

De financiën van jongvolwassenen zijn vaak flink verweven met die van hun ouders. Dat brengt ook uitdagingen op het gebied van privacy en veiligheid met zich mee. Met vragen hierover kunnen jongvolwassenen terecht bij het Generation Next-team van de bank. Dit speciale team begeleidt kinderen tussen de 18 en 30 jaar van ABN AMRO MeesPierson-klanten in het beheren van hun vermogen. Speciaal voor hen hebben wij ook de Generation Next Academy opgericht.

Heeft u een vraag over dit artikel?

De specialisten van ABN AMRO MeesPierson komen graag met u in contact.